Eredménytelenítés ideje
2015. 06. 28. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2015. 06. 28. 12:00

Ismertető

120 m2 alapterületű pince Budapesten

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

120 m2 alapterületű pince

Jelentkezési határidő
2015. 06. 13. | 00:00
Pályázat kezdete
2015. 06. 13. | 00:00
Pályázat vége
2015. 06. 28. | 12:00
Ügyszám
28.Fpk.01-13-007428
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P37232
Becsérték
2 400 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
CRAC-ORG Felszámoló és Csődmenedzselő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1137 Budapest, Pozsonyi út 32..
Cégjegyzékszám
01-10-045271

Adós adatai

Cégnév
Premium Delta Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1131 Budapest, Rokolya utca 31.
Cégjegyzékszám
01-09-726372

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 28.Fpk.01-13-007428 ügyszámú nyilvános pályázat, a Crac-Org Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045271, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a Premium Delta Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-726372, székhely: 1131 Budapest, Rokolya utca 31.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 28.Fpk.01-13-007428 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 28. 12 óra 00 perckor, a Crac-Org Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045271, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a Premium Delta Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-726372, székhely: 1131 Budapest, Rokolya utca 31.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 28.Fpk.01-13-007428 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 13. 00 óra 00 perckor, a Crac-Org Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045271, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a Premium Delta Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-726372, székhely: 1131 Budapest, Rokolya utca 31.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P37232.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Crac-Org Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045271, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..), mint a(z) Premium Delta Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-726372, székhely: 1131 Budapest, Rokolya utca 31.) Fővárosi Törvényszék 28.Fpk.01-13-007428/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P37232
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 13. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 28. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 120 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Banki átutalással a CRAC-ORG Felszámoló és Csődmenedzselő Zrt. felszámoló szervezet OBERBANK AG Magyarországi Fióktelepénél vezetett 18400010-03554089-70100011 sz. elkülönített bankszámlájára úgy, hogy az ajánlati biztosíték legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig a bankszámlán jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók részére visszautalásra kerül. Ha a szerződés a pályázat nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a pályázat nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

120 m2 alapterületű pince

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 400 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: pince

Típus:
pince
Területe:
120 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
2 400 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
26994/3/A/30
Ingatlan postai címe:
1135 Budapest, Szegedi út 60. pinceszint em. 1
Területnagyság:
120 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
pince

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Premium Delta Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság f.a.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): végrehajtási jog a NAV javára,jelzálogjog a társasház javára

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingatlan megtekinthető előzetes bejelentkezés alapján 2015. június 10. napján 10 és 11 óra között az 1135 Budapest, Szegedi út 60. pinceszint 1. szám alatt. Kérjük, hogy megtekintési szándékát a 76/486-606 telefonszámon szíveskedjen bejelenteni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A CRAC-ORG Felszámoló és Csődmenedzselő Zrt. felszámoló szervezet OBERBANK AG Magyarországi Fióktelepénél vezetett 18400010-03554089-70100011 sz. elkülönített bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon belüli banki átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertesként történt kihirdetéstől számított 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a legmagasabb ajánlatot benyújtó pályázatot hirdeti ki nyertesnek azzal, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázók között (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) ártárgyalás keretében dönt az eljárásra vonatkozó Csődtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az értékesítés az ÁFA tv. 86.§ (1) bek. j) pontja alapján tárgyi adómentes.

Az ingatlan megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság kizárásával kerül értékesítésre.


A felszámolási eljárás és az értékes��tés sajátosságaira tekintettel az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés előkészítéséhez, megkötéséhez és ellenjegyzéséhez az ügyvédet a felszámoló biztosítja. Az ügyvédi megbízás munkadíját a vevőnek a vételár összegén felül, a szerződéskötéskor kell megfizetnie. A munkadíj összege a bruttó vételár 1 %-a, de legalább 25.000,- Ft, amelyet ÁFA fizetési kötelezettség terhel.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P37232/tetelek.pdf

Licitnapló

2015. 06. 28. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2015. 06. 13. | 00:00 || A pályázat megkezdődött.