Legmagasabb ajánlat
2 315 000 Ft
A pályázat kiértékelés alatt áll. A pályázat eredményének megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett a pályázatra, úgy az eredményről rendszerüzenetben értesítjük.
A pályázat véget ért:2022. 05. 14. 12:00

Ismertető

MLD-573 frsz-ú FORD RANGER tehergépkocsi

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

MLD-573 frsz-ú FORD RANGER tehergépkocsi, típus: 2AW, alvázszám:WF0UMFE10AW864414, Gyártási év: 2010, Szín: szürke, törzskönyv, forgalmi engedély rendelkezésre áll, a gépkocsi ismert hibája: kuplung hibás

Jelentkezési határidő
2022. 04. 28. | 12:00
Pályázat kezdete
2022. 04. 29. | 12:00
Pályázat vége
2022. 05. 14. | 12:00
Ügyszám
8.Fpk.117
EÉR azonosító
P2677285
Becsérték
3 000 000 Ft
Minimálár
2 100 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Bihar Tax Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
4100 Berettyóújfalu, Tardy utca 1.
Cégjegyzékszám
09-09-027226

Adós adatai

Cégnév
ASTRO-ÉPSZOLG Kft„f.a.”
Székhely
4246 Nyíregyháza, Pikkely utca 31.
Cégjegyzékszám
15-09-086145

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk.117 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. május 14. 12 óra 00 perckor, a Bihar Tax Kft. (cégjegyzékszám: 09-09-027226, székhely: 4100 Berettyóújfalu, Tardy utca 1., levelezési cím: 4100 Berettyóújfalu, Tardy utca 1.) felszámoló által a ASTRO-ÉPSZOLG Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 15-09-086145, székhely: 4246 Nyíregyháza, Pikkely utca 31.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.117 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. április 29. 12 óra 00 perckor, a Bihar Tax Kft. (cégjegyzékszám: 09-09-027226, székhely: 4100 Berettyóújfalu, Tardy utca 1., levelezési cím: 4100 Berettyóújfalu, Tardy utca 1.) felszámoló által a ASTRO-ÉPSZOLG Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-086145, székhely: 4246 Nyíregyháza, Pikkely utca 31.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2677285.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Bihar Tax Kft. (cégjegyzékszám: 09-09-027226, székhely: 4100 Berettyóújfalu, Tardy utca 1., levelezési cím: 4100 Berettyóújfalu, Tardy utca 1.), mint a(z) ASTRO-ÉPSZOLG Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-086145, székhely: 4246 Nyíregyháza, Pikkely utca 31.) Nyíregyházi Törvényszék 8.Fpk.117/2021/15. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. április 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2677285
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. április 29. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. május 14. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 105 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie átutalással a BIHAR TAX KFT OTP BANK-nál vezetett 11738046-20047995-00000000 számú pénzforgalmi bankszámlájára - pályázat ajánlati biztosíték - közleménnyel úgy, hogy az ajánlati biztosítéknak a pályázat benyújtásának megjelölt kezdő időpontja előtt be kell érkeznie, hogy a kezdő időpontot megelőzően 24.00 órával a felszámoló a befizetést ellenőrízni tudja.A pályázás feltétele lesz tehát a megfelelő ajánlati biztosíték megfizetése.A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyam-különbségből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítéknak a befizetését a felszámoló a pályázat hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az ajánlati biztosítékot ezen időpotnig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vesz részt.Az ajánlati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót a felszámoló az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett ajánlati biztosítékot visszautalja.A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az ajánlati biztosíték a fent megjelölt időpontig megfizetésre kerül.Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított nyolc munka-napon belül vissza kell utalnia. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

MLD-573 frsz-ú FORD RANGER tehergépkocsi, típus: 2AW, alvázszám:WF0UMFE10AW864414, Gyártási év: 2010, Szín: szürke, törzskönyv, forgalmi engedély rendelkezésre áll, a gépkocsi ismert hibája: kuplung hibás

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 100 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: tehergépkocsi

Típus: Jármű
Márka: Ford
Modell: RANGER
Jármű típusa: Haszongépjármű
Gyártási idő: 2010.
Állapot: Átlagos
Kivitel: tehergépkocsi
Kilométeróra állása: 273 000
Üzemanyag: Dízel
Hengerűrtartalom (cm3): 2 500
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 3 000 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekinthető a felszámoló székhelyén 4100. Berettyóújfalu, Tardy u. 1. sz alatt előzetes egyeztetés alapján az alábbi telefonszámon: Keczán Beáta: 20/520-7897

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítésre a fordított áfa szabályai az irányadók. Magánszemély vevőt a nettó vételáron felül áfafizetési kötelezettség is terhel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati ajánlatokat a felszámoló a bontást követő 15 napon belül bírálja el. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. Az ajánlatok közül előnyt élvez az, aki a megajánlott vételárat rövidebb határidőn belül vállalja megfizetni. A felszámoló több, megfelelő,azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Az adásvételi szerződés alapján a vételár megfizetése átutalással a szerződésben rögzített határidőre egy összegben történik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetését a felszámoló átutalással aBIHAR TAX KFT OTP BANK-nál vezetett 11738046-20047995-00000000 számú pénzforgalmi bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg kéri teljesíteni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtetője részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingóság birtokba adására az adásvételi szerződés megkötésével és a vételár teljes kiegyenlítésével egyidejűleg, amelyről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell: - az ajánlattevő azonosítására alkalmas adatokat (név, cím, társaság esetén hatályos cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezetőtisztségviselő[k] aláírási címpéldányát), - az ajánlott nettó vételárat, - a fizetés módját, ütemezését, határidejét, - pályázó kötelezettségvállalását, hogy sikeres pályázat esetén az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül adásvételi szerződést köt, illetve pályázati ajánlatában vállalt határidőre a vételárat megfizeti, - nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, - a vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetésének igazolását, - nyilatkozatot, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni,nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett ingóságot a pályázó megtekintette, azok állapotát megismerte, - nyilatkozatot arról, hogy lemond az eladóval szembeni minden nemű kellékszavatossági, garanciális igény érvényesítéséről,- Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóság második alkalommal kerül meghirdetésre.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2677285/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 05. 14. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2022. 04. 29. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2677285F9745 kommentje:

    Köszönöm az információt.

  • || P2677285F9745 kommentje:

    Üdvözlöm! Szeretnék választ kapni, még mindig körözés alatt áll az autó. Lett e intézkedve a körözés meg szüntetésével kapcsolatban? Érdeklödö.

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! A körözés megszüntetése iránt a felszámoló megtette a szükséges intézkedéseket.