Eredménytelenítés ideje
2022. 05. 26. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2022. 05. 26. 12:00

Ismertető

Vegyes autóalkatrészek, hóláncok, mészkőliszt

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

A felszámoló kizárólag egyben értékesíti az alábbi vagyontárgyakat: 97 rekesz vegyes autóalkatrész ( személy és tehergépjármű) 21 zsák mészkőliszt ( zsákonként 500-600kg) 1 raklap hólánc ( 41doboz, különböző mérteben; 2 garnitúra/doboz) 1 raklap hólánc ( 29 doboz, különböző mérteben; 4 garnitúra/doboz) 1 raklap hólánc ( 40 doboz, különböző mérteben; 4 garnitúra/doboz) 1 raklap hólánc ( 16 doboz, különböző mérteben; 4 garnitúra/doboz) 1 raklap hólánc ( 27 doboz, különböző mérteben; 4 garnitúra/doboz) Teher: foglalás NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó és Vámigzagatósága

Jelentkezési határidő
2022. 05. 26. | 12:00
Pályázat kezdete
2022. 05. 27. | 12:00
Pályázat vége
2022. 06. 11. | 12:00
Ügyszám
5.Fpk.274
EÉR azonosító
P2712495
Becsérték
173 690 152 Ft
Minimálár
60 792 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Bihar Tax Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
4100 Berettyóújfalu, Tardy utca 1.
Cégjegyzékszám
09-09-027226

Adós adatai

Cégnév
HACEM Kft„f.a.”
Székhely
4242 Hajdúhadház, Sámson utca 2.
Cégjegyzékszám
0909014033

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.274 ügyszámú nyilvános pályázat, a Bihar Tax Kft. (cégjegyzékszám: 09-09-027226, székhely: 4100 Berettyóújfalu, Tardy utca 1., levelezési cím: 4100 Berettyóújfalu, Tardy utca 1.) felszámoló által a HACEM Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0909014033, székhely: 4242 Hajdúhadház, Sámson utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Bihar Tax Kft. (cégjegyzékszám: 09-09-027226, székhely: 4100 Berettyóújfalu, Tardy utca 1., levelezési cím: 4100 Berettyóújfalu, Tardy utca 1.), mint a(z) HACEM Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 0909014033, székhely: 4242 Hajdúhadház, Sámson utca 2.) Debreceni Törvényszék 5.Fpk.274/2020/27. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. május 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2712495
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. május 27. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 11. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 023 760 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie átutalással a HACEM Kft. "fa" Takarékbanknál vezetett 61400155-15013046-00000000 számú pénzforgalmi bankszámlájára - pályázat ajánlati biztosíték - közleménnyel úgy, hogy az ajánlati biztosítéknak a pályázat benyújtásának megjelölt kezdő időpontja előtt be kell érkeznie, hogy a kezdő időpontot megelőzően 24.00 órával a felszámoló a befizetést ellenőrízni tudja.A pályázás feltétele lesz tehát a megfelelő ajánlati biztosíték megfizetése.A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyam-különbségből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítéknak a befizetését a felszámoló a pályázat hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az ajánlati biztosítékot ezen időpotnig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vesz részt.Az ajánlati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót a felszámoló az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett ajánlati biztosítékot visszautalja.A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az ajánlati biztosíték a fent megjelölt időpontig megfizetésre kerül.Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított nyolc munka-napon belül vissza kell utalnia. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.A felszámolónak - a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A felszámoló kizárólag egyben értékesíti az alábbi vagyontárgyakat:
97 rekesz vegyes autóalkatrész ( személy és tehergépjármű)
21 zsák mészkőliszt ( zsákonként 500-600kg)
1 raklap hólánc ( 41doboz, különböző mérteben; 2 garnitúra/doboz)
1 raklap hólánc ( 29 doboz, különböző mérteben; 4 garnitúra/doboz)
1 raklap hólánc ( 40 doboz, különböző mérteben; 4 garnitúra/doboz)
1 raklap hólánc ( 16 doboz, különböző mérteben; 4 garnitúra/doboz)
1 raklap hólánc ( 27 doboz, különböző mérteben; 4 garnitúra/doboz)
Teher: foglalás NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó és Vámigzagatósága

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 173 690 152 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 60 792 000 forint. (a becsérték 35%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: vegyes autóalkatrész

Típus: Alkatrész
Állapot: Átlagos
Tehermentes: nem foglalás, NAV
Mennyisége: 97 db
Becsérték: 173 690 152 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: a vagyontárgy megtekinthető a HACEM Kft "fa" telephelyén, 4242. Hajdúhadház, Sámson u. 2. sz alatt előzetes egyeztetés alapján az alábbi telefonszámon: Keczán Beáta: 20/520-7897

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A hirdetésben szereplő minimálár nettóban értendő.A készletértékesítés a fordított áfafizetési szabály hatálya alá tartozik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati ajánlatokat a felszámoló a bontást követő 15 napon belül bírálja el. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. Az ajánlatok közül előnyt élvez az, aki a megajánlott vételárat rövidebb határidőn belül vállalja megfizetni. A felszámoló több, megfelelő,azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Az adásvételi szerződés alapján a vételár megfizetése átutalással a szerződésben rögzített határidőre egy összegben történik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetését a felszámoló átutalással a HACEM Kft. "fa" Takarékbanknál vezetett 61400155-15013046-00000000 számú pénzforgalmi bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötésétől számított legkésőbb 15 napon belül kéri teljesíteni.Részletfizetési lehetőség: nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtetője részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingóságok birtokba adására a vételár teljes kiegyenlítését követő 15 napon belül kerül sor, amelyről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: : A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell: - az ajánlattevő azonosítására alkalmas adatokat (név, cím, társaság esetén hatályos cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezetőtisztségviselő[k] aláírási címpéldányát), - az ajánlott nettó vételárat, - a fizetés módját, ütemezését, határidejét, - pályázó kötelezettségvállalását, hogy sikeres pályázat esetén az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül adásvételi szerződést köt, illetve pályázati ajánlatában vállalt határidőre a vételárat megfizeti, - nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, - a vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetésének igazolását, - nyilatkozatot, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni,nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett eszközöket a pályázó megtekintette, azok állapotát megismerte, - nyilatkozatot arról, hogy lemond az eladóval szembeni minden nemű kellékszavatossági, garanciális igény érvényesítéséről, - Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolnia annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek ügyvédi munkadíja a vételár 1%-a + áfa, de legalább 150 000 Ft + áfa, mely költséget a vevő viseli. - Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóságok negyedik alkalommal kerülnek meghirdetésre.
A 237/2009. Korm. rend 2.§ (2) bek szerinti értesítésre való feltétel fennáll.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2712495/tetelek.pdf