A nyertes ár
12 600 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért:2022. 08. 05. 15:21

Ismertető

Bobcat S450

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Bobcat S450 típusú kompakt rakodógép. A megjelölt minimálár nettó módon értendő.

Jelentkezési határidő
Invalid date
Pályázat kezdete
2022. 08. 05. | 10:00
Pályázat vége
2022. 08. 05. | 15:21
Ügyszám
16.Fpk.23/2022/5
EÉR azonosító
P2739484
Becsérték
9 856 000 Ft
Minimálár
9 856 000 Ft
Kikiáltási ár
11 025 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
MORECO Tanácsadó Kft
Székhely
1137 Budapest, Pozsonyi út 14. 4 em. 20
Cégjegyzékszám
01-09-725865

Adós adatai

Cégnév
LEKI-JOEL Kft.„f.a.”
Székhely
5700 Gyula, Bihari utca 4.
Cégjegyzékszám
04-09-013839

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 16.Fpk.23/2022/5 ügyszámú nyilvános pályázat, a Moreco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. 4 em. 20, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 88) felszámoló által a LEKI-JOEL Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04-09-013839, székhely: 5700 Gyula, Bihari utca 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 12 600 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2739484F4583
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2739484L3036
Szerződéskötés dátuma: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

A(z) Moreco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. 4 em. 20, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 88) felszámoló által a LEKI-JOEL Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 04-09-013839, székhely: 5700 Gyula, Bihari utca 4.) adóssal szembeni, 16.Fpk.23/2022/5 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

Pályázati Közlemény

A(z) Moreco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. 4 em. 20, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 88) felszámoló által a LEKI-JOEL Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 04-09-013839, székhely: 5700 Gyula, Bihari utca 4.) adóssal szembeni, 16.Fpk.23/2022/5 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása megkezdődött.

Pályázati Közlemény

Ártárgyalást tart a(z) Moreco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. 4 em. 20, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 88) felszámoló a(z) LEKI-JOEL Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04-09-013839, székhely: 5700 Gyula, Bihari utca 4.) adóssal szemben folytatott felszámolási eljárás keretében, a(z) 16.Fpk.23/2022/5 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2739484

Az ártárgyalás kezdete: 2022. augusztus 5. 10 óra 00 perc
Az ártárgyalás vége: 2022. augusztus 5. 15 óra 00 perc

Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 16.Fpk.23/2022/5 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. augusztus 1. 09 óra 00 perckor, a Moreco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. 4 em. 20, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 88) felszámoló által a LEKI-JOEL Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 04-09-013839, székhely: 5700 Gyula, Bihari utca 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 16.Fpk.23/2022/5 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. július 16. 09 óra 00 perckor, a Moreco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. 4 em. 20, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 88) felszámoló által a LEKI-JOEL Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04-09-013839, székhely: 5700 Gyula, Bihari utca 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2739484.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Moreco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. 4 em. 20, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 88), mint a(z) LEKI-JOEL Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 04-09-013839, székhely: 5700 Gyula, Bihari utca 4.) Gyulai Törvényszék 16.Fpk.23/2022/5. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. június 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2739484
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. július 16. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. augusztus 1. 09 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 492 800 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a LEKI-JOEL Kft. "f.a." OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11713012-21468816 számú bankszámlájára ajánlati biztosíték és EÉR jelentkezési azonosítószám közleménnyel kell megfizetni, oly módon, hogy az a pályázatok benyújtásának kezdő időpontját megelőző legalább 24 órával jóváírásra kerüljön a bankszámlán.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlat elfogadásával a megfizetett ajánlati biztosíték összege – a létrejött adásvételi szerződés alkalmazásában – a vételárba beszámít. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Bobcat S450 típusú kompakt rakodógép.
A megjelölt minimálár nettó módon értendő.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 9 856 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 9 856 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Bobcat S450 kompakt rakodógép

Típus: Jármű
Gyártási idő: 2019.
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A tárgyi eszköz az EÉR rendszeren előre egyeztetett időpontban Gödöllőn megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A tárgyi eszköz értékesítése során ÁFA felszámítására kerül sor, mely gazdasági társaság Vevő esetén fordítottan, magánszemély Vevő esetén ÁFA-val terhelten kerül értékesítésre.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati kiírásban szereplő elemek vizsgálata és a megajánlott ár függvényében kerül sor a nyertes ajánlat kihirdetésére.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat szerződéskötésig kell megfizetni a LEKI-JOEL Kft. "f.a." OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11713012-21468816 számú bankszámlájára "vételár" közleménnyel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A szerződéskötéstől számított 15 napon belül kerül sor a birtokbaadásra. Amennyiben a birtokbavételre ezen időponton belül a Vevő mulasztásából nem kerül sor, a tárolási költség a Vevőt terheli, mely 5.000/nap+áfa.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Tájékoztatás a vagyonelemről Az Ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni. A Kiíró az ajánlattevő kérésére egyes adatok megismeréséhez meghatalmazást adhat. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg. Az Ajánlattevő személyével kapcsolatos feltételek Az ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Adóssal szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok bontása, ártárgyalás: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli, és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti. Elővásárlási jog A Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése szerint az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Az elővásárlásra jogosultakat a Kiíró külön levélben értesíti a vevőkijelölés, illetőleg ártárgyalás során elfogadott ajánlat tartalmáról és nyilatkozattételre szólítja fel, melyre az elővásárlásra jogosultaknak 15 nap áll rendelkezésükre. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljeskörűen nem fogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Adóssal szemben fennálló követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni. Ezen pályázati felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. A felszámoló a vevőkijelölési jog gyakorlását kizárja. A pályázat kötelező tartalmi eleme: - a pályázó által minden oldalon aláírt ajánlat (gazdasági társaság esetén cégszerű aláírás), melyben nettó árat számmal és betűvel a vagyontárgy egyenkénti megnevezésével megjelöli, - 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány vagy aláírás-minta csatolása, magánszemély pályázó esetén név, születési név, lakcím, anyja neve, e-mail cím és telefonszám megjelölése, - nyilatkozat arról, hogy elfogadja az e-mail útján történő értesítést a felszámoló részéről, - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő a pályázati benyújtás határidejétől számított 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő a vagyontárgyakat megtekintette, fizikai, műszaki állapotát ismeri, tudomásul veszi, hogy eladó a kellékszavatosságot kizárja, - nyilatkozat arról, hogy ismeri a pályázati feltételeket és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a befizetett ajánlati biztosíték visszautalását - az ajánlati biztosíték megfizetését igazoló banki bizonylat csatolása. Bármely kötelező tartalmi kellék hiánya vagy hibája esetén a pályázat érvénytelen.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Minimálár a becsérték 100%-a, jelen hirdetés a vagyontárgyra kiírt első pályázati felhívás. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettségnek a felszámoló eleget tett.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2739484/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 08. 05. | 15:21 || Az új ártárgyalás véget ért.

2022. 08. 05. | 15:11 || P2739484L3036 12 600 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 15:11 || P2739484L6389 12 575 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 15:11 || P2739484L3036 12 550 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 15:10 || P2739484L6389 12 525 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 15:05 || P2739484L3036 12 500 000 Ft licitet tett (levédett ajánlat).

2022. 08. 05. | 15:05 || P2739484L6389 12 500 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 15:03 || P2739484L3036 12 125 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 15:03 || P2739484L6389 12 100 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 15:02 || P2739484L3036 12 075 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 15:02 || P2739484L6389 12 050 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 15:01 || P2739484L3036 12 025 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 15:01 || P2739484L6389 12 000 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 14:59 || P2739484L3036 11 575 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 14:59 || P2739484L6389 11 550 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 14:59 || P2739484L3036 11 525 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 14:59 || P2739484L6389 11 500 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 14:59 || P2739484L3036 11 475 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 14:59 || P2739484L6389 11 450 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 14:59 || P2739484L3036 11 425 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 14:59 || P2739484L6389 11 400 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 14:58 || P2739484L3036 11 375 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 14:58 || P2739484L6389 11 350 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 14:58 || P2739484L3036 11 325 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 14:58 || P2739484L6389 11 300 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 14:57 || P2739484L3036 11 275 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 14:57 || P2739484L6389 11 250 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 14:57 || P2739484L3036 11 225 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 14:57 || P2739484L6389 11 200 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 14:57 || P2739484L3036 11 175 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 14:57 || P2739484L6389 11 150 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 14:56 || P2739484L3036 11 125 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 14:56 || P2739484L6389 11 100 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 14:55 || P2739484L3036 11 075 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 14:55 || P2739484L6389 11 050 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 13:53 || P2739484L3036 11 025 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 05. | 10:00 || Az új ártárgyalás megkezdődött.

2022. 08. 01. | 09:00 || A pályázat véget ért.

2022. 07. 16. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P2739484F4583 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Szeretnék időpontot egyeztetni a megtekintésre.Köszönettel

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! 2022. július 20-án szerdán 14:30-15:00 Gödöllő, Corner ipari park, D épület. Kérdés esetén a 0630-5700010 számon elér.

 • || P2739484F9329 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! A megtekintésre szeretnék időpontot és helyszínt kérni. Köszönettel

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! 2022. július 20-án szerdán 14:30-15:00 Gödöllő, Corner ipari park, D épület. Kérdés esetén a 0630-5700010 számon elér.

 • || P2739484F3109 kommentje:

  ,