Legmagasabb ajánlat
1 010 000 Ft
A pályázat kiértékelés alatt áll. A pályázat eredményének megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett a pályázatra, úgy az eredményről rendszerüzenetben értesítjük.
Az ártárgyalás véget ért:2022. 06. 07. 09:00

Ismertető

Foktő - ingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

A PerMob Kft. f.a. 2/36 tulajdonát képező, Foktő 6. hrsz. alatti ingatlan. A tulajdonostársakat elővásárlási jog illeti meg.

Jelentkezési határidő
Invalid date
Pályázat kezdete
2022. 05. 23. | 09:00
Pályázat vége
2022. 06. 07. | 09:00
Ügyszám
13.Fpk.264
EÉR azonosító
P2703681
Becsérték
360 000 Ft
Minimálár
360 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Liteco Gazdasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Székhely
2045 Törökbálint, Hős utca 5.
Cégjegyzékszám
13-09-144082

Adós adatai

Cégnév
PerMob Kft.„f.a.”
Székhely
3353 Aldebrő, Grassalkovich Antal út 8.
Cégjegyzékszám
10-09-035935

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 13.Fpk.264 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. június 7. 09 óra 00 perckor, a Liteco Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-144082, székhely: 2045 Törökbálint, Hős utca 5., levelezési cím: 2045 Törökbálint, Hős utca 5.) felszámoló által a PerMob Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 10-09-035935, székhely: 3353 Aldebrő, Grassalkovich Antal út 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 13.Fpk.264 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. május 23. 09 óra 00 perckor, a Liteco Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-144082, székhely: 2045 Törökbálint, Hős utca 5., levelezési cím: 2045 Törökbálint, Hős utca 5.) felszámoló által a PerMob Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10-09-035935, székhely: 3353 Aldebrő, Grassalkovich Antal út 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2703681.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Liteco Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-144082, székhely: 2045 Törökbálint, Hős utca 5., levelezési cím: 2045 Törökbálint, Hős utca 5.), mint a(z) PerMob Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 10-09-035935, székhely: 3353 Aldebrő, Grassalkovich Antal út 8.) Egri Törvényszék 13.Fpk.264/2021/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. május 5. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2703681
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. május 23. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 7. 09 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 18 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot átutalással kell megfizetni, a Liteco Kft. OTP Banknál vezetett 11712004-22473129 számú elkülönített bankszámlájára. Az ajánlati biztosítéknak a pályázat hirdetményben megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 óráig jóváírásra kell kerülnie a megadott bankszámlán.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalás közleménye: PerMob Kft. f.a. pályázat ajánlati biztosíték, eér azonosító és F azonosító

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A PerMob Kft. f.a. 2/36 tulajdonát képező, Foktő 6. hrsz. alatti ingatlan. A tulajdonostársakat elővásárlási jog illeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 360 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 360 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház és udvar és gazdasági épület

Típus: ház
Területe: 782 m²
Állapota: felújítandó
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 2/36
Becsérték: 360 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Foktő
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 6
Ingatlan postai címe: 6331 Foktő, Kossuth Lajos utca 14.
Művelési ág: kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: lakóház, udvar, gazdasági épület
Területnagyság: 782 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett lakóház és udvar és gazdasági épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: PerMob Kft. f.a. 3353 Aldebrő, Grassalkovich Antal út 8.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan a pályázat teljes időtartama alatt - annak másik tulajdonos általi birtoklására figyelemmel csak kívülről - megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vételárat Áfa fizetési kötelezettség nem terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: • a nyertes pályázat elbírálásának módja, a kiválasztás módszere: az érvényes ajánlatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő szempontjából a felszámoló által elfogadható legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Az ajánlati ár vonatkozásában felhívja a kiíró a figyelmet arra, hogy az eredményes értékesítési eljárás feltétele a minimálár (az irányár 100%-a) 360.000 Ft vagy azt meghaladó összegű ajánlati ár megajánlása.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat egy összegben, átutalással, a szerződéskötéstől számított 15 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat elbírálását követő 15 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbaadásra nem kerül sor, figyelemmel arra, hogy az ingatlant az egyik tulajdonostárs lakja. Ezt a vevő tudomásul veszi.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: • a pályázónak a vételárfizetésen kívül más kötelezettség átvállalására vagy teljesítésére nem kell ajánlatot tennie. A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó adatait (cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, magánszemély esetén: személyes adatokat), - a vagyontárgy megnevezését, - a nettó ajánlati árat, - a pályázathoz csatolni kell az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, - nyilatkozatot, hogy a vevő tudomással bír arról, hogy az ingatlant szívességi használó lakja, és így a birtokbavételt saját felelősségére vállalja, valamint- 75 napos ajánlati kötöttségre vonatkozó nyilatkozatot. • a vételárat egyösszegben kell megfizetni, az értékesítő a benyújtott pályázatoknál a legnagyobb súllyal a vételár nagyságát értékeli;

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozik, hogy a vagyonelem első értékesítésére kerül sor.
 Az ingatlanok vételárát Áfa fizetési kötelezettség nem terheli.
 A pályázónak 75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalnia.
 A vételárat ügyvédi költség terheli, aminek mértéke a nettó vételár 1,5%-a +Áfa, melyet az adásvételi szerződést előkészítő és bonyolító eladó által biztosított ügyvéd részére kell megfizetnie a vevőnek.
 Amennyiben a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő összegű pályázati ajánlatok érkeznek, úgy a kiíró ártárgyalást tart.
 Érvényes és eredményes pályázati eljárás esetén a nyertes ajánlat az elővásárlási joggal rendelkezőknek bemutatásra kerül, azzal, hogy az elővásárlási joggal rendelkezők nyilatkozzanak a tekintetben, hogy élni kívánnak-e elővásárlási jogukkal. A nyilatkozattételre a kiíró legalább 10 napot biztosít.
 A nyertes pályázó a vételár megfizetésekor beszámítással nem élhet.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2703681/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 06. 07. | 09:00 || A pályázat véget ért.

2022. 05. 23. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2703681F3626 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Pályázatot kívánunk benyújtani

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! A pályázati kiírásban foglaltak szerint tudnak pályázni. Tisztelettel: Felszámoló