Eredménytelenítés ideje
2015. 07. 06. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2015. 07. 06. 12:00

Ismertető

Berente belterületén kivett üzem és saját használatú út megnevezésű ingatlanok

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

1. Ingatlan Berente belterület, 509. helyrajzi számú, természetben Berente, Bányagépjavító Ipari út 2. szám alatt, az ipartelep déli sarkában elhelyezkedő, sík területű, enyhén zúzott kő borítású, sokszög alakú ingatlan. Az ingatlanon található egy 1970-ban épült, 4 m x 12 m = 48 m2 nagyságú, beton aljzatú, fém nyílászárókkal ellátott, hagyományos építési módban készült lapos tetejű épület. Az ingatlan körbekerített. A közművek a telekhatárnál húzódnak, a telekből elkerített résznél található a trafóház, a gáz, víz és csatorna rácsatlakozási lehetőség pedig a nagykapu mellett helyezkedik el. 2. Ingatlan Berente belterület, 518. helyrajzi számú, kivett, saját használatú út, mely osztatlan közös tulajdonban van az ipartelepen működő cégekkel. Az út kis nyomtávú, megerősített aszfalt szerkezetű, nagy teherbírású. 3. Ingatlan Berente belterület 523. helyrajzi számú, természetben Berente, Bányagépjavító Ipari út 2. szám alatt található üzem. Az 1970-ben épült üzem a villamos gép javító műhelye volt a Borsodi Szénbányáknak. Az ingatlanon 1970-ben épült 572 m2 műhely, 117 m2 iroda és 2012-ben épült 47 m2 szociális rész helyezkedik el. Az épület szigeteletlen. Az ingatlan összközművesített.

Jelentkezési határidő
2015. 06. 19. | 08:00
Pályázat kezdete
2015. 06. 19. | 08:00
Pályázat vége
2015. 07. 06. | 12:00
Ügyszám
8.Fpk.05-14-000171
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P42833
Becsérték
54 900 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
Modulig Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
3530 Miskolc, Széchenyi utca 26.
Cégjegyzékszám
05-09-016783

Adós adatai

Cégnév
"POWER" Ipari Szolgáltató Kft.„f.a.”
Székhely
3704 Berente, Bányagépjavító Ipari út 2.
Cégjegyzékszám
05 09 002169

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 8.Fpk.05-14-000171 ügyszámú nyilvános pályázat, a Modulig Vagyonkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 05-09-016783, székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 26., levelezési cím: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 26.) felszámoló által a "POWER" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 09 002169, székhely: 3704 Berente, Bányagépjavító Ipari út 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk.05-14-000171 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. július 6. 12 óra 00 perckor, a Modulig Vagyonkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 05-09-016783, székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 26., levelezési cím: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 26.) felszámoló által a "POWER" Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05 09 002169, székhely: 3704 Berente, Bányagépjavító Ipari út 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.05-14-000171 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 19. 08 óra 00 perckor, a Modulig Vagyonkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 05-09-016783, székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 26., levelezési cím: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 26.) felszámoló által a "POWER" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 09 002169, székhely: 3704 Berente, Bányagépjavító Ipari út 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P42833.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Modulig Vagyonkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 05-09-016783, székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 26., levelezési cím: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 26.), mint a(z) "POWER" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05 09 002169, székhely: 3704 Berente, Bányagépjavító Ipari út 2.) Miskolci Törvényszék 8.Fpk.05-14-000171/11.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. június 4. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P42833
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 19. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. július 6. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 847 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: adós MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10638327-49020010 számú számlájára átutalással a pályázat benyújtásáig. Az átutalásról szóló bizonylat melléklete a pályázatnak.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától -, számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1. Ingatlan
Berente belterület, 509. helyrajzi számú, természetben Berente, Bányagépjavító Ipari út 2. szám alatt, az ipartelep déli sarkában elhelyezkedő, sík területű, enyhén zúzott kő borítású, sokszög alakú ingatlan. Az ingatlanon található egy 1970-ban épült, 4 m x 12 m = 48 m2 nagyságú, beton aljzatú, fém nyílászárókkal ellátott, hagyományos építési módban készült lapos tetejű épület. Az ingatlan körbekerített. A közművek a telekhatárnál húzódnak, a telekből elkerített résznél található a trafóház, a gáz, víz és csatorna rácsatlakozási lehetőség pedig a nagykapu mellett helyezkedik el.

2. Ingatlan
Berente belterület, 518. helyrajzi számú, kivett, saját használatú út, mely osztatlan közös tulajdonban van az ipartelepen működő cégekkel. Az út kis nyomtávú, megerősített aszfalt szerkezetű, nagy teherbírású.

3. Ingatlan
Berente belterület 523. helyrajzi számú, természetben Berente, Bányagépjavító Ipari út 2. szám alatt található üzem. Az 1970-ben épült üzem a villamos gép javító műhelye volt a Borsodi Szénbányáknak. Az ingatlanon 1970-ben épült 572 m2 műhely, 117 m2 iroda és 2012-ben épült 47 m2 szociális rész helyezkedik el. Az épület szigeteletlen. Az ingatlan összközművesített.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 54 900 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett üzem

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
2 314 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
44 200 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Berente
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
523
Ingatlan postai címe:
3704 Berente, Bányagépjavító Ipari út 2.
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
kivett üzem
Területnagyság:
2 314 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett üzem

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
"POWER" Ipari Szolgáltató Kft. "f.a." 3704 Berente, Bányagépjavító Ipari út 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - jelzálogjog a Sajóvölgye Takarékszövetkezet javára,- végrehajtási jog Berente Község Önkormányzata javára, - végrehajtási jog Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára.

Az épületnél jellemző sajátosságok: Épületszerkezeti elemek: monolit vázas szerkezet 38 cm vastagságú tégla kitöltő falazattal.Irodarész: belmagasság 2,8 m, fa kapcsolt gerébtokos rácsos ablakok, farostlemezelt ajtólapok, bükk parketta, neoncsöves világítás, radiátoros hőleadás, enyvezett, festett vakolt falfelület belülről, klinkertéglával burkolt külső homlokzat, riasztórendszer kiépített, lapos tetős, felújított esőcsatorna.Műhelycsarnok: belmagasság 6 m, szigetelt, felújított lapos tető, felújított esőcsatorna, beton aljzat, a mennyezet beton tálcás, fém ajtók, fém keretes egyrétegű ablakok.Szociális rész: 2012-ben építették hagyományos építési módban, 30 cm vtg. külső falazat, az épületrészben férfi és női öltözők, mosdók vannak kialakítva, szép, újszerű állapotú, belső ajtók papírrácsos fehér színűek.Az épület szigeteletlen.Közművek:Villany: 3x180 AGáz: 3 db 100 kW-os kazán működött ezen a telephelyen.Víz és csatorna a községi hálózatra rácsatlakoztatva.Jelenleg a gázkazánok nem működnek. Az irodarésznél, valamint a szociális résznél a fűtés villanyárammal megoldható. A műhelycsarnok már évek óta fűtetlen.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett üzem

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
3 319 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
9 960 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Berente
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
509
Ingatlan postai címe:
3704 Berente, Bányagépjavító Ipari út 2..
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
kivett üzem
Területnagyság:
3 319 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett üzem
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
vezetékjog ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft. javára.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
"POWER" Ipari Szolgáltató Kft. "f.a." 3704 Berente, Bányagépjavító Ipari út 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): végrehajtási jog a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára; jelzálogjog az Elektroszervíz 91 Kft. javára; végrehajtási jog Berente Község Önkormányzata javára.

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

Típus:
út
Területe:
4 045 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
145/4044
Becsérték:
740 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Berente
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
518.
Ingatlan postai címe:
3704 Berente, hrsz. 518.
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
kivett saját használatú út
Területnagyság:
4 045 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett saját használatú út
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
vezetékjog ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft. javára.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
"POWER" Ipari Szolgáltató Kft. "f.a." 3704 Berente, Bányagépjavító Ipari út 2.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonelemek megtekinthetők Berente, Bányagépjavító Ipari út 2. szám alatt 2015. június 15-én 10 órakor és 2015. június 29-én 10 órakor.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetését a felszámoló átutalással az adós MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10638327-49020010 számú számlájára az adásvételi szerződés megkötésétől számított legkésőbb 15 napon belül kéri teljesíteni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15. nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokátruházás napja a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a Modulig Vagyonkezelő Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan lehet benyújtani. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 15 napon belül átutalja. A vagyonelemekre beadott pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. Az érvényesen benyújtott pályázatok közül nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a szerződéskötést követő 15 napon belül vállalja a teljes vételár megfizetését. A felszámoló több, megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II. 03.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be, ideértve azt is, ha az irányár 50 %-át el nem érő összegű ajánlatokat adtak be.Amennyiben nem érkezik a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes ajánlat, az egyes vagyoni elemekre, vagyontárgyakra vonatkozóan egy külön értékesítési hirdetménynél lehet majd ajánlatot tenni.A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolási eljárásban értékesített vagyonelemekkel kapcsolatosan a pályázó áfafizetési kötelezettsége egyedileg kerül meghatározásra az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján.
Az ingatlanok az esetleges környezeti terhekkel együtt kerülnek értékesítésre. Felszámolónak nincs tudomása az ingatlanokon lévő környezeti terhekről. A megvásárlásra felkínált vagyonelemekért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg.
A szerződéskötéssel kapcsolatos költségek a nyertes pályázót terhelik, a szerződést a felszámoló készítteti el.
A fenti vagyonelemekről készített részletes tenderfüzet az EÉR rendszerben költségmentesen megtekinthető, illetve letölthető. A tenderfüzet megtekintése vagy letöltése nem feltétele az érvényes pályázat beadásának.
A pályázatról további felvilágosítás kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül kérhető (https://eer.gov.hu.).

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P42833/tetelek.pdf

Licitnapló

2015. 07. 06. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2015. 06. 19. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.