Becsérték
18 936 800 Ft
Jelentkezem a pályázatra
A jelentkezés véget ér:4 nap, 7 óra és 47:14

Ismertető

2181 Iklad külterület 03/20 hrsz. alatti kivett ipartelep megnevezésű ingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

2181 Iklad külterület 03/20 hrsz. alatti kivett ipartelep megnevezésű ingatlan, területe 4.001 nm. Az ingatlan a községtől mintegy 3 km-re helyezkedik el, természetben egy elhagyatott , rossz állapotú épület és a hozzá tartozó telek. Városi aszfaltozott közúton megközelíthető. A telek szinte szabályos téglalap alakú, cserjés, fás gondozatlan terület, nincs bekerítve. Sarok telek, három oldalról közút határolja, egy oldalról a szomszédos ingatlanok. Az ingatlanon lévő épület az 1960-as években épült, a telek középső részén helyezkedik el, a közútról földúton közelíthető meg. Az építmény téglalap alakú, földszint + 2 emelet szintosztású, enyhe hajlásszögű nyeregtetős épület. Több bejárattal rendelkezik. Az épület rossz, elhanyagolt állapotú, külső falazatán több helyen a vakolat levált, homlokzatain vizesedés látható, néhány helyen hiányzik az ereszcsatorna. A földszinten és az emeleten oldalfali vizesedés nem látható, az épület nem süllyed, nincsenek szerkezeti hibára utaló repedések. Az első emeleten a fal egy része kibontásra került, így egy szabad lyuk tátong az épület oldalán. A tető jelentős javításra szorul, nagyrésze beázik, ez a második emeleten jól látható, a mennyezet vizes, róla a vakolat több helyen levált. Az épület vasbeton vázas szerkezetű tégla kitöltő falazattal. A főfalak 45 cm vastagságúak. Külső falai vakoltak, hőszigetelést nem kapott. Belső falai vakoltak, festettek, a nagy helyiségek minden szinten két méterig mázas kerámiával burkoltak. Aljzata helyenként beton, de főleg mettlachi burkolat. Az épület belső alapterülete 220 nm. Nincs bezárva, ezért a mozdítható, leszerelhető tárgyakat elvitték, pl. radiátoroknak csak a helye látszik, a kazán hiányzik. Az épületben a liftakna kiépített, valószínűleg a belső szerkezete hiányzik. A biztosíték szekrényekből a kismegszakítók és biztosítékok hiányoznak. Az ingatlan övezeti besorolása: ipari, gazdasági építési övezet (Gip-1). A közmű térkép alapján a telek közmű ellátottsággal nem rendelkezik. Légkábel megy az épülethez egy villanyoszlopról, víz és csatorna bekötési lehetőség nem látható, a gáz sem kiépített. A telek sarkánál egy tűzcsap került kialakításra.

Jelentkezési határidő
2022. 10. 06. | 09:00
Pályázat kezdete
2022. 10. 07. | 09:00
Pályázat vége
2022. 10. 24. | 12:00
Ügyszám
11.Fpk.749
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2836324
Becsérték
18 936 800 Ft
Minimálár
13 255 760 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ERMETA SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
Székhely
1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 47-49.
Cégjegyzékszám
01-09-667876

Adós adatai

Cégnév
NÓRA 2000 Termelő és Szolgáltató Kft.„f.a.”
Székhely
2181 Iklad, hrsz. 03/20
Cégjegyzékszám
13 09 159024

Pályázati Hirdetmény

A(z) ERMETA KFT. (cégjegyzékszám: 01-09-667876, székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 47-49., levelezési cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 47-49.), mint a(z) NÓRA 2000 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 159024, székhely: 2181 Iklad, hrsz. 03/20) Budapest Környéki Törvényszék 11.Fpk.749/2020/34.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. szeptember 22. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2836324
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. október 7. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. október 24. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 768 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező eszközre ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie átutalással a felszámoló ERMETA Kft. OTP Banknál vezetett 11711003-21474921 számú pénzforgalmi bankszámlájára, közleményben feltüntetve az értékesítés EÉR azonosító számát és az értékesítésre jelentkezéskor kapott "F" betűvel kezdődő felhasználó azonosító számot, valamint azt, hogy pályázat ajánlati biztosíték. Az ajánlati biztosítéknak az értékesítés kezdő időpontja előtt legkésőbb 24 órával meg kell érkeznie az értékesítési hirdetményben szereplő pénzforgalmi jelzőszámra és a pályázónak legkésőbb ezen időpontig az Elektronikus Értékesítési Rendszeren jelentkeznie kell a pályázatra. Az ajánlati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az ajánlati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Felszámoló az ajánlati biztosíték utalása során az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyam-különbségből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázat hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 órán belül ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalnia. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

2181 Iklad külterület 03/20 hrsz. alatti kivett ipartelep megnevezésű ingatlan, területe 4.001 nm. Az ingatlan a községtől mintegy 3 km-re helyezkedik el, természetben egy elhagyatott , rossz állapotú épület és a hozzá tartozó telek. Városi aszfaltozott közúton megközelíthető. A telek szinte szabályos téglalap alakú, cserjés, fás gondozatlan terület, nincs bekerítve. Sarok telek, három oldalról közút határolja, egy oldalról a szomszédos ingatlanok. Az ingatlanon lévő épület az 1960-as években épült, a telek középső részén helyezkedik el, a közútról földúton közelíthető meg. Az építmény téglalap alakú, földszint + 2 emelet szintosztású, enyhe hajlásszögű nyeregtetős épület. Több bejárattal rendelkezik. Az épület rossz, elhanyagolt állapotú, külső falazatán több helyen a vakolat levált, homlokzatain vizesedés látható, néhány helyen hiányzik az ereszcsatorna. A földszinten és az emeleten oldalfali vizesedés nem látható, az épület nem süllyed, nincsenek szerkezeti hibára utaló repedések. Az első emeleten a fal egy része kibontásra került, így egy szabad lyuk tátong az épület oldalán. A tető jelentős javításra szorul, nagyrésze beázik, ez a második emeleten jól látható, a mennyezet vizes, róla a vakolat több helyen levált. Az épület vasbeton vázas szerkezetű tégla kitöltő falazattal. A főfalak 45 cm vastagságúak. Külső falai vakoltak, hőszigetelést nem kapott. Belső falai vakoltak, festettek, a nagy helyiségek minden szinten két méterig mázas kerámiával burkoltak. Aljzata helyenként beton, de főleg mettlachi burkolat. Az épület belső alapterülete 220 nm. Nincs bezárva, ezért a mozdítható, leszerelhető tárgyakat elvitték, pl. radiátoroknak csak a helye látszik, a kazán hiányzik. Az épületben a liftakna kiépített, valószínűleg a belső szerkezete hiányzik. A biztosíték szekrényekből a kismegszakítók és biztosítékok hiányoznak. Az ingatlan övezeti besorolása: ipari, gazdasági építési övezet (Gip-1). A közmű térkép alapján a telek közmű ellátottsággal nem rendelkezik. Légkábel megy az épülethez egy villanyoszlopról, víz és csatorna bekötési lehetőség nem látható, a gáz sem kiépített. A telek sarkánál egy tűzcsap került kialakításra.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 18 936 800 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 13 255 760 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett ipartelep

Típus: ipari ingatlan
Területe: 4 001 m²
Állapota: felújítandó
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 18 936 800 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Iklad
Ingatlan fekvése: külterület
Helyrajzi szám: 03/20
Ingatlan postai címe: 2181 Iklad, hrsz. 03/20
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett ipartelep
Területnagyság: 4 001 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett ipartelep

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: NÓRA 2000 Termelő és Szolgáltató Kft. "f.a." 2181 Iklad, 03/20 hrsz.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog 465.750,-Ft köztartozás és járulékai erejéig Iklad község Önkormányzata javára, végrehajtási jog 11.600.000,- Ft és 14.390.960,- Ft követelés és járulékai erejéig a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” javára, önálló zálogjog 18.000.000,- Ft és 12.000.000,- Ft kölcsön és járulékai erejéig a Hungarian Real Estate Financing Zrt. (Budapest) javára, valamint elővásárlási jog a Hungarian Real Estate Financing Zrt. (Budapest) javára.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan jellegéből adódóan bármikor megtekinthető (nincs bekerítve, az épület nyitva).

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés áfa-mentes.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati ajánlatokat a felszámoló a bontást követő 15 napon belül bírálja el. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. Az ajánlatok közül előnyt élvez az, aki a megajánlott vételárat rövidebb határidőn belül vállalja megfizetni. A felszámoló több, megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Az adásvételi szerződés alapján a vételár megfizetése átutalással a szerződésben rögzített határidőre egy összegben történik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetését a felszámoló átutalással az ERMETA Kft. OTP Banknál vezetett 11711003-21474921 számú pénzforgalmi bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötésétől számított legkésőbb 15 napon belül kéri teljesíteni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba adására a vételár teljes kiegyenlítését követő 15 napon belül kerül sor, amelyről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell: - az ajánlattevő azonosítására alkalmas adatokat (név, cím, társaság esetén hatályos cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát), - az ajánlott nettó vételárat, - a fizetés módját, ütemezését, határidejét, - pályázó kötelezettségvállalását, hogy sikeres pályázat esetén az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül adásvételi szerződést köt, illetve pályázati ajánlatában vállalt határidőre a vételárat megfizeti, - nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, - a vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetésének igazolását, - nyilatkozatot, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámla-számra várja a bánatpénzt visszautalni, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett ingatlant a pályázó megtekintette, annak állapotát megismerte, - nyilatkozatot arról, hogy lemond az eladóval szembeni minden nemű kellékszavatossági, garanciális igény érvényesítéséről. Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolnia annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek ügyvédi munkadíja a vételár 1 %-a + áfa, de legalább 150.000,- Ft + áfa, mely költséget a vevő viseli. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatban szereplő vagyontárgy becsértéke nettó árat jelent. Az 1. tétel alatti ingatlan minimálára: 13.255.760,-Ft. Az ingatlannal együtt vevő részére értékesítésre, átadásra kerülnek az ingatlanhoz tartozó infrastrukturális jogok, vételezési lehetőségek (víz, villany stb.), azonban ezek meglétéért, terjedelméért, az ezekkel kapcsolatos kötelezettségekért, követelésekért eladó kötelezettséget nem vállal. A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékes��téskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre. A felszámolási eljárásban a vagyontárgy értékesítésére 2. alkalommal kerül sor. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént. Az 1. tételszám alatti vagyontárgy minimálára a becsérték 70 %-a.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2836324/tetelek.pdf

Kérdésem van

Kérdések és válaszok