Eredménytelenítés ideje
2022. 05. 30. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2022. 05. 30. 12:00

Ismertető

BMW 330d xdrive gépjármű

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

BMW 330D XDRIVE személygépkocsi (kombi), forgalomból kivonva 2019.07.12. óta. Szélvédő cserélendő, generátor hibás.

Jelentkezési határidő
2022. 05. 30. | 12:00
Pályázat kezdete
2022. 05. 31. | 12:00
Pályázat vége
2022. 06. 16. | 12:00
Ügyszám
78.Fpk.957
EÉR azonosító
P2713986
Becsérték
9 000 000 Ft
Minimálár
9 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
PROINSOLV KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Székhely
1054 Budapest, Akadémia utca 9. 3 em. 2
Cégjegyzékszám
01-09-380890

Adós adatai

Cégnév
"BÁCS-BAROMFI" Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
1044 Budapest, Pici utca 6.
Cégjegyzékszám
01-09-370478

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 78.Fpk.957 ügyszámú nyilvános pályázat, a PROINSOLV Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-380890, székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 9. 3 em. 2, levelezési cím: 1054 Budapest, Akadémia utca 9. 3 em. 2) felszámoló által a "BÁCS-BAROMFI" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-370478, székhely: 1044 Budapest, Pici utca 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Hirdetmény

A(z) PROINSOLV Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-380890, székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 9. 3 em. 2, levelezési cím: 1054 Budapest, Akadémia utca 9. 3 em. 2), mint a(z) "BÁCS-BAROMFI" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-370478, székhely: 1044 Budapest, Pici utca 6.) Fővárosi Törvényszék 78.Fpk.957/2021/18.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. május 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2713986
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. május 31. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 16. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 450 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtási határidejének kezdő időpontja előtt legkésőbb 24 órával a kikötött ajánlati biztosítékot a Proinsolv Kft. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11705084-21448430-00000000 számú bankszámlájára átutalással kell teljesíteni "BÁCS-BAROMFI" megjegyzéssel. Szintén ezen határidőn belül az utalás teljesítését az EÉR rendszerében külön szükséges igazolni. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 60 nap.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni szükséges. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénzt) elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

BMW 330D XDRIVE személygépkocsi (kombi), forgalomból kivonva 2019.07.12. óta.
Szélvédő cserélendő, generátor hibás.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 9 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 9 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: BMW 330d xdrive

Típus: Jármű
Márka: BMW
Modell: 330d xdrive
Jármű típusa: Személyautó
Gyártási idő: 2015.
Állapot: Átlagos
Kivitel: Kombi
Kilométeróra állása: 215 000
Üzemanyag: Dízel
Hengerűrtartalom (cm3): 2 950
Ajtók száma: 5
Ülések száma: 5
Tehermentes: nem lefoglalás
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 9 000 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 4271 Mikepércs, Újhelyi János u. 39., 2022. május 27. 9 és 11 óra között.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés mentes az adó alól az Áfa-tv. 87. § b) pontja alapján.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Megajánlott vételár nagysága.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a Proinsolv Kft. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11705084-21448430-00000000 számú bankszámlájára kell megfizetni. Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 60 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba és birtokba adás feltétele.
A gépjárművet a vételár megfizetését követő 8 napon el kell szállítani a megtekintési helyről.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell: - Az ajánlattevő nevét, székhelyét vagy címét, képviselője nevét. - Gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és képviselője hiteles aláírási címpéldányát. - Meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazáson kívül a meghatalmazásra jogosult hiteles aláírási címpéldányát vagy magánszemély meghatalmazó esetén a személyi igazolványa, lakcímkártyája hiteles másolatát. - Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele. - Egyéni vállalkozó esetében e minőségét hitelt érdemlően igazoló okiratot. - A megajánlott vételárat. - Bánatpénz megfizetésének igazolását. A pályázati ajánlatban a pályázónak nyilatkoznia kell arra nézve, hogy az eredmény kihirdetését követő 60 napon belül vállalja az adásvételi szerződés megkötését, illetve ajánlatát 60 napig fenntartja. A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 8 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 15 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázati értékelési jegyzőkönyv feltöltésével egy időben írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tarthat. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A felszámoló fenntartja a jogot, hogy adott esetben a pályázatot érvénytelenítse. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. A vagyonértékesítéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő mindennemű illetékek, átírási és egyéb költségek a vevőt terhelik, továbbá a vételi ajánlatot az eladó úgy tekinti, hogy a Cégközlönyben megjelenő Értékesítési Hirdetményben és az Elektronikus Értékesítési Rendszerben (EÉR) jelölt értékesítési feltételeket, továbbá a vételi ajánlatra vonatkozó feltételeket a vevő teljes körűen megértette, tudomásul vette, elfogadta, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Csődtörvény 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
A vagyonfelmérés valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján elővásárlásra jogosultról nincs tudomása a felszámolónak. A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bek. szerinti értesítésre való feltétel nem áll fenn.
Ez az első pályázati hirdetmény az ingóságra vonatkozóan.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2713986/tetelek.pdf