Legmagasabb ajánlat
860 000 000 Ft
Eredménytelenítés ideje
2016. 02. 06. 16:00
Eredménytelen pályázat: Egyéb ok.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2016. 02. 06. 16:00

Ismertető

Logisztikai raktárbázis

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Természetben a 2457 Adony, Rév u. 8. szám alatt található kivett művelési ágú ingatlanok, valamint a rajtuk található épületek, építmények (84 darab raktárcsarnok, 2 db fogadóépület, 2 db üzemanyagkút, kikötői irányítótorony, 3 db kiépített kikötő gépészettel, szárító-tisztító üzem, árvízvédelmi mű, tüzivíz tározók), a működéshez szükséges termelő gépek, berendezések, termelésben részt vevő járművek, számítástechnikai és irodai berendezések, kikötői jog.

Pályázat kezdete
2016. 01. 22. | 13:00
Pályázat vége
2016. 02. 06. | 16:00
Ügyszám
1.Fpk.07-12-000726
EÉR azonosító
P277747
Becsérték
6 500 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1133 Budapest, Pozsonyi út 56..
Cégjegyzékszám
01-09-994411

Adós adatai

Cégnév
Magtárház Kikötő Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1012 Budapest, Várfok utca 7. I. em. 1.
Cégjegyzékszám
01-09-938277

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1.Fpk.07-12-000726 ügyszámú nyilvános pályázat, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..) felszámoló által a Magtárház Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-938277, székhely: 1012 Budapest, Várfok utca 7. I. em. 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: Egyéb ok
Az ajánlott vételár rendkívül alacsony.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.07-12-000726 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. február 6. 16 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..) felszámoló által a Magtárház Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-938277, székhely: 1012 Budapest, Várfok utca 7. I. em. 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.07-12-000726 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. január 22. 13 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..) felszámoló által a Magtárház Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-938277, székhely: 1012 Budapest, Várfok utca 7. I. em. 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P277747.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..), mint a(z) Magtárház Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-938277, székhely: 1012 Budapest, Várfok utca 7. I. em. 1.) Székesfehérvári Törvényszék 1.Fpk.07-12-000726/22 . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. december 31. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P277747
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2016. január 22. 13 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2016. február 6. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 85 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a Magtárház Kikötő Kft. „f.a.” Raiffeisen Bank Zrt. -nél vezetett 12072507-00121841-00100004 számú számlájára átutalással kell megfizetni „Magtárház Kikötő Kft. f.a. pályázat” megjelöléssel a pályázatok benyújtásának határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati határidőn belül az ajánlati biztosíték befizetése és a befizetésről szóló bizonylat csatolása a pályázathoz.
Az ajánlati biztosíték-fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az ajánlati biztosíték az ajánlatra megszabott beérkezési határidőig a fentiekben megjelölt bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül, a felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Természetben a 2457 Adony, Rév u. 8. szám alatt található kivett művelési ágú ingatlanok, valamint a rajtuk található épületek, építmények (84 darab raktárcsarnok, 2 db fogadóépület, 2 db üzemanyagkút, kikötői irányítótorony, 3 db kiépített kikötő gépészettel, szárító-tisztító üzem, árvízvédelmi mű, tüzivíz tározók), a működéshez szükséges termelő gépek, berendezések, termelésben részt vevő járművek, számítástechnikai és irodai berendezések, kikötői jog.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 6 500 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett ipartelep, kikötői szárazföldi terület

Típus:
fejlesztési terület
Területe:
55 764 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Helyrajzi szám:
Adony 03/2 hrsz.
Területnagyság:
55 764 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett ipartelep, kikötői szárazföldi terület
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
Szennyvízszolgalmi jog és vezetékjog van bejegyezve.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Keretbiztosítéki, illetve egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog van bejegyezve az MFB Zrt. részére.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett ipartelep, kikötői szárazföldi terület

Típus:
fejlesztési terület
Területe:
2 192 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Helyrajzi szám:
Adony 03/3 hrsz.
Területnagyság:
2 192 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett ipartelep, kikötői szárazföldi terület
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
Szennyvízszolgalmi jog van bejegyezve.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Keretbiztosítéki jelzálogjog, illetve egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog van bejegyezve az MFB Zrt. részére

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett ipartelep, kikötői szárazföldi terület

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
116 328 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Helyrajzi szám:
Adony 06 hrsz.
Területnagyság:
116 328 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett ipartelep, kikötői szárazföldi terület
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
Szennyvízszolgalmi jog és vezetékjog van bejegyezve.
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
Nagyvízi mederben való elhelyezkedés ténye van bejegyezve.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Keretbiztosítéki jelzálogjog, illetve egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog van bejegyezve az MFB Zrt. részére.

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett udvar

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
3 250 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Helyrajzi szám:
Adony 012/1 hrsz.
Területnagyság:
3 250 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett udvar
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
Vízelvezetési, átjárási szolgalmi jog, vezetékjog van bejegyezve.
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
Nagyvízi mederben való elhelyezkedés ténye van bejegyezve.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Keretbiztosítéki jelzálogjog, illetve egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog van bejegyezve az MFB Zrt. részére.

Ingatlan állapota: átlagos

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett ipartelep, kikötői szárazföldi terület

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
17 921 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Helyrajzi szám:
Adony 324 hrsz.
Területnagyság:
17 921 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett ipartelep, kikötői szárazföldi terület
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
Vízelvezetési szolgalmi jog, földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog van bejegyezve.
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
Nagyvízi mederben való elhelyezkedés ténye van bejegyezve.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Keretbiztosítéki jelzálogjog, illetve egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog van bejegyezve az MFB Zrt. részére.

Ingatlan állapota: átlagos

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett ipartelep, kikötői szárazföldi terület

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
20 717 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Helyrajzi szám:
Adony 326/2 hrsz.
Területnagyság:
20 717 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett ipartelep, kikötői szárazföldi terület
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
Vezetékjog van bejegyezve.
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
Nagyvízi mederben való elhelyezkedés ténye van bejegyezve.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Keretbiztosítéki jelzálogjog, egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve az MFB Zrt. részére.

Ingatlan állapota: átlagos

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett udvar

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
413 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Helyrajzi szám:
Adony 326/3 hrsz.
Területnagyság:
413 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett udvar
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
Nagyvízi mederben való elhelyezkedés ténye van bejegyezve.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Keretbiztosítéki jelzálogjog, illetve egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog van bejegyezve az MFB Zrt. részére.

Ingatlan állapota: átlagos

8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett lakóház, udvar gazdasági épület

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
2 588 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Helyrajzi szám:
Adony 326/4 hrsz.
Területnagyság:
2 588 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett lakóház, udvar gazdasági épület
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
Nagyvízi mederben való elhelyezkedés ténye van bejegyezve.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog van bejegyezve az MFB Zrt. részére.

Ingatlan állapota: átlagos

9. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett közforgalmú vasút

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
11 062 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Helyrajzi szám:
Adony 326/5 hrsz.
Területnagyság:
11 062 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett közforgalmú vasút
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
Vezetékjog van bejegyezve.
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
Nagyvízi mederben való elhelyezkedés ténye van bejegyezve.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Keretbiztosítéki jelzálogjog van bejegyezve az MFB Zrt. részére.

Ingatlan állapota: átlagos

10. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett ipartelep, kikötői szárazföldi terület

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
93 621 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Helyrajzi szám:
Adony 0540/2 hrsz.
Területnagyság:
93 621 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett ipartelep, kikötői szárazföldi terület
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
Vezetékjog van bejegyezve.
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
Nagyvízi mederben való elhelyezkedés ténye van bejegyezve.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Keretbiztosítéki jelzálogjog, illetve egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog van bejegyezve az MFB Zrt. részére.

Ingatlan állapota: átlagos

11. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett ipartelep, kikötői szárazföldi terület

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
167 484 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Helyrajzi szám:
Adony 0541 hrsz.
Területnagyság:
167 484 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett ipartelep, kikötői szárazföldi terület
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
Vezetékjog van bejegyezve.
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
Nagyvízi mederben való elhelyezkedés ténye van bejegyezve.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Keretbiztosítéki jelzálogjog, egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve az MFB Zrt. részére.

Ingatlan állapota: átlagos

12. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett ipartelep, kikötői szárazföldi terület

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
30 065 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Helyrajzi szám:
Adony 05 hrsz.
Területnagyság:
30 065 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett ipartelep, kikötői szárazföldi terület
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
Szennyvízszolgalmi jog van bejegyezve.
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
Nagyvízi mederben való elhelyezkedés ténye van bejegyezve.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Keretbiztosítéki jelzálogjog, illetve egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog van bejegyezve az MFB Zrt. részére.

Ingatlan állapota: átlagos

13. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Épületek, építmények, termelő gépek, berendezések, termelésben részt vevő járművek, számítástechnika

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
nem Keretbiztosítéki jelzálogjog.
Mennyisége:
566 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelemek a darabos.krisztina@nrn.hu e-mail címen előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetőek meg.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár fennmaradó részét a szerződéskötéstől számított 30 napon belül kell átutalással megfizetni a Magtárház Kft. „f.a.” Raiffeisen Bank Zrt. -nél vezetett 12072507-00121841-00100004 számú számlájára. Beszámítás a Cstv. 49 § (4) szerint kizárt.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A vételi jogot elnyert pályázóval az eredményhirdetést követő 30 napon belül a vevő költségére történik meg a szerződéskötés.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adás a vételár beérkezését követő 15 munkanapon belül történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázónak a vagyonelemek tekintetében az értékesítés időpontjában 2016.07.31. napjáig fennálló bérleti szerződést változatlan tartalommal jogutódlással át kell vennie a közmű szerződésekkel és hatósági engedélyekkel együtt. A pályázónak vállalnia kell, hogy a 2016.07.31. napján raktárakban lévő áruk kitárolására a partnerek részére legfeljebb fél éves időtartamot biztosít a bérlő és a partnerek közötti tárolási szerződésekben meghatározott kondíciók fenntartásával.A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva azt az ajánlatot, amely érvénytelen.A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a legmagasabb ajánlati ár a fő mérlegelési szempont.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatban szereplő irányár nettó. A pályázatban megjelölt vagyoncsoporttal kapcsolatban a felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a meghirdetett vagyonelemekre csak együttesen lehet pályázatot benyújtani. Az együttes értékesítés sikertelensége esetén a felszámoló a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
Az értékesítésre felkínált vagyontárgyakra kellékszavatosságot nem vállalunk.
A vagyontárgyakról készült részletes feltételfüzet az EÉR rendszerben letölthető, előzetes költségtérítés megfizetése ellenében. A költségtérítés összege 105.000,- Ft + ÁFA, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet. A részletes feltételfüzet megvásárlása nem feltétele a pályázat benyújtásának.

A vételi ajánlatoknak tartalmaznia kell: természetes személy esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét, az azonosításra alkalmas további adatokat, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, a vételár fedezetének igazolását (banki igazolás formájában), az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, valamint nyilatkozatot a feltételfüzet rendelkezéseinek elfogadásáról, gazdálkodó szervezet vagy egyéb szervezet esetében a pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, a beadás időpontjában 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselők(k) hiteles aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, a vételár fedezetének igazolását (banki igazolás formájában), az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, valamint nyilatkozatot a feltételfüzet rendelkezéseinek elfogadásáról.
A pályázati ajánlatokat a beadás határidejétől számított 8 napon belül az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül bontjuk fel. A benyújtási határidőt követő 20 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli, amelynek eredményéről jegyzőkönyv készül, és az értékeléssel egyidejűleg az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületére feltöltésre kerül.
Megfelelő ajánlott árak közötti legfeljebb 10%-os eltérés esetén az érintett ajánlattevők között az EÉR felületén nyilvános online ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A benyújtott pályázati ajánlatokat – az ártárgyalás esetét kivéve – menet közben módosítani nem lehet.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az elővásárolási jogosultságra vonatkozó tényt a pályázatok benyújtásának határidejéig írásban jelentsék be.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P277747/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P277747#tenderfuzet

Licitnapló

2016. 02. 06. | 16:00 || A pályázat véget ért.

2016. 01. 22. | 13:00 || A pályázat megkezdődött.