Eredménytelenítés ideje
2016. 02. 02. 10:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2016. 02. 02. 10:00

Ismertető

Ingóságok

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az adós kizárólagos tulajdonában álló, a gazdasági tevékenységéhez felhasznált berendezések a következő felsorolás szerint. Szerszámipari gépek, berendezések;anyagmozgató és emelő berendezések, daruk;hegesztő gépek és berendezések; elektromos kéziszerszámok; egyéb berendezések és gépek; 114 db gázpalack; konyhai eszközök. Az ingóságok az adós Kiskunfélegyháza, Csanyi u. 2. szám alatti telephelyén vannak, azokat bérlő hasznosítja.

Jelentkezési határidő
2016. 01. 18. | 10:00
Pályázat kezdete
2016. 01. 18. | 10:00
Pályázat vége
2016. 02. 02. | 10:00
Ügyszám
8.Fpk.01-09-007385
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P299772
Becsérték
600 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
KELET-HOLDING Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1024 Budapest,, Retek utca 10..
Cégjegyzékszám
01-10-044406

Adós adatai

Cégnév
Transelektro Ganz-Röck Kazán-és Erőművi Berendezések Zártkörűen Működő Részvénytársaság„f.a.”
Székhely
1151 Budapest, Mogyoród útja 42.
Cégjegyzékszám
10-10-045516

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 8.Fpk.01-09-007385 ügyszámú nyilvános pályázat, a Kelet-Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044406, székhely: 1024 Budapest,, Retek utca 10.., levelezési cím: 1024 Budapest,, Retek utca 10..) felszámoló által a Transelektro Ganz-Röck Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10-10-045516, székhely: 1151 Budapest, Mogyoród útja 42.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A felszámoló a vagyontárgyat ismételten értékesítésre fogja kínálni.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk.01-09-007385 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. február 2. 10 óra 00 perckor, a Kelet-Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044406, székhely: 1024 Budapest,, Retek utca 10.., levelezési cím: 1024 Budapest,, Retek utca 10..) felszámoló által a Transelektro Ganz-Röck Zrt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 10-10-045516, székhely: 1151 Budapest, Mogyoród útja 42.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.01-09-007385 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. január 18. 10 óra 00 perckor, a Kelet-Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044406, székhely: 1024 Budapest,, Retek utca 10.., levelezési cím: 1024 Budapest,, Retek utca 10..) felszámoló által a Transelektro Ganz-Röck Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10-10-045516, székhely: 1151 Budapest, Mogyoród útja 42.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P299772.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Kelet-Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044406, székhely: 1024 Budapest,, Retek utca 10.., levelezési cím: 1024 Budapest,, Retek utca 10..), mint a(z) Transelektro Ganz-Röck Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 10-10-045516, székhely: 1151 Budapest, Mogyoród útja 42.) Fővárosi Törvényszék 8.Fpk.01-09-007385/14.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. december 24. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P299772
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2016. január 18. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2016. február 2. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 16 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték (bánatpénz) átutalással történő megfizetése, a felszámolónak a SBERBANK Magyarország Zrt.-nél vezetett 14100000-24154649 -02000003 számú bankszámlájára, „Transelektro Ganz- Röck Zrt. f.a. bánatpénz” megjelöléssel.

Határideje: 22016. február 2.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázat benyújtásakor a bánatpénz, fentiek szerinti megfizetését igazolni kell (átutalási/ befizetési bizonylat csatolásával).Az ajánlati biztosíték megfizetésének tényét a felszámoló a pályázat ajánlattételi határidejének lejártakor ellenőrzi. A feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót a felszámoló az értékesítésből kizárja.Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékok teljes összegét, az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül a felszámoló valamennyi pályázónak visszautalja.Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. (4) bekezdése szerint ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. [237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. §-ának (7) bekezdése]. Nem lehet az ajánlati kötöttség idejéig visszatartani az ajánlati biztosítékot.Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós kizárólagos tulajdonában álló, a gazdasági tevékenységéhez felhasznált berendezések a következő felsorolás szerint. Szerszámipari gépek, berendezések;anyagmozgató és emelő berendezések, daruk;hegesztő gépek és berendezések; elektromos kéziszerszámok; egyéb berendezések és gépek; 114 db gázpalack; konyhai eszközök. Az ingóságok az adós Kiskunfélegyháza, Csanyi u. 2. szám alatti telephelyén vannak, azokat bérlő hasznosítja.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 600 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: gazdasági tevékenységéhez felhasznált berendezések

Típus:
Ipari gép
Állapot:
Használatban lévő
Tehermentes:
nem Cstv. 49/D. §-a szerinti terhek
Mennyisége:
714 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságokra vonatkozó iratok megtekintésére kizárólag, a felszámolóval előre egyeztetett időpontban van lehetőség, a pályázat lejárati határidejét megelőző héten.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a felszámolónak a SBERBANK Magyarország Zrt.-nél vezetett 14100000-24154649 -02000003 számú bankszámlaszámra történő átutalással kell teljesíteni a nyertes pályázat szerinti adásvételi szerződés alapján kiállított számla ellenében, a számla kiállítását követő 15 napon belül.Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötés a nyertes pályázatról szóló értesítés kézhezvételét követő 90 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a követelésre vonatkozó iratok birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni a vételár megfizetését követő 60 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok elbírálása a pályázati határidő lejártát követő 10 napon belül történik, az elbírálás eredményéről a felszámoló 5 napon belül értesíti a pályázókat.A felszámoló a pályázat benyújtására szabott határidő lejártát követően ellenőrzi az EÉR-be bejelentkező licitáló azonosító adatait annak érdekében, hogy ne szerezhessen tulajdont az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy, vagy szervezet.A pályázat ajánlattételi határidejének lejártakor a felszámoló megállapítja, hogy szabályszerű volt-e az elektronikus értékesítés és, hogy melyek voltak az érvényes vételi ajánlatok, melyik lett a nyertes ajánlat.A felszámoló az értékesítés érvényességének és eredményességének megállapításáról vagy pedig az érvénytelenné, illetőleg eredménytelenné nyilvánításáról közleményt tesz közzé az EÉR internetes felületén.A felszámoló az ajánlott vételár összegét kiemelt súlyozással értékeli, több érvényes pályázat közül, az alapján kerül kiválasztásra a nyertes pályázat, hogy a hitelezők érdekeinek legnagyobb védelmét biztosítsa.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adós felszámolási eljárásának kezdeményezésének időpontja: 2009. szeptember 21.A 237/2009. (X.20.) Kormány rendelet 7. § (1a) bekezdése alapján, jelen hirdetményre a 2012. április 13. napja előtt hatályos rendelkezések vonatkoznak.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P299772/tetelek.pdf

Licitnapló

2016. 02. 02. | 10:00 || A pályázat véget ért.

2016. 01. 18. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.