Legmagasabb ajánlat
2 935 197 Ft
Érvénytelenítés ideje
2016. 06. 06. 09:56
Érvénytelen pályázat: egyéb ok További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve: 2016. 06. 06. 09:56

Ismertető

Parkolók, tárolók

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Parkolók, tárolók, az épület pinceszintjén (-1 emelet) 2 db parkoló és 3 db tároló

Pályázat kezdete
2016. 05. 23. | 08:56
Pályázat vége
2017. 06. 06. | 09:29
Ügyszám
3.Fpk.01-14-001996
Becsérték7 426 360 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
Havlin Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
2233 Ecser, Petőfi utca 23..
Cégjegyzékszám
13-09-164691

Adós adatai

Cégnév
mint SKAF Ingatlanforgalmazó és Befektetési Kft.„f.a.”
Székhely
1116 Budapest, Barázda utca 40.
Cégjegyzékszám
01 09 877309

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 3.Fpk.01-14-001996 ügyszámú nyilvános pályázat, a Havlin Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164691, székhely: 2233 Ecser, Petőfi utca 23.., levelezési cím: 2233 Ecser, Petőfi utca 23..) felszámoló által a Skaf Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 877309, székhely: 1116 Budapest, Barázda utca 40.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
A lejárati dátum hibásan lett megjelölve.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.01-14-001996 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. május 23. 08 óra 56 perckor, a Havlin Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164691, székhely: 2233 Ecser, Petőfi utca 23.., levelezési cím: 2233 Ecser, Petőfi utca 23..) felszámoló által a Skaf Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 877309, székhely: 1116 Budapest, Barázda utca 40.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P418284.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Havlin Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164691, székhely: 2233 Ecser, Petőfi utca 23.., levelezési cím: 2233 Ecser, Petőfi utca 23..), mint a(z) Skaf Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 877309, székhely: 1116 Budapest, Barázda utca 40.) Fővárosi Törvényszék 3.Fpk.01-14-001996/1. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. május 5. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P418284
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2016. május 23. 08 óra 56 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. június 6. 09 óra 29 perc

Ajánlati biztosíték összege: 371 318 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A 237 / 2009. (X 20.) Kormányrendelet alapján kiszámított ajánlati biztosíték összegét az MKB Bank Zrt. 10300002-10345516-49020101 számú számlára kell megfizetni a közlemény rovatba - SKAF Ingatlanforgalmazó és Befektetési Kft. „fa” - ingatlan pályázat bánatpénz - megjelöléssel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettséget csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek a pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl az előbbiekben megadott bankszámlaszám számlán hiánytalanul jóváírásra kerül.
Az ajánlati biztosíték összegét a pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetlegesen felmerülő bank költségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, és egyéb hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejáratakor ellenőrzi, a szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, akkor az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül kerül visszautalása. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön, létre vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49 / A § (4 ) szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ár tárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Parkolók, tárolók, az épület pinceszintjén (-1 emelet)
2 db parkoló és 3 db tároló

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 7 426 360 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Lakóingatlanban lévő parkolók és tárolók

Típus:
garázs
Területe:
86,65 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
3990/13/A/
Ingatlan postai címe:
1151 Budapest , Barázda utca 40. pinceszint ép. - 1 em.
Területnagyság:
86,65 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Lakóingatlanban lévő parkolók és tárolók

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SKAF Ingatlanforgalmazó és Befektetési Kft. „ fa” (1116 Budapest, Barázda u. 40. 1. em. 17 )

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Melléklet szerint

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítendő vagyonelemek megtekinthetőek a felszámolóbiztossal előre egyeztetett időpontban, email : erdos.zoltan@havlin.hu

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a SKAF Ingatlanforgalmazó és Befektetési Kft. „fa” , MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10345516-49020101. számú számlájára átutalással kell megfizetni legkésőbb a szerződéskötést követő 15 napon belül.
A tulajdon jogot szerző fél a nyilvános értékesítése az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés határideje: nyertes pályázóval szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 15 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adás a teljes vételár megfizetésének napját követő 15 munkanapon belül történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A 17 / 2014 II. 3. Kormányrendelet 12. § (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:A pályázatok bontására pályázati határidő lejáratát követő nyolc napon belül kerül sor.A felszámoló a pályázatra beérkezett ajánlatokat az ellenőrzi, a feltételeket nem teljesítő vagy hiányos pályázatokat érvénytelenné nyilvánítja és kizárja.Az érvényes pályázatokat a felkínált vételár alapján nagyságrendi sorrendbe állítja. A legmagasabb ajánlatot fogadja el a felszámoló eredményesnek. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet, a pályázat bontásától számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül.A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő pályázat esetén) nyilvános elektronikus online ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszert igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat, vagy ha a Cstv. 49 /D § szerinti zálogjogosult túl alacsonynak minősítik az ajánlati árat, Jelent hirdetményre a 237 / 2009. (X.20. ) Kormányrendelet és a 17 / 2014 II. 3.) Kormányrendelet vonatkozó szabályai az irányadóak. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítja és lezárja.Ezen a jogcímen sem a felszámolóval sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ajánlatok az elektronikus értékesítési rendszer (EÉR) igénybevételével elektronikusan nyújthatóak be.
Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki illetve a szerződéskötéssel kapcsolatos felmenő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázat terheli.
Az ügyvédi munkadíj összege:
A 10. 000.000 Ft vagy az azt el nem érő vételár esetén a vagyontárgy értékének egy százaléka, de minimum 50 000 Ft a 10 000 000 Ft-ot meghaladó vételár esetén százezer forint továbbá a 10 millió Ft-ot meghaladó rész alapján további 0,3 %.
Az ügyvédi munkadíj az áfa összegét nem tartalmazza. A szerződéskötés feltétele hogy az EÉR rendszert üzemeltető számára történő, a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1 % jutalékfizetési kötelezettség teljesítése, mely nem része a teljes vételárnak.
Szükséges dokumentumok
1. Pályázó adatai:
 Gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámlaszáma, képviselő neve, címe, 30 napnál nem régebbi hatályos eredeti vagy másolatban cégkivonat, képviseletre jogosult vezető tisztségviselő vagy tisztségviselők aláírási címpéldányai,
 magánszemély pályázó esetében: név, születési név, anyja neve, lakcím, születési hely, és idő, személyigazolvány szám, adóazonosító jel, személyi szám:,
2. vagyonelem pontos megnevezését és a vételár egyértelmű megjelölését
3. fizetőképesség igazolása, 30 napnál nem régebbi, fizetőképesség (fedezet) igazolása banki vagy ügyvédi okirattal (banki fedezetigazolás esetén kizárólagos felhasználással, célnevesített hitelígérvény, letétkezelő ügyvéd által igazolt ügyvédi letét kizárólagos hozzáféréssel)
4. ajánlati biztosíték befizetésének igazolása
5. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerted és elfogadja
6. nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalása
7. kötelezettségvállaló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázat nyertessége esetén adásvételi szerződést a felszámolóval annak értékelése EÉR rendszerben történt megjelenését számított 15 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően pályázatban megajánlott, de legkésőbb a kiírásban megszabott 15 napon belül átutalja
8. kötelezettségvállaló nyilatkozat, hogy a vevő a vagyontárgyakat a vételár kifizetésétől számított 15 napon belül birtokba veszi
9. Tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy amennyiben a 15 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződés megkötésétől
10. nyilatkozatot annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződés elkészítésére a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, melynek költsége a vevőt terheli
Az elővásárlási joga rendelkező 1991 évi XLIX törvény 49/C. § (3) bekezdése alapján jogszabály vagy szerződés alapján, elővásárlásra jogosult jogát, a nyilvános értékesítésen vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja, oly módon hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.
A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában részben vagy egészben eredménytelenné nyilváníthatja.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P418284/tetelek.pdf

Licitnapló

2016. 06. 06. | 09:56 || A pályázat érvénytelenítve lett.

2016. 05. 23. | 08:56 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P418284F4 kommentje:

  Tisztelt felszamolo. a tarolok, garazsok kulon helyrajzi szamon vannak? elovasarlasi jog van a garazsokon? koszonom

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő, a garázsok nincsenek külön helyrajzi számon, elővásárlási jog van rajtuk.

 • || P418284F3 kommentje:

  Lesz új dátum?!?

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő, köszönöm az észrevételt, új pályázat lesz kiírva!

 • || P418284F2 kommentje:

  Kérdezem, hogy valóban 2017.06.06-a lesz a benyújtási határidő? A hátralévő határidő 376 nap?

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő, köszönöm az észrevételt, új pályázat lesz kiírva!

 • || P418284F1 kommentje:

  Szép jó estét téves a dátum

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő, köszönöm az észrevételt, új pályázat lesz kiírva!