Eredménytelenítés ideje
2022. 05. 26. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2022. 05. 26. 12:00

Ismertető

Debrecen belterület, 18789/2/A/10hrsz. alatti, valóságban Debrecen Vág u. 5. sz alatti társasházban található tároló helyiség

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Debrecen 18789/2/A/10 hrsz. alatti, valóságban Debrecen, Vág u. 5. sz alatti társasházi ingatlanban található, pince helyiségből nyíló, külön bejáratú tároló helyiség. Területe 3m2 Az ingatlan 1/1 tulajdoni arányban az adós társaság tulajdonában áll. Állapot: vakolt, festett falazat, padozata beton Nyílászáró: ajtó-ablak: fa anyag Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok: Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Debrecen Ingatlan fekvése: belterület. Helyrajzi szám: 18789/A/10 Ingatlan postai címe: - Megnevezése: tároló Területnagyság: 3 m2 Az épület fő rendeltetés szerinti jellege : tároló helyiség Az önálló ingatlanhoz tartoznak az alapító okiratban meghatározott helyiségekkel és eszmei hányaddal. A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok: Tulajdonos neve, címe: INGATLAN-BER 2000 Bt ,,f. a.'', 4026. Debrecen, Péterfia u . 4. sz A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása. Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): az ingatlant terheli a tulajdoni lap III/1. pontjában jegyzett 311 000 Ft és járulékai erejéig jelzálogjog Magyar Állam javára, a Magyar Állam képviseletében bírósági és más hatósági eljárásokban eljár, a NAV HBM Adó-és Vámigazgatósága 4001. Debrecen, Pf. 83

Jelentkezési határidő
2022. 05. 26. | 12:00
Pályázat kezdete
2022. 05. 27. | 12:00
Pályázat vége
2022. 06. 11. | 12:00
Ügyszám
11.Fpk.342
EÉR azonosító
P2712505
Becsérték
500 000 Ft
Minimálár
350 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Bihar Tax Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
4100 Berettyóújfalu, Tardy utca 1.
Cégjegyzékszám
09-09-027226

Adós adatai

Cégnév
INGATLAN-BER 2000 Bt„f.a.”
Székhely
4033 Debrecen, Pék utca 3.
Cégjegyzékszám
0906007362

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 11.Fpk.342 ügyszámú nyilvános pályázat, a Bihar Tax Kft. (cégjegyzékszám: 09-09-027226, székhely: 4100 Berettyóújfalu, Tardy utca 1., levelezési cím: 4100 Berettyóújfalu, Tardy utca 1.) felszámoló által a INGATLAN-BER 2000 Bt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0906007362, székhely: 4033 Debrecen, Pék utca 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Bihar Tax Kft. (cégjegyzékszám: 09-09-027226, székhely: 4100 Berettyóújfalu, Tardy utca 1., levelezési cím: 4100 Berettyóújfalu, Tardy utca 1.), mint a(z) INGATLAN-BER 2000 Bt „f.a” (cégjegyzékszám: 0906007362, székhely: 4033 Debrecen, Pék utca 3.) Debreceni Törvényszék 11.Fpk.342/2021/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. május 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2712505
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. május 27. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 11. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 17 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie átutalással a Bihar Tax Kft. OTP Banknál vezetett 11738046-20047995-00000000 számú pénzforgalmi bankszámlájára - pályázat ajánlati biztosíték - közleménnyel úgy, hogy az ajánlati biztosítéknak a pályázat benyújtásának megjelölt kezdő ipontja előtt be kell érkeznie, hogy a kezdő időpontot megelőzően 24.00 órával a felszámoló a befizetést ellenőrízni tudja.
A pályázás feltétele lesz tehát a megfelelő ajánlati biztosíték megfizetése.
Az ajánlati biztosíték megfizetésének banki igazolását az ajánlattevőnek a megfizetéssel egyidejűleg fel kell töltenie az Elektronikus Értékesítési Rendszerbe annak érdekében, hogy a felszámoló aktiválni tudja a rendszerben az ajánlattevőt.
A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyam-különbségből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítéknak a befizetését a felszámoló a pályázat hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az ajánlati biztosítékot ezen időpotnig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vesz részt.
Az ajánlati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek.
A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót a felszámoló az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett ajánlati biztosítékot visszautalja.
A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az ajánlati biztosíték a fent megjelölt időpontig megfizetésre kerül.
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított nyolc munka-napon belül vissza kell utalnia. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.
A felszámolónak - a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Debrecen 18789/2/A/10 hrsz. alatti, valóságban Debrecen, Vág u. 5. sz alatti társasházi ingatlanban található, pince helyiségből nyíló, külön bejáratú tároló helyiség.
Területe 3m2
Az ingatlan 1/1 tulajdoni arányban az adós társaság tulajdonában áll.
Állapot: vakolt, festett falazat, padozata beton
Nyílászáró: ajtó-ablak: fa anyag

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Debrecen
Ingatlan fekvése: belterület.
Helyrajzi szám: 18789/A/10
Ingatlan postai címe: -
Megnevezése: tároló
Területnagyság: 3 m2
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege : tároló helyiség
Az önálló ingatlanhoz tartoznak az alapító okiratban meghatározott helyiségekkel és eszmei hányaddal.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: INGATLAN-BER 2000 Bt ,,f. a.'', 4026. Debrecen, Péterfia u . 4. sz

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): az ingatlant terheli a tulajdoni lap III/1. pontjában jegyzett 311 000 Ft és járulékai erejéig jelzálogjog Magyar Állam javára, a Magyar Állam képviseletében bírósági és más hatósági eljárásokban eljár, a NAV HBM Adó-és Vámigazgatósága 4001. Debrecen, Pf. 83A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 350 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: tároló

Típus: tároló
Területe: 3 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Debrecen
Ingatlan postai címe: Debrecen , Vág utca 5.
Területnagyság: 3 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: INGATLAN-BER 2000 Bt "fa"4033. Debrecen, Pék u. 3. sz

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): jelzálogjog Magyar Állam javáraképv: NAV HBM Adó és Vámigazgatósága

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető előzetes egyeztetés alapján az alábbi telefonszámon: Keczán Beáta: 20/520-7897

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan becsértéke áfát nem tartalmaz. Az áfafizetési kötelezettség az Áfa tv. 86.§ (1) bek. j pontja szerint alakul.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati ajánlatokat a felszámoló a bontást követő 15 napon belül bírálja el. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. Az ajánlatok közül előnyt élvez az, aki a megajánlott vételárat rövidebb határidőn belül vállalja megfizetni. A felszámoló több, megfelelő,azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.Az adásvételi szerződés alapján a vételár megfizetése átutalással a szerződésben rögzített határidőre egy összegben történik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetését a felszámoló átutalással a Bihar Tax Kft. OTP Banknál vezetett 11738046-20047995-00000000 számú pénzforgalmi bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötésétől számított legkésőbb 15 napon belül kéri teljesíteni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtetője részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba adására a vételár teljes kiegyenlítését követő 15 napon belül kerül sor, amelyről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani.A pályázatnak tartalmaznia kell:- az ajánlattevő azonosítására alkalmas adatokat (név, cím, társaság esetén hatályos cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezetőtisztségviselő[k] aláírási címpéldányát),- az ajánlott nettó vételárat,- a fizetés módját, ütemezését, határidejét,- pályázó kötelezettségvállalását, hogy sikeres pályázat esetén az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül adásvételi szerződést köt, illetve pályázati ajánlatában vállalt határidőre a vételárat megfizeti,- nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról,- a vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetésének igazolását,- nyilatkozatot, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni,nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett eszközöket a pályázó megtekintette, azok állapotát megismerte,- nyilatkozatot arról, hogy lemond az eladóval szembeni minden nemű kellékszavatossági, garanciális igény érvényesítéséről,- Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolnia annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek ügyvédi munkadíja a vételár 1%-a + áfa, de legalább 50 000 Ft + áfa, mely költséget a vevő viseli.- Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.
A 237/2009. (X.20.) Korm. rend. 2.§ (2) bek. szerinti feltétel fennáll.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2712505/tetelek.pdf