Eredménytelenítés ideje
2022. 05. 26. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2022. 05. 26. 12:00

Ismertető

Ingatlan (Csabacsűd, Békésszentandrás) 3

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Csabacsűd belterület 58. hrsz, Békésszentandrás belterület 95/8 hrsz és 1872/2 hrsz ingatlanok egyben ELADÓK 2

Jelentkezési határidő
2022. 05. 26. | 12:00
Pályázat kezdete
2022. 05. 27. | 12:00
Pályázat vége
2022. 06. 13. | 12:00
Ügyszám
16.Fpk.67
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2698323
Becsérték
17 000 000 Ft
Minimálár
9 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
MODIX Ügyvitelszervező és Szolgáltató KFT
Székhely
1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3
Cégjegyzékszám
01-09-064045

Adós adatai

Cégnév
KÖRÖSTEXT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
5540 Szarvas, Tanya III tanya III. 522 ép.
Cégjegyzékszám
04 09 004957

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 16.Fpk.67 ügyszámú nyilvános pályázat, a Modix Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064045, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3, levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3) felszámoló által a KÖRÖSTEXT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04 09 004957, székhely: 5540 Szarvas, Tanya III tanya III. 522 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Modix Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064045, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3, levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3), mint a(z) KÖRÖSTEXT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 04 09 004957, székhely: 5540 Szarvas, Tanya III tanya III. 522 ép.) Gyulai Törvényszék 16.Fpk.67/2020. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. május 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2698323
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. május 27. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 13. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 710 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az ajánlati biztosítékot a felszámoló Modix Kft Budapest Banknál vezetett 10102086-10414000-01004009 számú pénzforgalmi számlájára kell átutalni "ajánlati biztosíték" és a pályázónak az eljárás során kapott "F......" azonosítóját is tartalmazó közleménnyel oly módon, hogy az ajánlati biztosíték összege a pályázat benyújtási határidejét 24 órával megelőzően a fenti bankszámlára jóváírásra kerüljön. Amennyiben a pályázó az ajánlati biztosítékot ezen időpontig nem teljesíti, az értékesítésen nem vehet részt. A felszámoló tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a fenti határidőig az EÉR felületén a pályázatra jelentkezniük is kell.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén a pályázat elbírálását követő 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre kerül. Amennyiben a nyertes pályázó eláll vételi szándékától, a befizetett ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Csabacsűd belterület 58. hrsz, Békésszentandrás belterület 95/8 hrsz és 1872/2 hrsz ingatlanok egyben ELADÓK 2

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 17 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 9 000 000 forint. (a becsérték 52%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett beépítetlen terület

Típus: fejlesztési terület
Területe: 800 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 800 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Békésszentandrás
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 95/8
Ingatlan postai címe: 5561 Békésszentandrás, Kinizsi utca 95/8 hrsz.
Művelési ág: kivett beépítetlen terület
Területnagyság: 800 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Köröstext Kft. "f.a."5540 Szarvas, Tanya III 522.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog NAV javára

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett ipartelep

Típus: ipari ingatlan
Területe: 1 393 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 10 700 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Csabacsűd
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 58
Ingatlan postai címe: 5551 Csabacsűd, József Attila utca 8..
Területnagyság: 1 393 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett ipartelep

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Köröstext Kft. "f.a."5540 Szarvas, Tanya III 522.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog magánszemély javára

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az értékelt ingatlan tulajdoni lap szerint kivett ipartelep, természetben egy kereskedelmi egység éskét melléképület található területén.Az épület oldalhatáron állóan, hagyományos technológiával, tégla falazattal, földszint + magastető szintosztással épült az 1970-es években. Az épületet a József Attila utca felől, közvetlen utcafrontról lehet megközelíteni. Műszaki állapota közepes. Az épület alapterülete 173 m2

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett gazdasági épület, udvar

Típus: ipari ingatlan
Területe: 751 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 5 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Békésszentandrás
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 1872/2
Ingatlan postai címe: 5561 Békésszentandrás, Bethlen Gábor utca 1. 1 ép.
Területnagyság: 751 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett gazdasági épület, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Köröstext Kft. "f.a."5540 Szarvas, Tanya III 522.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog magánszemély javára

Az ingatlan tartozékai: Az értékelt ingatlan tulajdoni lap szerint kivett gazdasági épület, udvar. Az épület szabadon állóan, hagyományos technológiával, vegyes falazattal, földszint + magastető szintosztással épült az 1950-es években. Az épületet a Bethlen Gábor utca felől lehet megközelíteni.Az épület alaprajza a jelenlegi funkciónak megfelelően kialakított. Műszaki állapota gyenge. Az ingatlan területén nyitott oldalfalú ~71 m2 alapterületű melléképület található, ami a Földhivatali nyilvántartásban nem szerepel. Gazdasági épülethez hátsókert felől bővítményt létesítettek, amely szintén nem szerepel a térképmásolaton.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyakkal kapcsolatosan érdeklődni kizárólag az EÉR rendszeren keresztül lehetséges. A felszámoló előzetes egyeztetést követően biztosítja a vagyontárgyak külső megtekinthetőségét. Békésszentandrás 1872/2 és Csabacsűd 58. hrsz vonatkozásában a felszámoló birtokon kívül esik, így a belső megtekintést nem áll módjában biztosítani.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: ÁFA fizetésre kötelezett pályázókra a fordított ÁFA szabályok, nem ÁFA alanyokra az egyenes ÁFA szabályok érvényesek.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok értékelés során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beérkező pályázatok között a 10 %-on túlmenő különbség van, úgy döntése szerint ártárgyalást tűzhet ki a magasabb vételár elérése érdekében. A felszámoló felhívja az esetleges elővásárlásra jogosult figyelmét arra, hogy az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékon felüli vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 8 napon belül köteles megfizetni a felszámoló Modix Kft Budapest Banknál vezetett 10102086-10414000-01004009 számú pénzforgalmi számlájára banki átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenését és a vételár 1%-ának üzemeltető felé történő befizetését követően kerül sor, a szerződéskötésre vonatkozó felhívás átvételét követő 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a vételár hiánytalan megfizetését követő 8 napon belül, előre egyeztetett időpontban kerül sor. A vagyontárgyak birtokbavételéről vevő a saját költségén köteles gondoskodni. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi a felszámoló a vagyontárgy kezeléséért, az ingatlan őrzéséért költségtérítést számolhat fel. A pályázatot kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy jelenleg a pályázat tárgyát képező Csabacsűd 58. hrsz, valamint a Békésszentandrás belterület 1872/2 hrsz vonatkozásában birtokon kívül esik. A csabacsűdi ingatlant magánszemély ismeretlen szerződés alapján használja, míg a békésszentandrási ingatlant egy társaság bérli. Erre tekintettel az ingatlan birtokának átruházása a Ptk.) 5:3 § (4) bekezdése szerint, az ingatlan birtoka visszakövetelése iránti igény átruházásával valósul meg, így a bérleti jogviszonnyal kapcsolatos tulajdonosi jogérvényes az ingatlant megvásárló vevő feladata. A pályázatot kiíró eladó a jogszavatosságát az ingatlanon fennálló bérleti jogviszony vonatkozásában teljes körűen kizárja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmazni kell: • az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, e-mail elérhetőségét, • belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot, és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, • külföldi székhellyel rendelkező pályázó esetén a cégkivonat és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített magyar fordítását, • a megpályázott vagyontárgy pontos megnevezését, darabszámát • a nettó ajánlati ár egyértelmű meghatározását, • a fizetés módját, határidejét, • az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, • az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 60 nap.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen hirdetmény a vagyonelem harmadik értékesítési felhívása.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2698323/tetelek.pdf