Eredménytelenítés ideje
2016. 08. 23. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2016. 08. 23. 12:00

Ismertető

Savaria Szálloda Szombathely

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Savaria Szálloda 9700 Szombathely, Mártírok tere 4., Szombathely belterület 6224. hrsz. „kivett szálloda” megnevezésű, 2015 nm telekterületű, 5115 nm felépítménnyel, közmű ellátottság: teljes, komfortfokozat: összkomfortos. Műemlék, védett régészeti lelőhely bejegyző határozat:47972/2005.10.04. A tulajdoni lap III. részében feltüntetett terhek: 10. Elővásárlásra jogosult: Szombathely MJV Önkormányzata törzsszám: 15733658, címe: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. 12. Perindítás feljegyzése: 20.G.40.009/2012/5. Jogosult: Szombathelyi Törvényszék törzsszám: 15311564, címe: 9700 Szombathely, Szily J. u. 7. (A per befejezésére tekintettel a felszámoló 2015. április 22-én kérte a Földhivataltól a feljegyzés törlését.) 14. Végrehajtási jog 3 297 000,- Ft, azaz Hárommilliókétszázkilencvenhétezer forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Köles Tibor Géza címe: 2170 Aszód, Érdy János u. 17. 15. Végrehajtási jog 4 622 500,- Ft, azaz Négymillió-hatszázhuszonkettőezer-ötszáz forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Budai Lízing és Pénzügyi Zrt. törzsszám: 11770941, címe: 1011 Budapest, Markovits I. u. 4. 16. Végrehajtási jog 24 294 930,- Ft, azaz Huszonnégymillió-kettőszázkilencvennégyezer-kilencszázharminc forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Szombathely MJV Önkormányzata törzsszám: 15733658, címe: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. 17. Végrehajtási jog 1 760 000,- Ft, azaz Egymillió-hétszázhatvanezer forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Simon Blanka címe: 6000 Kecskemét, Szent István kir. krt. 12/B. 18. Végrehajtási jog 1 250 000,- Ft, azaz Egymillió-kettőszázötvenezer forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Digamma-Consulting Kft. törzsszám: 13890416, címe: 1089 Budapest, Kálvária tér 21. V. em. 4. 19. Végrehajtási jog 718 175,- Ft, azaz Hétszáztizennyolcezer-százhetvenöt forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Bucsai Dezső Attila címe: 2100 Gödöllő, Veres P. u. 4/b. 12/B. A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanokon fennálló végrehajtási jog a felszámolási eljárás kezdő időpontjában, a jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével - a földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg - megszűnik (1991. évi XLIX. törvény 38. §).

Jelentkezési határidő
2016. 08. 08. | 12:00
Pályázat kezdete
2016. 08. 08. | 12:00
Pályázat vége
2016. 08. 23. | 12:00
Ügyszám
18.Fpk.01-2012-011121
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P477466
Becsérték
560 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
CÉL-ORG Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1126 Budapest, Németvölgyi út 8..
Cégjegyzékszám
01-09-886496

Adós adatai

Cégnév
IGN Ipari és Ingatlan Fővállalkozási, Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság„f.a.”
Székhely
1137 Budapest, Újpesti rakpart 5.. II. em. 7.
Cégjegyzékszám
01-10-047217

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 18.Fpk.01-2012-011121 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a IGN Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-047217, székhely: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 5.. II. em. 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 18.Fpk.01-2012-011121 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. augusztus 23. 12 óra 00 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a IGN Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-10-047217, székhely: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 5.. II. em. 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 18.Fpk.01-2012-011121 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. augusztus 8. 12 óra 00 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a IGN Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-047217, székhely: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 5.. II. em. 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P477466.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..), mint a(z) IGN Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-10-047217, székhely: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 5.. II. em. 7.) Fővárosi Törvényszék 18.Fpk.01-2012-011121/13.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. július 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P477466
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2016. augusztus 8. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2016. augusztus 23. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 17 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot az IGN Zrt. FA OTP Banknál vezetett 11706023-20017297 számú bankszámlájára kell átutalni vagy befizetni. A megjegyzés rovatba: „ajánlati biztosíték”
Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik.
A pályázati ajánlat érvényességének a feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Savaria Szálloda
9700 Szombathely, Mártírok tere 4.,
Szombathely belterület 6224. hrsz. „kivett szálloda” megnevezésű, 2015 nm telekterületű, 5115 nm felépítménnyel, közmű ellátottság: teljes, komfortfokozat: összkomfortos.
Műemlék, védett régészeti lelőhely bejegyző határozat:47972/2005.10.04.

A tulajdoni lap III. részében feltüntetett terhek:

10. Elővásárlásra jogosult: Szombathely MJV Önkormányzata törzsszám: 15733658, címe: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

12. Perindítás feljegyzése: 20.G.40.009/2012/5. Jogosult: Szombathelyi Törvényszék törzsszám: 15311564, címe: 9700 Szombathely, Szily J. u. 7.
(A per befejezésére tekintettel a felszámoló 2015. április 22-én kérte a Földhivataltól a feljegyzés törlését.)

14. Végrehajtási jog 3 297 000,- Ft, azaz Hárommilliókétszázkilencvenhétezer forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Köles Tibor Géza címe: 2170 Aszód, Érdy János u. 17.

15. Végrehajtási jog 4 622 500,- Ft, azaz Négymillió-hatszázhuszonkettőezer-ötszáz forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Budai Lízing és Pénzügyi Zrt. törzsszám: 11770941, címe: 1011 Budapest, Markovits I. u. 4.

16. Végrehajtási jog 24 294 930,- Ft, azaz Huszonnégymillió-kettőszázkilencvennégyezer-kilencszázharminc forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Szombathely MJV Önkormányzata törzsszám: 15733658, címe: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

17. Végrehajtási jog 1 760 000,- Ft, azaz Egymillió-hétszázhatvanezer forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Simon Blanka címe: 6000 Kecskemét, Szent István kir. krt. 12/B.

18. Végrehajtási jog 1 250 000,- Ft, azaz Egymillió-kettőszázötvenezer forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Digamma-Consulting Kft. törzsszám: 13890416, címe: 1089 Budapest, Kálvária tér 21. V. em. 4.

19. Végrehajtási jog 718 175,- Ft, azaz Hétszáztizennyolcezer-százhetvenöt forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Bucsai Dezső Attila címe: 2100 Gödöllő, Veres P. u. 4/b. 12/B.

A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanokon fennálló végrehajtási jog a felszámolási eljárás kezdő időpontjában, a jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével - a földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg - megszűnik (1991. évi XLIX. törvény 38. §).

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 560 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Savaria Szálloda

Típus:
Szálloda
Területe:
5 115 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
5 115 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Savaria Szálloda

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető dr. Vadas Éva felszámolóbiztos megbízottjával Kecskés Károllyal telefonon (telefon: 06-20-581-6143) történő előzetes időpont egyeztetést követően, a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző munkanapig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese a szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül a vételárat átutalással köteles megfizetni az OTP Banknál vezetett 11706023-20017297 számú bankszámlájára,
„vételár” megjegyzéssel.

Az ingatlanok értékesítése a 2007. évi CXXVII. Tv. 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján mentes az ÁFA alól.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan átadására (birtokba és tulajdonba adása) a teljes vételár megfizetését követő 5 (öt) munkanapon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül elektronikusan nyújtható be, a https://eer.gov.hu honlapon. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 munkanapon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembevételre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig, 2016. augusztus 23. (kedd) 12,00 óráig beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják. Amennyiben az elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni a jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.
Az ingatlan adásvételi szerződésének megkötése esetén a pályázó (vevő) vállalja, hogy viseli a szerződést készítő, a felszámoló által kijelölt ügyvéd költségeit, amely a szerződési érték 1,5 %-a + ÁFA, és amely költség összegének az esedékessége a szerződéskötés napja. Az ügyvédi költséget a nyertes pályázónak az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 3 (három) napon belül a felszámolónál kell letétbe helyeznie. Abban az esetben, ha az ingatlan adásvételi szerződés megkötésére bármilyen okból nem kerülne sor, az ügyvédi költség a pályázónak a letétből haladéktalanul visszafizetésre kerül. Az ingatlan adásvételi szerződésének megkötése és az ügyvéd általi ellenjegyzése esetén a letétbe helyezett összeg az ügyvédet illeti meg. A fentiek tudomásulvételéről a pályázatban nyilatkoznia kell a pályázónak.
Az ingatlan adásvételi szerződésének megkötése esetén a pályázó (vevő) vállalja, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal a szálloda jó karbantartására vonatkozó végzésének eleget tesz.
• Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy tulajdonszerzésével kapcsolatban a Cstv-ben előírt összeférhetetlenségi ok a személyével szemben nem áll fenn.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P477466/tetelek.pdf

Licitnapló

2016. 08. 23. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2016. 08. 08. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.