Eredménytelenítés ideje
2022. 06. 27. 15:23
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2022. 06. 27. 15:23

Ismertető

40 db ingatlan Polgár és Folyás községek külterületein

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

40 db ingatlan Polgár és Folyás községek külterületein

Jelentkezési határidő
2022. 05. 30. | 08:00
Pályázat kezdete
2022. 05. 31. | 08:00
Pályázat vége
2022. 06. 16. | 08:00
Ügyszám
11.Vpk.1
EÉR azonosító
P2686706
Becsérték
12 276 151 Ft
Minimálár
12 276 151 Ft

Vagyonrendező adatai

Cégnév
DUNA LIBRA Közgazdász Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5 em.
Cégjegyzékszám
01-10-042004

Adós adatai

Cégnév
Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete törölt cég
Székhely
4090 Polgár, Hősök utca 108.
Cégjegyzékszám
09-02-000017

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 11.Vpk.1 ügyszámú nyilvános pályázat, a DUNA LIBRA Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5 em., levelezési cím: 1393 Budapest, hrsz. Pf.: 347) vagyonrendező által a Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-02-000017, székhely: 4090 Polgár, Hősök utca 108.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A pályázatra nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 11.Vpk.1 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. június 16. 08 óra 00 perckor, a DUNA LIBRA Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5 em., levelezési cím: 1393 Budapest, hrsz. Pf.: 347) vagyonrendező által a Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete törölt céggel (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09-02-000017, székhely: 4090 Polgár, Hősök utca 108.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11.Vpk.1 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. május 31. 08 óra 00 perckor, a DUNA LIBRA Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5 em., levelezési cím: 1393 Budapest, hrsz. Pf.: 347) vagyonrendező által a Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-02-000017, székhely: 4090 Polgár, Hősök utca 108.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2686706.

Pályázati Hirdetmény

A(z) DUNA LIBRA Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5 em., levelezési cím: 1393 Budapest, hrsz. Pf.: 347), mint a(z) Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete törölt cég (cégjegyzékszám: 09-02-000017, székhely: 4090 Polgár, Hősök utca 108.) Debreceni Törvényszék 11.Vpk.1/2021/7. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2022. május 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2686706
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. május 31. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 16. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 368 285 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat érvényességének feltétele:fentiekben meghatározott összegű ajánlati biztosíték átutalással történő megfizetése a Duna Libra Zrt MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20322388-49020085 számú bankszámlájára a pályázati hirdetményben megjelölt kezdőidőpontot megelőző 24 óráig,a közleményben fel kell tüntetni a pályázati eljárás EÉR azonosító számát,a jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő felhasználó azonosítót, valamint „Polgári Szövetkezet”nevet.A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt.A vagyonrendező akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót,ha a pályázati biztosíték a bankszámlára pályázati hirdetményben megjelölt kezdőidőpontot megelőző 24 óráig megfizetésre kerül. A pályázati felhívást kiíró vagyonrendező az esetleges felmerülő bankköltségekkel,árfolyam különbségekből adódó veszteségekkel,hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, illetve érvénytelen/eredménytelen pályázat esetén a pályázó részére visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevők javára nem kamatozik.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

40 db ingatlan Polgár és Folyás községek külterületein

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 12 276 151 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 12 276 151 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett árok

Típus: külterület
Területe: 1 696 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 7 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Folyás
Ingatlan postai címe: 4095 Folyás, hrsz. 0306/5
Területnagyság: 1 696 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett árok
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 0306/3 hrsz megosztásából keletkezett

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár Hősök u. 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett árok

Típus: külterület
Területe: 2 337 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 9 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Folyás
Ingatlan postai címe: 4095 Folyás, hrsz. 0315
Területnagyság: 2 337 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett árok

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár Hősök u. 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett árok

Típus: külterület
Területe: 2 209 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 9 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Folyás
Ingatlan postai címe: 4095 Folyás, hrsz. 0316/2
Területnagyság: 2 209 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett árok
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Vezetékjog: Magyar Villamos Művek Rt., Vezetékjog:Sajószöged-Debrecen I. 220 kV-os távvezetékre 290m2 nagyságú területre az LE-5644(7023)/12 sz. határozat alapján, jogosult: MAVIR.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár Hősök u. 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett töltés

Típus: külterület
Területe: 12 001 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 60 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Folyás
Ingatlan postai címe: 4095 Folyás, hrsz. 0317
Területnagyság: 12 001 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett töltés
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Vezetékjog:Sajószöged-Debrecen I. 220 kV-os távvezetékre 427 m2 nagyságú területre az LE-5644(7023)/12 sz. határozat alapján, jogosult: MAVIR.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

Típus: kivett saját használatú út
Területe: 2 386 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 119 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Folyás
Ingatlan postai címe: 4095 Folyás, hrsz. 0337/2
Területnagyság: 2 386 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

Típus: külterület
Területe: 1 924 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 96 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Folyás
Ingatlan postai címe: 4095 Folyás, hrsz. 0413/3
Területnagyság: 1 924 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus: belterület
Területe: 3 679 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 150 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 2588/2
Területnagyság: 3 679 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus: belterület
Területe: 5 495 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 300 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 3136
Területnagyság: 5 495 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

9. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus: belterület
Területe: 328 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 20 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 3419/2
Területnagyság: 328 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

10. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett vízállás, árok

Típus: külterület
Területe: 10 720 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 570 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 010/12
Területnagyság: 10 720 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett vízállás, árok
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 010/9 hrsz. megosztásából keletkezett.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

11. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

Típus: külterület
Területe: 1 650 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 83 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0106/5
Területnagyság: 1 650 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Vezetékjog: 34nm nagyságú területre, Nyíregyháza-Polgár 12 bar nyomású gázvezeték biztonsági övezete, jogosult Tigáz Földgázelosztó Zrt.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

12. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

Típus: külterület
Területe: 612 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 31 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0106/7
Területnagyság: 612 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Vezetékjog: az ingatlan 52 m2 nagyságú területére vonatkozik., E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

13. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

Típus: külterület
Területe: 13 619 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 682 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0107
Területnagyság: 13 619 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Bányaszolgalmi jog: 402 m2 területre, jogosult: MOL. Bányaszolgalmi jog: 132 m2 területre, jogosult: Tiszai Vegyi Kombinát.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

14. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

Típus: külterület
Területe: 2 760 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 138 200 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0111
Területnagyság: 2 760 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Bányaszolgalmi jog: MOL Nyrt.Vezeték szolgalmi jog: MOL Nyrt.Gázvezetéki szolgalmi jog: MOL Nyrt.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

15. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett mocsár

Típus: külterület
Területe: 1 800 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 85 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0142/26
Területnagyság: 1 800 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett mocsár
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 0142/15.hrsz. megosztásából keletkezett.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

16. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett árok

Típus: külterület
Területe: 5 574 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 23 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0223
Területnagyság: 5 574 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett árok
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Vezetékjog:184 m2 nagyságú területre az LE-2811(4909)/08 sz. határozat alapján, jogosult: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

17. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett vízállás

Típus: külterület
Területe: 34 951 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 2 535 401 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0224/11
Területnagyság: 34 951 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett vízállás
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 0224/2 hrsz. megosztásából keletkezett. 1686 m2 nagyságú területre az LE-2811(4909)/08 sz. határozat alapján, jogosult: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

18. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

Típus: külterület
Területe: 3 097 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 155 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0232/1
Területnagyság: 3 097 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 0232 hrsz. megosztásából keletkezett.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

19. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett árok

Típus: külterület
Területe: 5 724 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 23 400 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0243
Területnagyság: 5 724 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett árok
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Vezetékjog: 80 m2 nagyságú területre az LE-2811(4909)/08 sz. határozat alapján, jogosult: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

20. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

Típus: külterület
Területe: 28 941 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 449 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0251
Területnagyság: 28 941 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Vezetékjog: 127 m2 nagyságú területre, az EÜE-1658(5662)/2010.sz. határozat alapján, jogosult: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

21. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

Típus: külterület
Területe: 3 892 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 195 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0255
Területnagyság: 3 892 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Vezetékjog:90 m2 nagyságú területre az LE-2811(4909)/08 sz. határozat alapján, jogosult: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

22. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett út

Típus: külterület
Területe: 2 397 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 120 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0256/14
Területnagyság: 2 397 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett út
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 0256/3 hrsz. megosztásából keletkezett. Vezetékjog:113 m2 nagyságú területre az LE-2811(4909)/08 sz. határozat alapján, jogosult: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

23. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett út

Típus: külterület
Területe: 647 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 33 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0256/16
Területnagyság: 647 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett út
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 0256/3 hrsz. megosztásából keletkezett.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

24. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett anyaggödör

Típus: külterület
Területe: 2 952 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 300 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0256/5
Területnagyság: 2 952 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett anyaggödör
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 0256/2 hrsz. megosztásából keletkezett.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

25. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

Típus: külterület
Területe: 5 044 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 253 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0261
Területnagyság: 5 044 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Az út területe 727 nm-rel megnövekedett.Vezetékjog:41 m2 területre, jogosult: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

26. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett szérűskert

Típus: külterület
Területe: 410 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 20 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0264/13
Területnagyság: 410 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett szérűskert
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 0264/8 hrsz. megosztásából keletkezett.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

27. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett szérűskert

Típus: külterület
Területe: 2 254 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 110 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0264/15
Területnagyság: 2 254 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett szérűskert
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 0264/8 hszr-ú ingatlan megosztásából keletkezett.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

28. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

Típus: külterület
Területe: 876 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 44 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0264/3
Területnagyság: 876 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

29. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett mocsár

Típus: külterület
Területe: 38 568 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 817 500 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 027/1
Területnagyság: 38 568 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett mocsár
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 027 hrsz. megosztásából keletkezett. Vezetékjog:1116 m2 nagyságú területre , jogosult: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

30. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett mocsár

Típus: külterület
Területe: 7 512 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 354 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 037/12
Területnagyság: 7 512 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett mocsár
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 037/11 hrsz. megosztásából keletkezett.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

31. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett mocsár

Típus: külterület
Területe: 29 713 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 400 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 038/2
Területnagyság: 29 713 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett mocsár
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 038 hrsz. megosztásából keletkezett.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

32. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett csatorna

Típus: külterület
Területe: 6 673 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 28 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 048
Területnagyság: 6 673 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett csatorna
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Bányaszolgalmi jog 250 m2 területre, jogosult: MOL Nyrt.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

33. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett árok

Típus: külterület
Területe: 2 611 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 11 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 054
Területnagyság: 2 611 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett árok
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Az ingatlan területe a 055 hrsz. megosztása miatt változott.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

34. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

Típus: külterület
Területe: 5 223 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 300 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 057
Területnagyság: 5 223 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

35. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett árok

Típus: külterület
Területe: 3 538 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 15 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 059
Területnagyság: 3 538 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett árok
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Bányaszolgalmi jog: 820 m2 területre, jogosult: MOL Nyrt.Bányaszolgalmi jog: 132 m2 területre, jogosult:Tiszai Vegyi Kombinát.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

36. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett árok

Típus: külterület
Területe: 166 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 060/1
Területnagyság: 166 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett árok
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Bányaszolgalmi jog jogosultja: MOL Nyrt.Vezeték szolgalmi jog jogosultja: MOL Nyrt.Gázvezetéki szolgalmi jog jogosultja: MOL Nyrt.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

37. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

Típus: külterület
Területe: 1 140 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 57 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0703/1
Területnagyság: 1 140 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 0703 hrsz. megosztásából keletkezett.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

38. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett vízállás

Típus: külterület
Területe: 4 627 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 335 650 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0765/8
Területnagyság: 4 627 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett vízállás
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 0765/3 hrsz. megosztásából keletkezett. Vezetékjog:116 m2 nagyságú területre, jogosult: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

39. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett mocsár

Típus: külterület
Területe: 6 368 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 300 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0767/1
Területnagyság: 6 368 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett mocsár

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

40. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett mocsár

Típus: külterület
Területe: 786 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 37 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Polgár
Ingatlan postai címe: 4090 Polgár, hrsz. 0767/3
Területnagyság: 786 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett mocsár

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Polgári Termelők és Vállalkozók Szövetkezete 4090 Polgár, Hősök utca 108.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok a vagyonrendező közreműködése nélkül megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyonrendezési eljárás alatt levő társaság nem adóalany, nem gazdasági társaság, ezért az eladónak a jelen jogügylet során számlakiállítási kötelezettsége nincs, ezért áfa fizetési kötelezettsége nem merül fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A vagyonrendező az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A vagyonrendező csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés határidő a szerződéskötéstől számított 8 nap. A vételárat átutalással kell megfizetni a Duna Libra Zrt. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20322388-49020085 számú bankszámlára "Polgári Szövetkezet vételár" megjelöléssel. A vételár akkor tekinthető megfizetettnek, amikor a fenti bankszámláján jóváírásra kerül. A Cstv. 49.§ (4) pontja szerint beszámítás lehetősége kizárt.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az ingatlant az illetékes Földhivatal a Törvényszék által hozott végzés alapján jegyzi be.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a megvásárolt ingatlanok birtokbavételéről a vételár kiegyenlítésének napjától számított 8 napon belül saját költségén gondoskodni köteles.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat elektronikusan nyújtható be az EÉR rendszerben. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: 1. a nettó vételi ajánlatot teljes bizonyító erejű magánokirati formában (Pp.325.§ (1) bek szerint) szükséges benyújtani 2. gazdasági társaság esetében az ajánlattevő azonosíthatóságát (cégnév, székhely, telefon, e-mail és faxszám) - 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonatot, azon nyilatkozatot, hogy a cégkivonat adataiban a pályázat benyújtásáig változás nem történt, a képviseletre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, 3- természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő azonosíthatóságát (név, lakcím, telefon, e-mail és faxszám),- személyi igazolvány, lakcím igazolvány másolatot, 4 külföldi ajánlattevő esetében a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását (itt a személyi igazolvány helyett az útlevél másolat kell) 5. Amennyiben a pályázót magánszemély meghatalmazott képviseli, a meghatalmazott személyi igazolvány, lakcímkártya másolatot 6. konzorcium pályázati ajánlata esetén a konzorciumi tagoknak a jelen pont első bekezdésében meghatározott módon történő azonosítását, a konzorcium képviselőjének a megnevezését, címét, telefonszámát, meghatalmazását, valamint nyilatkozatot arról, hogy a konzorcium tagjainak felelőssége a pályázati eljárásban és az adásvételi szerződés teljesítésében egyetemleges 7. A pályázati ajánlatban az ajánlatra nyitva álló határidő lejártától számított 150 (egy-százötven) napos ajánlati kötöttséget kell a pályázónak vállalnia. 8. nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket teljes egészében és kapcsolódó részeiben minden további fenntartás nélkül elfogadják, 9. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Cstv.49§(3) és (3b) bek. szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben 10. az ajánlati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a vagyonrendező felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy e jogosultságukat, valamint azt, hogy e jogukkal élni kívánnak-e a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelentsék be. A vagyonrendező az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkező(k)nek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak (szándéknyilatkozat formájában): kívánják-e gyakorolni elővásárlási jogukat. Az értékesítés során - kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását - nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet, aki, vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja. Amennyiben több megfelelő vagy azonos értékű, vagy a vételár vonatkozásában 10%-kal eltérő pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart. A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról. Az ártárgyalás során a licitlépcső a legmagasabb érvényes ajánlattól függően az alábbi: a 1 millió forintig terjedő legmagasabb érvényes ajánlat esetén15.000,-Ft, b) 1 000 000 forint és 5 millió forint közötti legmagasabb érvényes ajánlat esetén 40.000,-Ft, c) 5 000 000 forint és 20 millió forint közötti legmagasabb érvényes ajánlat esetén 125.000,-Ft, d)20 000 000 forint és 200 millió forint közötti legmagasabb érvényes ajánlat esetén300.000,-Ft, e) 200.000.000,-Ft és afeletti legmagasabb érvényes ajánlat esetén 1.250.000,-Ft. A vagyontárgyak tekintetében a minimálár összegét elérő, vagy azt meghaladó ajánlat az eredményes pályázat feltétele. Jelen értékesítési hirdetmény a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a vagyonrendező - megfelelő ajánlat hiányában – részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja. A vagyonrendező e döntése miatt a pályázók körében keletkező bármely kárért való minden felelősséget már most kizárja.

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlanok első alkalommal kerülnek meghirdetésre a vagyonrendező a minimálárárat a becsérték 100%-ban állapítja meg. Az ingatlanok kizárólag egyben kerülnek értékesítésre. Az egyes ingatlanok becsértékét és minimálértékét az EÉR-ben feltöltött csatolmány tartalmazza. A vagyonrendező tájékoztatja a pályázókat, hogy a minimálár a pályázati kiírásban meghatározott értékesítési feltétel egyike. A minimálárat el nem érő vételi ajánlat érvénytelennek minősül. Jelen pályázati felhívás, illetve minimálárat elérő vagy azt meghaladó összegű ajánlat a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a vagyonrendező részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja. Az illetékes Földhivatal a Törvényszék által hozott végzés alapján jegyzi be a tulajdonjogváltozást az ingatlan nyilvántartásba. A befizetett ajánlati biztosíték visszafizetésén kívül a vagyonrendezőt és az adóst más, így kártérítési kötelezettség nem terheli. A Cstv. 38. § (4) bekezdése alapján a vagyonrendezés alatt álló gazdálkodó szervezet ingatlanán és egyéb vagyontárgyain fennálló zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik. A szükségessé vált törlést az ingatlan-nyilvántartásban – Törvényszék végzése alapján- az ingatlanügyi hatóság végzi.
Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a+ÁFA, de minimum 50.000.- Ft + ÁFA. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázót terheli.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2686706/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 06. 16. | 08:00 || A pályázat véget ért.

2022. 05. 31. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2686706F1455 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! A területek közvetlenül határosak egymással? Természetesen Polgárt és Folyást külön értem. Köszönöm

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! Az ingatlanok nem képeznek összefüggő területet.