Becsérték
12 503 000 Ft
A pályázat véget ér:11 nap, 19 óra és 57:47

Ismertető

Kivett épület, udvar megnevezésű pécsi ingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Ingatlan Pécs

Jelentkezési határidő
2022. 05. 13. | 10:50
Pályázat kezdete
2022. 05. 14. | 10:50
Pályázat vége
2022. 05. 30. | 10:50
Ügyszám
28.Fpk.2935
EÉR azonosító
P2706295
Becsérték
12 503 000 Ft
Minimálár
8 752 100 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
KESZAU-SOLDER-SEREC-L Könyvszakértői, Auditálási Könyvelési és Adószaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.
Cégjegyzékszám
01-09-077793

Adós adatai

Cégnév
GRANUFLEX Ipari és Kereskedelmi Kft.„f.a.”
Székhely
1037 Budapest, Bécsi út 269. 1 em.
Cégjegyzékszám
01-09-266994

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 28.Fpk.2935 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. május 14. 10 óra 50 perckor, a Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.) felszámoló által a GRANUFLEX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-266994, székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 269. 1 em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2706295.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.), mint a(z) GRANUFLEX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-266994, székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 269. 1 em.) Fővárosi Törvényszék 28.Fpk.2935/2019/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. április 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2706295
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. május 14. 10 óra 50 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. május 30. 10 óra 50 perc

Ajánlati biztosíték összege: 595 090 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat érvényességi feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése a felszámoló szervezet Budapest Bank Z-nél vezetett 10100792-78413800-41000002 számú bankszámlájára, legalább a pályázat hirdetményben megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával. Az ajánlati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az ajánlati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek.
A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja és részére az ajánlati biztosítékot visszautalja.
Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az ajánlati biztosíték a fentiekben meghatározott időpontig megfizetésre kerül.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázónál az ajánlati biztosíték beszámításra, a többi pályázó részére a befizetett ajánlati biztosíték az eredményhirdetést követő 8 napon belül kamatmentesen visszautalásra kerül. Amennyiben az eladó a pályázatnyertes pályázó felróható magatartása miatt nem tudja vele az adásvételi szerződést megkötni, akkor a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.
Amennyiben az adásvételi szerződés megkötése után a pályázó felróható magatartása miatt az adásvételi szerződés nem teljesül (pl. a pályázó határidőre nem fizeti meg a vételárat), akkor a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Ingatlan Pécs
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 12 503 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 8 752 100 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett épület udvar

Típus: ipari ingatlan
Területe: 1 899 m²
Állapota: felújítandó
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 12 503 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Pécs
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 44109
Ingatlan postai címe: 7628 Pécs, Józsefháza 22.
Művelési ág: kivett épület, udvar
Területnagyság: 1 899 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett épület udvar
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Épület hasznos alapterülete 445,88 m2

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: GRANUFLEX Ipari és Kereskedelmi Kft. "f.a."1037 Budapest, Bécsi út 269. I. em.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/ 4. Vezetékjog. Jogosult: E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 9/A.)III/ 6. Végrehajtási jog. Jogosult: Magánszemély.III/ 7. Végrehajtási Jog. Jogosult: Magyar Állam.III/ 9. Végrehajtási jog. Jogosult: OPTEN Informatikai Kft. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1.tor.4.e.)III/10. Végrehajtási jog. Jogosult: LOGMASTER Kft. (2151 Fót, Keleti Márton u. 12.)III/12. Végrehajtási jog. Jogosult: TNT Express Hungary Kft. (Budapest, Repülőtér)

Az épületnél jellemző sajátosságok: Használaton kívüli ipari csarnok

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintése a hirdetmény Cégközlönyben történő közzétételét követően a felszámolóval előre egyeztetett időpontban lehetséges.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A társaság az ingatlan értékesítés tekintetében az adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választotta. A meghirdetett vagyontárgy értékesítésére (amennyiben a vevő adóalany) az ÁFA törvény 142. § 1) bekezdés pontja alapján a fordított adózás szabályai vonatkoznak. Nem adóalany részére történő értékesítés esetén az irányár nettó árként értendő, melyet ÁFA terhel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A kiíró a legmagasabb vételárat tartalmazó és a vételárat legrövidebb határidőn belül kiegyenlítő ajánlatot részesíti előnyben. Kiíró - kedvezőtlen árajánlat esetén - fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot - megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilvánítsa.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vagyontárgy vételárának megfizetése banki átutalással történhet, melynek határideje a szerződéskötéstől számított 30. nap. Részletfizetési lehetőség nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázónak a pályázatban vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beérkezési határidőn túl 60 napig fenntartja, mely idő alatt a szerződéskötésre sor kerül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámoló a garancia kizárásával a vagyontárgy tulajdongát per-, teher- és igénymentesen adja át. A vagyontárgy birtokba és tulajdonba adásának feltétele a vételár teljes összegének megfizetése. Amennyiben az adásvételi szerződésben birtokbavételre megszabott határidőt a Vevő túllépi, a felszámoló az ingatlan őrzéséért költségtérítést számít fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton való részvétel feltétele:A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: a hirdetmény közzétételétől számított 16. nap 12 óraA pályázat benyújtásának határideje: a hirdetmény közzétételétől számított 32. nap 12 óraA pályázat benyújtásának helye: Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR), www.eer.gov.huA pályázatnak tartalmaznia kell a megvásárolni szándékozott vagyon pontos megnevezését, vagyontárgyanként a vételi ajánlatot, a fizetés módját, ajánlattevő nevét, címét. Társaság esetében 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, és az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát másolatban. Magánszemély pályázó esetében csatolni kell személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát.Mellékelni kell továbbá annak igazolását, hogy az ajánlati biztosíték határidőben átutalásra került.A pályázó a pályázatban külön nyilatkozatával tudomásul veszi az eladó kellékszavatosságának és garanciájának teljes körű kizárását.A pályázat érvényességi feltétele, hogy a pályázó az ajánlat tartalmára, benyújtásának formájára, időpontjára vonatkozó követelményeknek maradéktalanul eleget tegyen.Az ajánlattevők között a felszámoló árversenyt tart, amennyiben legfeljebb 10 %-os eltérés van az ajánlott vételár vonatkozásában a pályázók között. A felszámoló az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolási eljárásban az ingatlan harmadik alkalommal történő értékesítésére kerül sor.

A 237/2009. (X.20. ) Kormányrendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek ( a hitelezői választmány, hitelezői képviselő – ha hitelezői választmány vagy hitelezői képviselő megválasztására nem került sor, akkor a hitelezők követelésarányosan számított többsége, ha pedig az értékesítésre kerülő vagyonban van olyan vagyontárgy, amely a 2. § (2) bekezdésében meghatározott biztosítékkal van megterhelve, a biztosíték első ranghelyű jogosultja ) a pályázat Cégközlönyben történő közzétételre való megküldését megelőző 15. napon értesítve lettek.

A jogszabályban megjelöltek a minimálár csökkentését nem ellenezték.

A minimálár csökkentését 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték.

A Cstv 38. § alapján az elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik.
A felszámolás kezdő időpontjában folyamatban lévő, adós vagyonával kapcsolatos végrehajtási eljárásokat a végrehajtást foganatosító bíróságnak (hatóságnak) haladéktalanul meg kell szüntetni.
Az adós vagyontárgyain fennálló végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában megszűnik. A vagyontárgyak tehermentesen kerülnek értékesítésre.

A felszámolónak - a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlási jogosultról nincs tudomása.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről
szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher
nincs/felszámolónak nincs tudomása
A vételárba hitelezői igény beszámítására nincs lehetőség.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2706295/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 05. 14. | 10:50 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2706295F8515 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Szeretném az ingatlant megtekinteni, erre mikor lenne lehetőségem?

  • || Értékesítő kommentje:

    2022. május 11-én és 12-én 9-11 óra között megtekinthető az ingatlan. Kérem, keressék Varga Péter üzemvezetőt. Felszámoló