Becsérték
25 000 000 Ft
Jelentkezem a pályázatra
A jelentkezés véget ér:5 nap, 16 óra és 12:33

Ismertető

Baracs telephely

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Baracs külterület, 0145/20 hrsz-ú, kivett művelési ágú, 110 756 m2 nagyságú, kivett telephely és Baracs külterület 0145/22 hrsz-ú, kivett művelési ágú, 3411 m2 nagyságú, kivett udvar megnevezésű ingatlanok. A telephely és az udvar a település szélén, a lakott területtől 900 m-re található. Földes úton lehet megközelíteni. A helyszíni szemle során nagyobb mennyiségű építési törmeléket fedezett fel a vagyonrendező.

Jelentkezési határidő
2022. 12. 08. | 14:00
Pályázat kezdete
2022. 12. 09. | 14:00
Pályázat vége
2022. 12. 24. | 14:00
Ügyszám
4.Vpk.8
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2895347
Becsérték
25 000 000 Ft
Minimálár
17 500 000 Ft

Vagyonrendező adatai

Cégnév
HELP Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
9700 Szombathely, Kiskar utca 1.
Cégjegyzékszám
18-09-000505

Adós adatai

Cégnév
SÁTO Tojásfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. törölt cég
Székhely
2943 Bábolna, Ady Endre utca 2..
Cégjegyzékszám
11-09-001771

Pályázati Hirdetmény

A(z) HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.), mint a(z) SÁTO Kft. törölt cég (cégjegyzékszám: 11-09-001771, székhely: 2943 Bábolna, Ady Endre utca 2..) Tatabányai Törvényszék 4.Vpk.8/2020/4. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2022. november 24. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2895347
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. december 9. 14 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. december 24. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 950 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése a pályázati hirdetményben megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 óra időpontig a HELP Kft. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11749008-20177968 számú bankszámlájára történő átutalással, "SÁTO Kft. vra. pályázat - ajánlati biztosíték" közleménnyel. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az értékesítés EÉR azonosító számát és a jelentkezéskor kapott "F" azonosító számot. A pályázati biztosíték befizetését az értékesítő a pályázati hirdetményben megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 órával ellenőrzi. Az ajánlati biztosítékfizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán a pályázati hirdetményben megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 órával hiánytalanul jóváírásra kerül. Az ajánlati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó befizetett bánatpénze a vételárba beszámít, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a vagyonrendező 8 munkanapon belül visszautalja, kamat nélkül. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A pályázati felhívást kiíró vagyonrendező az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Baracs külterület, 0145/20 hrsz-ú, kivett művelési ágú, 110 756 m2 nagyságú, kivett telephely és Baracs külterület 0145/22 hrsz-ú, kivett művelési ágú, 3411 m2 nagyságú, kivett udvar megnevezésű ingatlanok.
A telephely és az udvar a település szélén, a lakott területtől 900 m-re található. Földes úton lehet megközelíteni. A helyszíni szemle során nagyobb mennyiségű építési törmeléket fedezett fel a vagyonrendező.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 25 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 17 500 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Baracs külterület, 0145/20 hrsz-ú, kivett telephely

Típus: Telephely
Területe: 110 756 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: részlegesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Baracs
Ingatlan fekvése: külterület
Helyrajzi szám: 0145/20
Ingatlan postai címe: Baracs, hrsz. 0145/20
Művelési ág: kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett telephely
Területnagyság: 110 756 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Baracs külterület, 0145/20 hrsz-ú, kivett telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: SÁTO Tojásfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. (1222 Budapest, Szél utca 4. (cégkivonat szerinti székhelye: 2943 Bábolna, Ady E. utca 2.)

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Vezetékjog - E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Baracs 0145/22 hrsz-ú kivett udvar

Típus: kivett udvar
Területe: 3 411 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Baracs
Ingatlan fekvése: külterület
Helyrajzi szám: 0145/22
Ingatlan postai címe: Baracs, hrsz. 0145/22
Művelési ág: kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett udvar
Területnagyság: 3 411 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Baracs 0145/22 hrsz-ú kivett udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: SÁTO Tojásfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. 1222 Budapest, Szél utca 4. (cégkivonat szerinti székhelye: 2943 Bábolna, Ady E. utca 2.)

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelem megtekinthető munkaidőben az EÉR online felületén történő előzetes bejelentkezést követően (Kérdések és válaszok menüpont segítségével).

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár nettó összegben került megjelölésre, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően törölt cég esetén ÁFA fizetési kötelezettség nem keletkezik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: a legmagasabb ajánlati ár alapján történik a kiválasztás.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül banki utalással történik, részletfizetésre nincs lehetőség. A vagyonrendező a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára történt és a vagyonrendező által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség, díj és illeték a nyertes pályázót terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat alapfeltételei: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, gazdasági társaság, jogi személy, jogi személyiséggel rendelkező szervezet vehet részt. A pályázatnak tartalmaznia kell: - gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében: egy hónapnál nem régebbi, hiteles cégkivonat, cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámlaszám, cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő, képviselő aláírási címpéldánya; - magánszemély pályázó esetében: név, állampolgárság, születési név, anyja neve, lakcím, levelezési címe, születési hely, idő, személyazonosító okmány neve és száma, adóazonosító jel, esetleges általános forgalmi adó alanyiság, kizárólag a pályázó által használt elektronikus elérhetősége: e-mail címe; - Külföldi pályázó esetén a pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak továbbá tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakra vonatkozóan: - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - a pályázati árat, amelyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet, - vállalt fizetési feltételeket. A pályázónak nyilatkozni kell arra vonatkozóan is, hogy a jelen vagyonelem értékesítési eljárása során a nyertes ajánlati összeg 2% + ÁFA összegű ügyvédi költség megfizetését vállalja az eladó által az adásvételi szerződés elkészítésével megbízott ügyvéd részére. Az értékesítésre kerülő ingatlanért és annak egyes részeiért a vagyonrendező kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos költségek (pl. földhivatali költségtérítés, ügyvédi díj) és vagyonátruházási illeték a pályázót (vevőt) terheli. A vagyonrendező tudomása szerint az ingatlan környezeti kárral, illetve környezeti teherrel érintett, az esetlegesen később felmerülő (megismerendő) és az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet és az azzal járó költségeket is a vevő viseli. A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a vagyonrendező kizárja. A Cstv. 49/A.§ (4) bekezdése szerint a vagyonrendező a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a vagyonrendező a pályázók között online ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról, annak kezdő és záró időpontjáról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában, vagy ha az ajánlott vételár nem éri el a minimálárat eredménytelenné nyilvánítható. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet – a pályázatbontástól számított 20 napon belül – a vagyonrendező elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyonrendező felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják, továbbá elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során a pályázati határidő lejártáig tehetik meg, vagy azt követően a vagyonrendező felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében 10 napon belül nyilatkozhatnak vételi szándékukról.

Jelen értékesítési hirdetménynél a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.

A minimálár csökkentéséhez (237/2009. Korm. rendelet 4.§ (2a)) - nyilvántartott hitelezői igények hiányában - nincsenek érdekeltek.

A vagyontárgy az adott vagyonrendezési eljárásban harmadik alkalommal történő értékesítésére kerül sor.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2895347/tetelek.pdf

Kérdésem van

Kérdések és válaszok