Legmagasabb ajánlat
84 400 000 Ft
A pályázat kiértékelés alatt áll. A pályázat eredményének megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett a pályázatra, úgy az eredményről rendszerüzenetben értesítjük.
A pályázat véget ért:2022. 06. 04. 14:00

Ismertető

Szentendrén található kivett ipartelep, raktár

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

2000 Szentendre belterület, 9334/3 hrsz. alatt . található „kivett, ipartelep, raktár” megnevezésű ingatlan

Jelentkezési határidő
2022. 05. 19. | 10:00
Pályázat kezdete
2022. 05. 20. | 10:00
Pályázat vége
2022. 06. 04. | 14:00
Ügyszám
Fpk. 37/2020
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2715943
Becsérték
168 750 000 Ft
Minimálár
84 375 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10
Cégjegyzékszám
01-09-730411

Adós adatai

Cégnév
Karlóca Ingatlan Zártkörűen Működő Részvénytársaság„f.a.”
Székhely
4600 Kisvárda, Flórián utca 1. 2 em. 15
Cégjegyzékszám
15-10-040422

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) Fpk. 37/2020 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. június 4. 14 óra 00 perckor, a Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10, levelezési cím: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10) felszámoló által a Karlóca Ingatlan Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 15-10-040422, székhely: 4600 Kisvárda, Flórián utca 1. 2 em. 15) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a Fpk. 37/2020 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. május 20. 10 óra 00 perckor, a Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10, levelezési cím: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10) felszámoló által a Karlóca Ingatlan Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-10-040422, székhely: 4600 Kisvárda, Flórián utca 1. 2 em. 15) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2715943.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10, levelezési cím: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10), mint a(z) Karlóca Ingatlan Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-10-040422, székhely: 4600 Kisvárda, Flórián utca 1. 2 em. 15) Miskolci Törvényszék Fpk. 37/2020/22. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. május 5. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2715943
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. május 20. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 4. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 5 062 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a megpályázott ingatlan tekintetében meghatározott ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a pályázat kezdő időpontját megelőző nap (2022.05.19) 10.00 óráig kell befizetni a felszámoló Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító-és Projektmenedzsment Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10403181-50485657-55491013 számú számlájára „Karlóca Zrt. „fa” bánatpénz” közleménnyel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton való részvételnek. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§(4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén, az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül.

Ha pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázóknak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül, azzal, hogy amennyiben az árverési előleg összege devizában kerül befizetésre, az így befizetett pályázati előleg esetleges visszafizetése esetén a licitáló által befizetett, a kiíró számláján Forint összegben jóváírt összeg kerül visszafizetésre, az árfolyam különbözetből adódó esetleges veszteség a pályázót terheli. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, ideértve azt az esetet is, ha a pályázó a jelen pályázati kiírásban foglalt bármely feltételt nem tartja be, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

2000 Szentendre belterület, 9334/3 hrsz. alatt . található „kivett, ipartelep, raktár” megnevezésű ingatlan

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 168 750 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 84 375 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett ipartelep raktár

Típus: kivett ipartelep, raktár
Területe: 1 127 m²
Állapota: nem ismert
Közművesítettség foka: hiányosan közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság: 1 127 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett ipartelep raktár

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Nemzeti Adó-és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) 179.365.000,- Ft és járulékai erejéig bejegyzett végrehajtási jog (30217/2/2016/2015.12.14)Nemzeti Adó-és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) 16.189.927,- Ft és járulékai erejéig bejegyzett végrehajtási jog (33980/3/2016/2016.03.11)Bohemian Financing Zrt. (1148 Budapest, Kerepesi út 52.) 690.000.000,- Ft és járulékai erejéig bejegyzett jelzálogjog. (44037/2/2017/11.08)Budapest Környéki Törvényszék, perindítás tényének a bejegyzése-13.G. 40.098/2021

Ingatlan állapota: nem ismert

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A megtekintésben a felszámoló nem tud segíteni.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítésre a hatályos Áfa törvény vonatkozik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázó a vételárat átutalással köteles megfizetni a szerződéskötéstől számított 60 napon belül.
A vételár kifizetésén kívül a pályázónak vállalnia kell a pályázati nyertesség esetén a szerződéskötéssel kapcsolatos – felszámoló által kijelölt - ügyvéd munkadíjának megfizetését, amely a vételár 1,5 %-a, de legalább 100.000,-Ft +ÁFA

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül kerül sor.Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben.A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél.A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról.A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.Jelen hirdetményre a 237/2009.(X.20) Korm. rendelet és a 17/2014.(II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.A felszámoló felhívja a Cstv. 49/C § -ban meghatározott elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés szerint.A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló nincs az ingatlanok birtokában, így a birtokba lépésről a nyertes pályázónak a saját költségén kell gondoskodnia.
A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.
A felszámoló a kellékszavatosságot és a garanciát teljes-körűen kizárja. Az Eladó és felszámoló kifejezetten kizárják a pályázat tárgyát képező vagyontárgyakra kiírt jelen pályázat nyertesével való szerződéskötés kapcsán a Ptk. 6: 98.§ (2) bekezdése alapján, feltűnő értékaránytalanság jogcímén történő megtámadásának jogát. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a fenti kizárást tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek ismeri el.
A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az Adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet. A nyertes pályázó a tulajdoni per kimenetelétől függő hatállyal szerezhet csak tulajdonjogot.
Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj és illeték a nyertes pályázót terheli.
A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy ha a körülmények indokolják, a pályázatot visszavonja, és új pályázat kiírásáról, vagy árverés alkalmazásáról döntsön. A felszámoló kizárja mindennemű helytállási kötelezettségét, amit az ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával visszavonhatatlanul elismer és tudomásul vesz.
17/2014 (II.3.) Kormányrendeletet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: jelen közlemény a meghirdetett vagyonelem harmadik hirdetése (a minimál ár a becsérték 50%-a).
A felszámoló a 237/ 2009. (X.20.) Korm. r. 2. § (2) bek. szerinti értékesítési tájékoztatásnak eleget tett. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását.
A hirdetményben közzétett minimálár alatti vételi ajánlat a felszámoló részéről nem elfogadható.
A pályázattal kapcsolatosan a pályázónál felmerülő költségek – a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terhelik, ideértve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját.
A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító-és Projektmenedzsment Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:
• A pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát.
Jogi személy esetén: cég név, székhely, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, a rendelkezésre jogosult képviselő aláírási címpéldánya, elektronikus elérhetőség és a telefonszám.
Magánszemély esetén: név, születési hely, idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, adóazonosító jele, lakcíme, továbbá a pályázó telefon - és faxszáma, e-mail elérhetősége.
Cég esetén, csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek, magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó pályázatát személyesen írta alá.
• Külföldi pályázó esetén a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását és magyar kézbesítési megbízott megjelölését kérjük feltüntetni.
• Amennyiben pályázó meghatalmazott útján nyújtja be ajánlatát, a meghatalmazott igénybevételére vonatkozóan a Pp (2016. évi CXXX. tv.) 64-70. §- ában foglalt jogszabályok az irányadók.
• A megvásárolni kívánt vagyonelem pontos megnevezését (tárgyakat, ingóságokat, készletet, követelést stb.).
• A megpályázott vagyonelemért (követelésért) felajánlott vételár összegét, a vételár megfizetésének módját, határidejét, amely nem lehet több mint az adásvételi szerződés megkötését követő 60 naptári nap.
• Az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást, továbbá nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot – az ajánlatának el nem fogadása esetén – milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó.
• A pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 napos ajánlati kötöttség vállalását.
• Nyilatkozatot arról, hogy a hirdetményben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 15 napon belül.
• Nyilatkozatot a kellékszavatosság, a garanciális igény érvényesíthetősége kizárásának tudomásul vételéről.
• Nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésben meghatározott kizáró feltételek.
• A megajánlott vételár fedezetének hitelt érdemlő igazolását, melyhez banki igazolás szükséges.
• Nyilatkozatot, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri, amelyet adjon meg.
• Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a pályázó az adásvételi szerződés szerkesztésének és ellenjegyzésének ügyvédi költségét megtéríti. A szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti. A szerződéskötés jogi eljárásának költsége a bruttó vételár 1,5%-a +ÁFA, de minimum 100.000 Ft. +Áfa. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A pályázat benyújtásának kezdő időpontja a Cégközlönybeli közzétételtől számított 15. nap 10:00 óra. A pályázat benyújtásának záró időpontja a pályázat benyújtásának kezdő időpontját követő 15. nap 14:00 óra. A pályázatok kiértékelésére a pályázat benyújtásának záró időpontját követő 20 napon belül kerül sor.
A meghirdetett ingatlanról részletes tenderfüzet is készült, mely az EÉR rendszerben megtekinthető, illetve letölthető, előzetes költségtérítés ellenében. A költségtérítés összege: 20.000 Ft +áfa, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet.
A pályázat benyújtásának nem feltétele a tenderfüzet megvásárlása.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2715943/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2715943#tenderfuzet

Licitnapló

2022. 06. 04. | 14:00 || A pályázat véget ért.

2022. 05. 20. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.