Legmagasabb ajánlat
1 400 005 Ft
Érvénytelenítés ideje
2022. 06. 09. 12:16
Érvénytelen pályázat: az értékesítéssel összefüggésben illetéktelenek információkat szereztek, és ezzel befolyásolhatták az értékesítés eredményét.További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve:2022. 06. 09. 12:16

Ismertető

Citroen Jumper

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Citroen Jumper Évjárat 2013 Hengerűr-tartalom: 2198 cm3 Óraállás: 357 154

Jelentkezési határidő
2022. 05. 24. | 12:00
Pályázat kezdete
2022. 05. 25. | 12:00
Pályázat vége
2022. 06. 10. | 12:00
Ügyszám
4.Fpk.72
EÉR azonosító
P2715264
Becsérték
1 569 100 Ft
Minimálár
1 255 280 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CASH & LIMES Vagyonkezelő és Felszámoló Zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely
1022 Budapest, Bimbó utca 29.
Cégjegyzékszám
01-10-043611

Adós adatai

Cégnév
BAKONY HÚS Kft. „f.a.”
Székhely
8200 Veszprém, Ciklámen utca 1-3..
Cégjegyzékszám
19-09-518573

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 4.Fpk.72 ügyszámú nyilvános pályázat, a CASH & LIMES Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1022 Budapest, Bimbó utca 29., levelezési cím: 1427 Budapest, hrsz. Pf.: 607) felszámoló által a BAKONY HÚS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-518573, székhely: 8200 Veszprém, Ciklámen utca 1-3..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Az értékesítés eredményét befolyásolhatták
Az értékesítési eljárás alatt a gépjárművet eltulajdonították a telephelyről. A felszámoló megteszi a szükséges intézkedéseket.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.72 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. május 25. 12 óra 00 perckor, a CASH & LIMES Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1022 Budapest, Bimbó utca 29., levelezési cím: 1427 Budapest, hrsz. Pf.: 607) felszámoló által a BAKONY HÚS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-518573, székhely: 8200 Veszprém, Ciklámen utca 1-3..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2715264.

Pályázati Hirdetmény

A(z) CASH & LIMES Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1022 Budapest, Bimbó utca 29., levelezési cím: 1427 Budapest, hrsz. Pf.: 607), mint a(z) BAKONY HÚS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 19-09-518573, székhely: 8200 Veszprém, Ciklámen utca 1-3..) Veszprémi Törvényszék 4.Fpk.72/2019/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. május 5. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2715264
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. május 25. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 10. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 62 764 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összegét a Cash & Limes Zrt EÉR bankszámlájára: OTP Bank-11701004-20246929-00000000 sz. számlájára kell befizetni. A közleményben kérjük feltüntetni: ”Bakony-Hús Kft. „fa.” pályázat.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó által fizetett biztosíték a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.
Az EÉR rendelet 13.§ (2) és (3) bekezdései szerint, a Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti pályázati biztosíték befizetését az értékesítő a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek.
A befizetések és a szabályzatban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a fentiekben meghatározott időpontig megfizetésre kerül.
A pályázati ajánlati biztosíték megfizetésekor a pályázónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő felhasználó azonosító számát egyaránt!(pl.: P2504545F01)

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Citroen Jumper
Évjárat
2013
Hengerűr-tartalom: 2198 cm3 Óraállás: 357 154

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 569 100 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 255 280 forint. (a becsérték 80%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Citroen Jumper

Típus: Jármű
Márka: Citroën
Jármű típusa: Haszongépjármű
Gyártási idő: 2013.
Állapot: Átlagos
Üzemanyag: Dízel
Hengerűrtartalom (cm3): 2 198
Tehermentes: nem MARK Zrt. zálogjog
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 1 569 100 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Egyeztetett időpontban az adós telephelyén. Telefonszám: 46/359-227

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés magánszemély vásárló esetében ÁFA-s, egyéb esetben 2007. évi ÁFA tv. 142. § alapján az ÁFA fizetésére a Vevő kötelezett.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényesen benyújtott pályázatok közül nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, előnyt élvez, aki az összes csoportra ad ajánlatot. valamint a legrövidebb határidőn belül vállalja a teljes vételár megfizetését.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződéskötést követő 30 napon belül átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül birtokba vehető.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: - a pályázó főbb adatainak bemutatása,- ajánlott tételes nettó vételár, és fizetési feltételek egyértelmű meghatározása,- vételár fedezet igazolása (banki fedezetigazolás, garancia, hitelígérvény vagy letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét) a vételárnak a szerződéskötést követő 3 napon belül ki nem fizetendő részére,- a meghirdetett nettó irányárak (ÁFA nélküli nettó irányár) megfelelő ajánlati biztosíték befizetése a Cash & Limes Zrt EÉR bankszámlaszámára: OTP Bank-11701004-20246929-00000000 - A befizetés bizonylatát másolatban kérjük a pályázati anyaghoz mellékelni.- Legalább 90 (kilencven) nap ajánlati kötöttség vállalása, - A vételár átutalással történő megfizetésének vállalása a szerződéskötést követő 30 napon belül, részletfizetésre nincs lehetőség,- nyilatkozat, hogy a vagyontárgyakat megtekintett állapotban kellékszavatosság, és garancia nélkül vásárolja meg,- gazdasági társaság esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonat, a vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldánya, magánszemély esetén személyét igazoló igazolványok- az ingóság a teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül birtokba vehető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyonelem második hirdetése.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014 (II.3) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.
A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy amennyiben a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdés a), b) pontja].

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a részvevőkkel a felszámoló ismerteti. (Cstv. 49/A§(4) bekezdés)

A pályázat egyéb ismérvei a Cégközlöny 2022.05.05-i 18. számában találhatók.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2715264/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 06. 09. | 12:16 || A pályázat érvénytelenítve lett.

2022. 05. 25. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2715264F3024 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! A gépjármű megtekintésére szeretnék jelentkezni! Kérnék időpontot, köszönöm!

  • || P2715264F5583 kommentje:

    ,