A nyertes ár
500 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért:2022. 06. 11. 14:00

Ismertető

követelések

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az adós kifejezetten bizonytalan, 15 db, magánszemélyekkel szemben fennálló lejárt követelések. A követelések névértéke: 1.186.898 Ft. A követelések értékéért, behajthatóságáért a kiíró felelősséget nem vállal, illetőleg a Ptk.6:193 §-ában meghatározott kezesi felelősségét kifejezetten kizárja. A követeléseket alátámasztó dokumentáció hiányos. A kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy a követelés kötelezettje az engedményezéssel szemben azokat a kifogásokat érvényesítheti és azokat az ellenköveteléseket számíthatja be, amelyek az engedményezővel szemben az értékesítéskor már fennállt jogalapon keletkeztek (Ptk. 6:197. § (2) bekezdés).

Jelentkezési határidő
Invalid date
Pályázat kezdete
2022. 05. 27. | 14:00
Pályázat vége
2022. 06. 11. | 14:00
Ügyszám
15,Fpk.70.032
EÉR azonosító
P2668700
Becsérték
500 000 Ft
Minimálár
500 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
HELP Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
9700 Szombathely, Kiskar utca 1.
Cégjegyzékszám
18-09-000505

Adós adatai

Cégnév
Hétforrás Kistérségi Vízmű Kft.„f.a.”
Székhely
2541 Lábatlan, Rákóczi utca 5.
Cégjegyzékszám
11-09-003715

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 15,Fpk.70.032 ügyszámú nyilvános pályázat, a HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.) felszámoló által a Hétforrás Kistérségi Vízmű Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-09-003715, székhely: 2541 Lábatlan, Rákóczi utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 500 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2668700F3271
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2668700L3532
Szerződéskötés dátuma: A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül kerül sor. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 15,Fpk.70.032 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. június 11. 14 óra 00 perckor, a HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.) felszámoló által a Hétforrás Kistérségi Vízmű Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 11-09-003715, székhely: 2541 Lábatlan, Rákóczi utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 15,Fpk.70.032 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. május 27. 14 óra 00 perckor, a HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.) felszámoló által a Hétforrás Kistérségi Vízmű Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-09-003715, székhely: 2541 Lábatlan, Rákóczi utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2668700.

Pályázati Hirdetmény

A(z) HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.), mint a(z) Hétforrás Kistérségi Vízmű Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 11-09-003715, székhely: 2541 Lábatlan, Rákóczi utca 5.) Tatabányai Törvényszék 15,Fpk.70.032/2020/2. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. május 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2668700
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. május 27. 14 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 11. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 25 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése a pályázati hirdetményben megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 óra időpontig a Hétforrás Kft. fa. ERSTE Bank-nál vezetett 11600006-00000000-95891019 számú bankszámlájára történő átutalással, "Hétforrás Kft. fa. pályázat - ajánlati biztosíték" közleménnyel. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az értékesítés EÉR azonosító számát és a jelentkezéskor kapott "F" azonosító számot. A pályázati biztosíték befizetését az értékesítő a pályázati hirdetményben megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 órával ellenőrzi. Az ajánlati biztosítékfizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán a pályázati hirdetményben megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 órával hiánytalanul jóváírásra kerül. Az ajánlati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó befizetett bánatpénze a vételárba beszámít, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja, kamat nélkül. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós kifejezetten bizonytalan, 15 db, magánszemélyekkel szemben fennálló lejárt követelések. A követelések névértéke: 1.186.898 Ft.
A követelések értékéért, behajthatóságáért a kiíró felelősséget nem vállal, illetőleg a Ptk.6:193 §-ában meghatározott kezesi felelősségét kifejezetten kizárja. A követeléseket alátámasztó dokumentáció hiányos. A kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy a követelés kötelezettje az engedményezéssel szemben azokat a kifogásokat érvényesítheti és azokat az ellenköveteléseket számíthatja be, amelyek az engedményezővel szemben az értékesítéskor már fennállt jogalapon keletkeztek (Ptk. 6:197. § (2) bekezdés).

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: magánszemélyekkel szemben fennálló lejárt követelések (14 db)

A követelés összege: 1 186 898
Lejárati ideje: Lejárt (1 éven túl)
Számviteli besorolása: Egyéb követelés
A követelés kötelezettje: Magánszemély
A követelés biztosított-e: nem

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett követelések rendelkezésre álló dokumentációja az EÉR online felületén történő előre egyeztetett időpontban tekinthető meg (Kérdések és válaszok menüpont segítségével).A követelések dokumentációját kizárólag az tekintheti meg, illetve annak munkatársa, aki rendelkezik a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv. szerinti pénzügyi szolgáltatás végzésére vonatkozó érvényes engedéllyel, és azt bemutatja, valamint titoktartási nyilatkozatot tesz. Tájékoztatjuk továbbá a pályázókat, hogy a megtekintés alkalmával figyelemmel kell lenni a GDPR szabályozásra.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés nem tartozik az ÁFA hatálya alá.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: a legmagasabb ajánlati ár alapján történik a kiválasztás.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül banki utalással történik, részletfizetésre nincs lehetőség. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül kerül sor. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, amelyek a Help Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével (www.eer.gov.hu), elektronikusan nyújtható be, előzetes regisztrációt követően. A pályázat alapfeltételei: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, gazdasági társaság, jogi személy, jogi személyiséggel rendelkező szervezet vehet részt. A pályázatnak tartalmaznia kell: - gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében: egy hónapnál nem régebbi, hiteles cégkivonat, cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámlaszám, cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő, képviselő aláírási címpéldánya; - magánszemély pályázó esetében: név, állampolgárság, születési név, anyja neve, lakcím, levelezési címe, születési hely, idő, személyazonosító okmány neve és száma, adóazonosító jel, esetleges általános forgalmi adó alanyiság, kizárólag a pályázó által használt elektronikus elérhetősége: e-mail címe; - Külföldi pályázó esetén a pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak továbbá tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakra vonatkozóan: - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - a pályázati árat, amelyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet, - a vállalt fizetési feltételeket. A meghirdetett követelésekért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja. A Cstv. 49/A.§ (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között online ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról, annak kezdő és záró időpontjáról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában, vagy ha az ajánlott vételár nem éri el a minimálárat eredménytelenné nyilvánítható. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet – a pályázatbontástól számított 20 napon belül – a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják, továbbá elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során a pályázati határidő lejártáig tehetik meg, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében 10 napon belül nyilatkozhatnak vételi szándékukról.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel nem áll fenn.

A vagyontárgy az adott felszámolási eljárásban első alkalommal történő értékesítésére kerül sor.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2668700/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 06. 11. | 14:00 || A pályázat véget ért.

2022. 05. 27. | 14:00 || A pályázat megkezdődött.