Eredménytelenítés ideje
2015. 05. 23. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2015. 05. 23. 12:00

Ismertető

Ingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Kivett lakóház, udvar (748 m2) Makó Belterület 1319 hrsz. Tulajdoni hányad 1/1

Jelentkezési határidő
2015. 05. 08. | 12:00
Pályázat kezdete
2015. 05. 08. | 12:00
Pályázat vége
2015. 05. 23. | 12:00
Ügyszám
16.Fpk.06-14-000540
EÉR azonosító
P26752
Becsérték
12 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
GAUDIUM CAPITAL Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1085 Budapest, József körút 36..
Cégjegyzékszám
01-09-171607

Adós adatai

Cégnév
MOHA CORN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.„f.a.”
Székhely
6900 Makó, Kálvária utca 82.. A. ép.
Cégjegyzékszám
06 09 019240

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 16.Fpk.06-14-000540 ügyszámú nyilvános pályázat, a GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1085 Budapest, József körút 36.., levelezési cím: 1085 Budapest, József körút 36..) felszámoló által a MOHA CORN Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06 09 019240, székhely: 6900 Makó, Kálvária utca 82.. A. ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 16.Fpk.06-14-000540 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 23. 12 óra 00 perckor, a GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1085 Budapest, József körút 36.., levelezési cím: 1085 Budapest, József körút 36..) felszámoló által a MOHA CORN Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 06 09 019240, székhely: 6900 Makó, Kálvária utca 82.. A. ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 16.Fpk.06-14-000540 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 8. 12 óra 00 perckor, a GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1085 Budapest, József körút 36.., levelezési cím: 1085 Budapest, József körút 36..) felszámoló által a MOHA CORN Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06 09 019240, székhely: 6900 Makó, Kálvária utca 82.. A. ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P26752.

Pályázati Hirdetmény

A(z) GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1085 Budapest, József körút 36.., levelezési cím: 1085 Budapest, József körút 36..), mint a(z) MOHA CORN Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 06 09 019240, székhely: 6900 Makó, Kálvária utca 82.. A. ép.) Szegedi Törvényszék 16.Fpk.06-14-000540/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P26752
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 8. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 23. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 360 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék bizonyítására a megpályázott vagyonelem irányárának 3%-ának megfelelő bánatpénzt kell fizetni. A megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig a MOHA CORN Kft. „f.a.” K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402805-50526774-85721001 sz. számlájára (közlemény rovatba: MOHA CORN Kft. „f.a.” bánatpénz) kell befizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi pályázó bánatpénzét a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb 8 napon belül vissza kell fizetni.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Kivett lakóház, udvar (748 m2)
Makó Belterület 1319 hrsz.
Tulajdoni hányad 1/1

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 12 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok megtekintésére vonatkozólag információk Pesti Tibor felszámolóbiztostól kérhetők a +36-70/9423-796-os telefonszámon hétköznap 9-15 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: a fizetés módja és határideje: az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül banki átutalással; részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít

Részletfizetési lehetőség: nincs

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P26752/tetelek.pdf

Licitnapló

2015. 05. 23. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2015. 05. 08. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P26752F1 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Az lenne a kérdésem, hogy van-e valamilyen hitelezői elvárás?