Becsérték
3 150 000 Ft
Jelentkezem a pályázatra
A jelentkezés véget ér:4 nap, 6 óra és 15:16

Ismertető

ERRO 150 T típusú aszfaltújrahasznosító gép

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

ERRO 150 T típusú aszfalt-újrahasznosító gép, gyártó: Zöld-Em Bau S.R.L. (Románia), gyártási év: 2017., villamos teljesítmény: 25 kW, névleges feszültség: 400 V, töltő tömeg: 5.500-6.000 kg, önsúly: 10.900 kg. A berendezés méretei: 2,6 m x 11,2 m (lábak kilógásával a szélesség 3,5 méter). Betöltő garat mérete: 1,6 m x 2,1 m. A keverődob meghajtását biztosító villanymotor szíj meghajtásos. A bontott aszfalt olvasztása gázolajjal, nyílt lánggal történik. Az újrahasznosított aszfalt alacsonyabb hőfokú, mint az eredeti aszfalt gyártási technológiában előállított aszfalt. Felhasználása: kátyúzáshoz, járdák burkolásához, illetve szabvány által meghatározott százalékban a tüköraszfalt keveréséhez. A gép fém lábakon áll, önálló helyváltoztatásra nem alkalmas, kerekekkel nem rendelkezik. Szállítása nyerges vontatóval lehetséges. Minden mozgatáskor a letalpalásokat el kell bontani, majd leállításához és üzembehelyezéséhez újra le kell talpaltatni. A gép jó állapotú, alig használt, karbantartott. Leállításakor a tartályokat kitisztították, belesült aszfalt nem látható a dobban. Festése ép.

Jelentkezési határidő
2022. 10. 06. | 09:00
Pályázat kezdete
2022. 10. 07. | 09:00
Pályázat vége
2022. 10. 24. | 12:00
Ügyszám
1.Fpk.1417
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2836312
Becsérték
3 150 000 Ft
Minimálár
3 150 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ERMETA SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
Székhely
1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 47-49.
Cégjegyzékszám
01-09-667876

Adós adatai

Cégnév
Nagy Út Vasút Kft.„f.a.”
Székhely
1043 Budapest, Csányi László út 31.. 3. em. 10.
Cégjegyzékszám
01-09-199193

Pályázati Hirdetmény

A(z) ERMETA KFT. (cégjegyzékszám: 01-09-667876, székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 47-49., levelezési cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 47-49.), mint a(z) Nagy Út Vasút Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-199193, székhely: 1043 Budapest, Csányi László út 31.. 3. em. 10.) Fővárosi Törvényszék 1.Fpk.1417/2020/32.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. szeptember 22. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2836312
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. október 7. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. október 24. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 157 500 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező ingóság vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie átutalással a felszámoló ERMETA Kft. OTP Banknál vezetett 11711003-21474921 számú pénzforgalmi bankszámlájára. Az utalás közleményében fel kell tüntetni az értékesítés EÉR azonosító számát és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott "F" betűvel kezdődő felhasználó azonosító számát, valamint azt, hogy pályázat ajánlati biztosíték. Az ajánlati biztosítéknak az értékesítés kezdő időpontja előtt legkésőbb 24 órával meg kell érkeznie az értékesítési hirdetményben szereplő pénzforgalmi jelzőszámra és a pályázónak az Elektronikus Értékesítési Rendszeren jelentkeznie kell a pályázatra. Az ajánlati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az ajánlati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Felszámoló az ajánlati biztosíték utalása során az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyam-különbségből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázat hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 órán belül ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalnia. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

ERRO 150 T típusú aszfalt-újrahasznosító gép, gyártó: Zöld-Em Bau S.R.L. (Románia), gyártási év: 2017., villamos teljesítmény: 25 kW, névleges feszültség: 400 V, töltő tömeg: 5.500-6.000 kg, önsúly: 10.900 kg. A berendezés méretei: 2,6 m x 11,2 m (lábak kilógásával a szélesség 3,5 méter). Betöltő garat mérete: 1,6 m x 2,1 m. A keverődob meghajtását biztosító villanymotor szíj meghajtásos. A bontott aszfalt olvasztása gázolajjal, nyílt lánggal történik. Az újrahasznosított aszfalt alacsonyabb hőfokú, mint az eredeti aszfalt gyártási technológiában előállított aszfalt. Felhasználása: kátyúzáshoz, járdák burkolásához, illetve szabvány által meghatározott százalékban a tüköraszfalt keveréséhez. A gép fém lábakon áll, önálló helyváltoztatásra nem alkalmas, kerekekkel nem rendelkezik. Szállítása nyerges vontatóval lehetséges. Minden mozgatáskor a letalpalásokat el kell bontani, majd leállításához és üzembehelyezéséhez újra le kell talpaltatni. A gép jó állapotú, alig használt, karbantartott. Leállításakor a tartályokat kitisztították, belesült aszfalt nem látható a dobban. Festése ép.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 150 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 150 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: ERRO 150 T típusú aszfalt-újrahasznosító gép

Típus: Ipari gép
Gyártmány: ERRO 150 T
Gyártási idő: 2017.
Állapot: Kítűnő
Tehermentes: nem MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 132.300.000,- Ft és járulékai erejéig ingó jelzálogjog
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 3 150 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A gép megtekinthető 2309 Lórév, Külterület, 043/3 hrsz. alatt a Pannon Útépítő Kft. telephelyén 2022. október 4-én 11 órakor. Az ingóság megtekintésére előzetes bejelentkezés alapján kerül sor, a bejelentkezés az EÉR felületén keresztül történik a megtekintés napját megelőző nap 15 óráig.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyontárgy értékesítésére az áfa-tv. 142. § (1) bekezdés pontjai alapján - amennyiben a vevő adóalany - a fordított adózás szabályai vonatkoznak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati ajánlatokat a felszámoló a bontást követő 15 napon belül bírálja el. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. Az ajánlatok közül előnyt élvez az, aki a megajánlott vételárat rövidebb határidőn belül vállalja megfizetni. A felszámoló több, megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Az adásvételi szerződés alapján a vételár megfizetése átutalással a szerződésben rögzített határidőre egy összegben történik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetését a felszámoló átutalással az ERMETA Kft. OTP Banknál vezetett 11711003-21474921 számú pénzforgalmi bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötésétől számított legkésőbb 15 napon belül kéri teljesíteni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingóság birtokba adására a vételár teljes kiegyenlítését követő 15 napon belül kerül sor, amelyről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell: az ajánlattevő azonosítására alkalmas adatokat (név, cím, társaság esetén hatályos cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát), az ajánlott nettó vételárat, a fizetés módját, ütemezését, határidejét, pályázó kötelezettségvállalását, hogy sikeres pályázat esetén az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül adásvételi szerződést köt, illetve pályázati ajánlatában vállalt határidőre a vételárat megfizeti, nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, a vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetésének igazolását, nyilatkozatot, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett eszközt a pályázó megtekintette, állapotát megismerte, nyilatkozatot arról, hogy lemond az eladóval szembeni minden nemű kellékszavatossági, garanciális igény érvényesítéséről. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatban szereplő ingóság becsértéke nettó árat jelent. A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingóság tehermentesen kerül értékesítésre. A felszámolási eljárásban a vagyontárgy értékesítésére negyedik alkalommal kerül sor. A jelen értékesítési eljárás megkezdése előtt újabb értékbecslés, értékkorrekció készült, mivel három pályázati hirdetés után sem volt érdeklődő a vagyontárgyra. A jelen értékesítési eljárásban megállapított minimálár megegyezik az értékkorrekció szerinti likvidációs értékkel. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént. A vagyontárgyak minimálára a korrigált becsérték 100 %-a. A minimálár csökkentését a 237/2009. Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2836312/tetelek.pdf

Kérdésem van

Kérdések és válaszok