Eredménytelenítés ideje
2022. 11. 24. 17:31
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2022. 11. 24. 17:31

Ismertető

Felülettisztító szemcseszóró technológia

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Eszköz megnevezés Blo-Wing N02 100 m3 szemcseszóró ház 2 db ,100m3 hozzárendelt elszívó 2 db, szemcsekezelő központ 2 db, szemcsekezelő központ elszívóval 2 db, automata munkadarab forgató berendezés 2 db, automata fejmozgató berendezés 2 db, 2 m3 rozsdamentes szórótér 5 db, 2 m3 szénacél szórótér 5 db, Üzemi nyomás előállító egység légtartállyal és levegő szárítóval 2 db, 0,2 m3 felületkezelő berendezés 4 db, 0,1 m3 felületkezelő berendezés 10 db.

Jelentkezési határidő
2022. 11. 24. | 17:31
Pályázat kezdete
2022. 11. 25. | 17:31
Pályázat vége
2022. 12. 11. | 17:33
Ügyszám
4Fpk.658
EÉR azonosító
P2894494
Becsérték
110 000 000 Ft
Minimálár
88 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Q-Tron Reorganizációs és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1121 Budapest, Árnyas út 3. B ép. 1 em.
Cégjegyzékszám
01-09-976513

Adós adatai

Cégnév
Auto Rad Controlle Műszaki Fejlesztő-Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.„f.a.”
Székhely
2310 Szigetszentmiklós, Napfény utca 7..
Cégjegyzékszám
13 09 062890

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4Fpk.658 ügyszámú nyilvános pályázat, a Q-Tron Reorganizációs és Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-976513, székhely: 1121 Budapest, Árnyas út 3. B ép. 1 em., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 50) felszámoló által a Autorad Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 062890, székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Napfény utca 7..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Q-Tron Reorganizációs és Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-976513, székhely: 1121 Budapest, Árnyas út 3. B ép. 1 em., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 50), mint a(z) Autorad Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 062890, székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Napfény utca 7..) Budapest Környéki Törvényszék 4Fpk.658/2021. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. november 10. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2894494
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. november 25. 17 óra 31 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. december 11. 17 óra 33 perc

Ajánlati biztosíték összege: 3 500 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat érvényességének feltétele: fentiekben meghatározott összegű ajánlati biztosíték átutalással történő megfizetése a Q-Tron Reorganizációs és Felszámoló Kft. OTP Nyrt. Kereskedelmi Banki Centrum (1051 Budapest, Nádor utca 6.) -nál vezetett 11784009-22235633-00000000 számú bankszámlájára a pályázati hirdetményben megjelölt kezdőidőpontot megelőző 24 óráig, a közleményben fel kell tüntetni a pályázati eljárás EÉR azonosító számát, a jelentkezéskor kapott „F”betűvel kezdődő felhasználó azonosítót és az AUTORAD Kft. fa cégnevet. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a bankszámlára pályázati hirdetményben megjelölt kezdőidőpontot megelőző 24 óráig megfizetésre kerül. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyam különbségek

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, illetve érvénytelen/eredménytelen pályázat esetén a pályázó részére visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevők javára nem kamatozik.
A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Eszköz megnevezés Blo-Wing N02 100 m3 szemcseszóró ház 2 db ,100m3 hozzárendelt elszívó 2 db, szemcsekezelő központ 2 db, szemcsekezelő központ elszívóval 2 db, automata munkadarab forgató berendezés 2 db, automata fejmozgató berendezés 2 db, 2 m3 rozsdamentes szórótér 5 db, 2 m3 szénacél szórótér 5 db, Üzemi nyomás előállító egység légtartállyal és levegő szárítóval 2 db, 0,2 m3 felületkezelő berendezés 4 db, 0,1 m3 felületkezelő berendezés 10 db.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 110 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 88 000 000 forint. (a becsérték 80%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Felülettisztító szemcseszóró technológia

Típus: Ipari gép
Gyártmány: Technológia összesség
Gyártási idő: 2019.
Állapot: Újszerű
Tehermentes: igen
Mennyisége: 38 db
Becsérték: 110 000 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonösszesség megtekintésének ideje: 2022.november 18. 11:00 óra. Helyszín: Seregélyes Jánosmajor Ipari Park Főbejárat. Felszámolóbiztos a vagyonösszesség megtekintésére más időpontot nem tud biztosítani.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ÁFA törvény 2007.évi CXXVII tv. 142.§ (1) bekezdés g) pontja alapján a vagyonösszesség értékesítésére a fordított adózás szabályai vonatkoznak, így az ÁFA törvény ide vonatkozó rendelkezései alapján magánszemély és nem ÁFA adóalany vásárló esetén a vevőt a nettó irányár 27% ÁFA-val megnövelt összegű fizetési kötelezettség terheli Eladó felé.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A pályázatok értékelésére pályázati határidő lejáratát követő nyolc napon belül kerül sor. A felszámolóbiztos a pályázatra beérkezett ajánlatokat ellenőrzi, a feltételeket nem teljesítő vagy hiányos pályázatokat érvénytelenné nyilvánítja és kizárja. Az érvényes pályázatokat a felkínált vételár alapján nagyságrendi sorrendbe állítja. A legmagasabb ajánlatot tevő pályázatot hirdeti meg felszámoló eredményesnek AAZ EÉR rendszer több megfelelő, azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő pályázat esetén) nyilvános elektronikus online ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszert igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet, a pályázat bontásától számított 20 napon belül a felszámolóbiztos elkészíti, az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetési határidő a szerződéskötéstől számított 8 nap. A vételárat átutalással kell megfizetni Q-Tron Reorganizációs és Felszámoló Kft. OTP Nyrt. Kereskedelmi Banki Centrum (1051 Budapest, Nádor utca 6.) -nál vezetett 11784009-22235633-00000000 számú bankszámlájára Autorad Kft,. "fa " vagyonösszesség "fa" vételár" megjelöléssel. A vételár akkor tekinthető megfizetettnek, amikor az eladó bankszámláján jóváírásra kerül. A Cstv. 49.§ (4) pontja szerint beszámítás lehetősége kizárt.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre meghatározott határidő 30 nap, ezen határidőn belül a szerződést a felszámoló által megküldött szerződéstervezet átvételétől számított 15 napon belül kell a nyertes pályázónak megkötnie. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló jelöli ki. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a+ÁFA, de minimum 200.000, - Ft + ÁFA. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázót terheli

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a megvásárolt vagyonösszességet a vételár kiegyenlítésének napjától számított 8 napon belül saját költségén gondoskodni köteles elszállítani.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat elektronikusan nyújtható be az EÉR rendszerben. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: 1. a nettó vételi ajánlatot teljes bizonyító erejű magánokirati formában (Pp.325.§ (1) bek szerint) szükséges benyújtani 2. gazdasági társaság esetében az ajánlattevő azonosíthatóságát (cégnév, székhely, telefon, e-mail és faxszám) - 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonatot, azon nyilatkozatot, hogy a cégkivonat adataiban a pályázat benyújtásáig változás nem történt, a képviseletre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, 3- természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő azonosíthatóságát (név, lakcím, telefon, e-mail és faxszám),- személyi igazolvány, lakcím igazolvány másolatot, 4 külföldi ajánlattevő esetében a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását (itt a személyi igazolvány helyett az útlevél másolat kell) 5. Amennyiben a pályázót magánszemély meghatalmazott képviseli, a meghatalmazott személyi igazolvány, lakcímkártya másolatot 6. konzorcium pályázati ajánlata esetén a konzorciumi tagoknak a jelen pont első bekezdésében meghatározott módon történő azonosítását, a konzorcium képviselőjének a megnevezését, címét, telefonszámát, meghatalmazását, valamint nyilatkozatot arról, hogy a konzorcium tagjainak felelőssége a pályázati eljárásban és az adásvételi szerződés teljesítésében egyetemleges 7. A pályázati ajánlatban az ajánlatra nyitva álló határidő lejártától számított 90 (kilencven) napos ajánlati kötöttséget kell a pályázónak vállalnia. 8. nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket teljes egészében és kapcsolódó részeiben minden további fenntartás nélkül elfogadják, 9. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Cstv.49§ (3) és (3b) bek. szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben 10. a bánatpénz befizetését igazoló bizonylatot. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy e jogosultságukat, valamint azt, hogy e jogukkal élni kívánnak-e a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelentsék be. Amennyiben több megfelelő vagy azonos értékű, vagy a vételár vonatkozásában 10%-kal eltérő pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart. A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról. Az ártárgyalás során a licitlépcső a legmagasabb érvényes ajánlattól függően az alábbi: a 1 millió forintig terjedő legmagasabb érvényes ajánlat esetén15.000,-Ft, b) 1 000 000 forint és 5 millió forint közötti legmagasabb érvényes ajánlat esetén 40.000,-Ft, c) 5 000 000 forint és 20 millió forint közötti legmagasabb érvényes ajánlat esetén 125.000,-Ft, d)20 000 000 forint és 200 millió forint közötti legmagasabb érvényes ajánlat esetén300.000,-Ft, e) 200.000.000,-Ft és afeletti legmagasabb érvényes ajánlat esetén 1.250.000,-Ft. A vagyontárgyak tekintetében a minimálár összegét elérő, vagy azt meghaladó ajánlat az eredményes pályázat feltétele. A felszámoló a döntése miatt a pályázók körében keletkező bármely kárért való minden felelősséget már most kizárja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az eljárásban felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása. A vagyonösszesség harmadik alkalommal kerül meghirdetésre. Az értékesítési hirdetményt a felszámoló tájékoztatásul közzétette az internetes adatbázisában. Az értékesítésre felkínált vagyonösszességre kellékszavatosságot, garanciát, egyéb jótállást nem vállalunk. A befizetett ajánlati biztosíték visszafizetésén kívül a felszámolóval és az adóssal szemben semmilyen más igény, így kártérítési követelés nem keletkezik. A felszámoló a minimálárárat a becsérték 80 %-ban állapítja meg. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a minimálár a pályázati kiírásban meghatározott értékesítési feltétel egyike. A minimálárat el nem érő vételi ajánlat érvénytelennek minősül. Jelen pályázati felhívás, illetve minimálárat elérő vagy azt meghaladó összegű ajánlat a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn.
Jogszabályi háttér: 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2894494/tetelek.pdf