Eredménytelenítés ideje
2022. 05. 26. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2022. 05. 26. 12:00

Ismertető

üzletrész

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Vasép Ipari Park Üzemeltető - Fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 18-09-101364, adószám: 11303723-2-18, székhely: 9700 Szombathely, Lovas u. 23. ) gazdálkodó szervezetben 1 020 000 Ft (egymillió-húszezer forint) értéken jegyzett üzletrész.

Jelentkezési határidő
2022. 05. 26. | 12:00
Pályázat kezdete
2022. 05. 27. | 12:00
Pályázat vége
2022. 06. 13. | 12:00
Ügyszám
5.Vpk.12
EÉR azonosító
P2712383
Becsérték
3 000 000 Ft
Minimálár
2 100 000 Ft

Vagyonrendező adatai

Cégnév
MODIX Ügyvitelszervező és Szolgáltató KFT
Székhely
1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3
Cégjegyzékszám
01-09-064045

Adós adatai

Cégnév
KOMPLEXITÁS Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság törölt cég
Székhely
9700 Szombathely, Lovas út 23..
Cégjegyzékszám
18-09-020389

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Vpk.12 ügyszámú nyilvános pályázat, a Modix Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064045, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3, levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3) vagyonrendező által a KOMPLEXITÁS Kft. törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18-09-020389, székhely: 9700 Szombathely, Lovas út 23..) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Modix Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064045, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3, levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3), mint a(z) KOMPLEXITÁS Kft. törölt cég (cégjegyzékszám: 18-09-020389, székhely: 9700 Szombathely, Lovas út 23..) Szombathelyi Törvényszék 5.Vpk.12/2020.. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2022. május 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2712383
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. május 27. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 13. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 150 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az ajánlati biztosítékot a vagyonrendező Modix Kft Budapest Banknál vezetett 10102086-10414000-01004009 számú pénzforgalmi számlájára kell átutalni "ajánlati biztosíték" és a pályázónak az eljárás során kapott "F......" azonosítóját is tartalmazó közleménnyel oly módon, hogy az ajánlati biztosíték összege a pályázat benyújtási határidejét 24 órával megelőzően a fenti bankszámlára jóváírásra kerüljön. Amennyiben a pályázó az ajánlati biztosítékot ezen időpontig nem teljesíti, az értékesítésen nem vehet részt. A vagyonrendező tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a fenti határidőig az EÉR felületén a pályázatra jelentkezniük is kell.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén a pályázat elbírálását követő 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre kerül. Amennyiben a nyertes pályázó eláll vételi szándékától, a befizetett ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Vasép Ipari Park Üzemeltető - Fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 18-09-101364, adószám: 11303723-2-18, székhely: 9700 Szombathely, Lovas u. 23. ) gazdálkodó szervezetben 1 020 000 Ft (egymillió-húszezer forint) értéken jegyzett üzletrész.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 100 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész

Cég neve: Vasép Ipari Park Üzemeltető Kft
Cégjegyzékszáma: 18-09-101364
Cég főtevékenysége: Egyéb
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kisebbségi tulajdon üzletrész
Tehermentes: igen
Szavazati jog: 10
Becsérték: 1 020 000 forint

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés áfamentes.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok értékelés során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a vagyonrendező által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Jelen felhívás a vagyonrendező részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A vagyonrendező a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a vagyonrendező a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. A vagyonrendező fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beérkező pályázatok között a 10 %-on túlmenő különbség van, úgy döntése szerint ártárgyalást tűzhet ki a magasabb vételár elérése érdekében. A vagyonrendező felhívja az esetleges elővásárlásra jogosult figyelmét arra, hogy az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékon felüli vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 8 napon belül köteles megfizetni a vagyonrendező Modix Kft Budapest Banknál vezetett 10102086-10414000-01004009 számú pénzforgalmi számlájára banki átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenését és a vételár 1%-ának üzemeltető felé történő befizetését követően kerül sor, a szerződéskötésre vonatkozó felhívás átvételét követő 30 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmazni kell: • az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, e-mail elérhetőségét, • belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot, és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, • külföldi székhellyel rendelkező pályázó esetén a cégkivonat és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített magyar fordítását, • a megpályázott vagyontárgy pontos megnevezését, darabszámát • a nettó ajánlati ár egyértelmű meghatározását, • a fizetés módját, határidejét, • az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, • az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 60 nap.

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen hirdetmény a vagyonelem második értékesítési felhívása.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2712383/tetelek.pdf