Eredménytelenítés ideje
2016. 04. 12. 08:01
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2016. 04. 12. 08:01

Ismertető

Követelés

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

A követelés magánszeméllyel szemben áll fenn, részben elismert, részben vitatott. A követelés érvényesítésére bírósági per vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban a követelés megtérülése kifejezetten bizonytalan. A követelés tőkeértéke 22.664.000 Ft. Eladási nettó ár: 9.800.000,- Ft Bánatpénz: 490.000,- Ft A követelés értékesítése mentes az ÁFA alól.

Jelentkezési határidő
2016. 03. 28. | 08:00
Pályázat kezdete
2016. 03. 28. | 08:00
Pályázat vége
2016. 04. 12. | 08:01
Ügyszám
9.Fpk.13-2013-1997
EÉR azonosító
P336729
Becsérték
9 800 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1103 Budapest, Gyömrői út 76..
Cégjegyzékszám
01-09-566001

Adós adatai

Cégnév
Ezüsthegyi' 98 Kft.„f.a.”
Székhely
2096 Üröm, Huszár utca 19..
Cégjegyzékszám
13-09-078389

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 9.Fpk.13-2013-1997 ügyszámú nyilvános pályázat, a LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76.., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 76..) felszámoló által a Ezüsthegyi' 98 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-078389, székhely: 2096 Üröm, Huszár utca 19..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 9.Fpk.13-2013-1997 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. április 12. 08 óra 01 perckor, a LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76.., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 76..) felszámoló által a Ezüsthegyi' 98 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-078389, székhely: 2096 Üröm, Huszár utca 19..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 9.Fpk.13-2013-1997 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. március 28. 08 óra 00 perckor, a LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76.., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 76..) felszámoló által a Ezüsthegyi' 98 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-078389, székhely: 2096 Üröm, Huszár utca 19..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P336729.

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76.., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 76..), mint a(z) Ezüsthegyi' 98 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-078389, székhely: 2096 Üröm, Huszár utca 19..) Budapest Környéki Törvényszék 9.Fpk.13-2013-1997/9.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. március 10. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P336729
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2016. március 28. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2016. április 12. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 490 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a felszámoló LQD Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára, átutalással kell teljesíteni a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 60 nap. A pályázónak a 60 napos ajánlati kötöttséget a pályázatban vállalni kell.


Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A követelés magánszeméllyel szemben áll fenn, részben elismert, részben vitatott. A követelés érvényesítésére bírósági per vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban a követelés megtérülése kifejezetten bizonytalan. A követelés tőkeértéke 22.664.000 Ft.

Eladási nettó ár: 9.800.000,- Ft
Bánatpénz: 490.000,- Ft

A követelés értékesítése mentes az ÁFA alól.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 9 800 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Követelés

A követelés összege:
22 664 000
Lejárati ideje:
Nem lejárt (1 éven túl esedékes)
Számviteli besorolása:
Egyéb követelés
A követelés kötelezettje:
Magánszemély
A követelés biztosított-e:
nem

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Követelés

A követelés összege:
22 664 000
Lejárati ideje:
Vegyes
Számviteli besorolása:
Egyéb követelés
A követelés kötelezettje:
Magánszemély
A követelés biztosított-e:
nem

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a felszámoló LQD Kft MKB Banknál vezetett 10300002-20609577-49020023, számú bankszámlájára kell megfizetni.

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. RÉSZLETFIZETÉSRE NINCS LEHETŐSÉG!

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be.A pályázatnak tartalmaznia kell:• Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.• Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.• A megajánlott vételárat a pályázatban is meg kell jelölni betűvel és számmal kiírva. Az írásos pályázat scannelt (PDF-fájl) módon való feltöltésének elmulasztása esetén a pályázó a pályázatból kizárásra kerül.• Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P336729/tetelek.pdf

Licitnapló

2016. 04. 12. | 08:01 || A pályázat véget ért.

2016. 03. 28. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.