A nyertes ár
14 400 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve:2016. 08. 29. 12:00

Ismertető

Veszprémi belvárosában 129 négyzetméteres iroda /lakás

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Veszprém szűken vett történelmi belvárosában eladó, egy 129 négyzetméteres - több éve lakatlan - ügyvédi irodának, orvosi rendelőnek, lakásnak alkalmas ingatlan. Az Ingatlan a Rákóczi Ferenc utca sarkán álló társasház földszintjén található. Az épület az 1800-as években készült. Az iroda/lakás 2000. évben volt utoljára felújítva.

Jelentkezési határidő
2016. 08. 12. | 08:00
Pályázat kezdete
2016. 08. 12. | 08:00
Pályázat vége
2016. 08. 29. | 12:00
Ügyszám
31 Fpk. 01-15-001426
EÉR azonosító
P483341
Becsérték
17 500 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
Kvantál Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
Székhely
1115 Budapest, Keveháza utca 3..
Cégjegyzékszám
01-09-364827

Adós adatai

Cégnév
QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zrt.„f.a.”
Székhely
1132 Budapest, Váci út 30. V. em.
Cégjegyzékszám
01 10 042155

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 31 Fpk. 01-15-001426 ügyszámú nyilvános pályázat, a Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1115 Budapest, Keveháza utca 3.., levelezési cím: 1115 Budapest, Keveháza utca 3..) felszámoló által a QPT Zrt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 10 042155, székhely: 1132 Budapest, Váci út 30. V. em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 14 400 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P483341F5
Szerződéskötés dátuma: A Kvantál Kft. a nyertes ajánlattevővel a pályázat elbírálását - az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenését - követő 30 (harminc) napon belül megköti az adásvételi szerződést. Ezen időtartam alatt a nyertes pályázó az ajánlatához kötve van. Az ajánlattevő a szerződés aláírása előtt köteles az EÉR rendelet 6.§. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott 1 % jutalék megfizetését igazolni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 31 Fpk. 01-15-001426 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. augusztus 29. 12 óra 00 perckor, a Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1115 Budapest, Keveháza utca 3.., levelezési cím: 1115 Budapest, Keveháza utca 3..) felszámoló által a QPT Zrt „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 10 042155, székhely: 1132 Budapest, Váci út 30. V. em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 31 Fpk. 01-15-001426 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. augusztus 12. 08 óra 00 perckor, a Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1115 Budapest, Keveháza utca 3.., levelezési cím: 1115 Budapest, Keveháza utca 3..) felszámoló által a QPT Zrt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 10 042155, székhely: 1132 Budapest, Váci út 30. V. em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P483341.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1115 Budapest, Keveháza utca 3.., levelezési cím: 1115 Budapest, Keveháza utca 3..), mint a(z) QPT Zrt „f.a” (cégjegyzékszám: 01 10 042155, székhely: 1132 Budapest, Váci út 30. V. em.) Fővárosi Törvényszék 31 Fpk. 01-15-001426. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. július 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P483341
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2016. augusztus 12. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2016. augusztus 29. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 530 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A benyújtott ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték átutalással történő megfizetése a QUAESTOR Zrt. Pátria Takarékszövetkezetnél vezetett 65100118-11403160-00000000 számú bankszámlájára a „QUAESTOR Zrt. pályázati biztosíték” közlemény feltüntetésével. A pályázathoz csatolni kell az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolás eredeti példányát.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, úgy az eredménytelenség megállapításától számított 8 (nyolc) munkanapon belül az ajánlati biztosítékot visszautaljuk az ajánlattevőnek. Amennyiben a pályázati eljárás eredményes, a Kiíró az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a teljes vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalásra kerül sor és az ajánlatot tevő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Veszprém szűken vett történelmi belvárosában eladó, egy 129 négyzetméteres - több éve lakatlan - ügyvédi irodának, orvosi rendelőnek, lakásnak alkalmas ingatlan. Az Ingatlan a Rákóczi Ferenc utca sarkán álló társasház földszintjén található. Az épület az 1800-as években készült.
Az iroda/lakás 2000. évben volt utoljára felújítva.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 17 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: iroda/lakás

Típus:
iroda
Területe:
129 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
17 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Veszprém
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
57/A/3
Ingatlan postai címe:
9200 Veszprém, Rákóczi Ferenc utca 7. földszint em.
Területnagyság:
129 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
iroda/lakás

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zrt.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog1/ NAV javára 30 991 964 Ft-ra 2/ Kajári Lajos javára 68 729 367 Ft-ra3/ Bessenyei István javára 400 000 000 Ft-ra 4/ Nemcsényi Mónika javára 100 299 000 Ft-ra

Az épületnél jellemző sajátosságok: 1800-as években épült, utoljára 2000.-ben volt felújítva.A lakás/iroda több éve lakatlan, általános műszaki állapota közepesnek mondható.Több nedvesedésre visszavezethető meghibásodás látszik.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló az értékesíteni kívánt ingatlan megtekintésének lehetőségét biztosítja, 2016.08.17. és 2016.08.24. napján reggel 9 és délután 16 óra között. A megtekintésre , telefonon ( 06 1/455-1250 ) előzetesen be kell jelentkezni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes ajánlattevő köteles az ajánlati biztosítékot meghaladó teljes vételárat az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül átutalni a QUAESTPR Zrt. Pátria Takarékszövetkezetnél vezetett 65100118-11403160-00000000 számú bankszámlájára „. pályázati vételár” közleménnyel.
A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlan vételárát terhelő általános forgalmi adó összege a mindenkor hatályos Áfa tv. szabályai szerint kerül meghatározásra, amelynek megfizetésére a nyertes pályázó köteles.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A Kvantál Kft. a nyertes ajánlattevővel a pályázat elbírálását - az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenését - követő 30 (harminc) napon belül megköti az adásvételi szerződést. Ezen időtartam alatt a nyertes pályázó az ajánlatához kötve van. Az ajánlattevő a szerződés aláírása előtt köteles az EÉR rendelet 6.§. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott 1 % jutalék megfizetését igazolni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár teljes kifizetése után, a helyszínen fog megtörténni a birtokba adás, melyről jegyzőkönyv készül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Árajánlatot az Ingatlanra gazdasági társaságok és természetes személyek egyaránt tehetnek. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: - pályázó adatai - magánszemély esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adóigazolvány másolata, - egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói igazolvány, vagy jogszabály szerinti igazolása, - gazdasági társaság illetve egyéb szervezet esetén a jogképességet igazoló, az illetékes cégbíróság, illetve közjegyző által kiállított vagy hitelesített 30 napnál nem régebbi cégkivonat, illetve a nyilvántartásba vételről szóló 30 napnál nem régebbi igazolás, valamint a cégjegyzésre, illetve aláírásra jogosult aláírási címpéldánya vagy hiteles másolata, - ajánlott vételárat, az ingatlanegység egészére, összességére - az ajánlati biztosítékkal nem fedezett vételár megfizetésének kötelezettségét a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően (fizetés módja, határideje); - kötelezettségvállalás az adásvételi szerződés elkészítésével és a földhivatali eljárással felmerülő ügyvédi munkadíj és földhivatali eljárási díj megfizetésére; - az ajánlati biztosíték megfizetésének eredeti bizonylatát, - ajánlati biztosíték visszautalására bankszámlaszámot, - nyilatkozatot arra, hogy elfogadja-e a pályázat értékeléséről e-mailben történő tájékoztatást, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett vagyontárgyat megtekintette, állapotát megismerte, a vagyontárgy állapota teljes körűen ismert a pályázó előtt. - annak tudomásulvételét, hogy az adós a vagyontárgy értékesítésére irányuló szerződésben a hibás teljesítésből eredő kellékszavatossági igényeket, kártérítési igényt teljes mértékben kizárja. A pályázatok elbírálásnál a vételár nagysága a meghatározó szempont.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vételárat ÁFA fizetési kötelezettség terheli.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P483341/tetelek.pdf

Licitnapló

2016. 08. 29. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2016. 08. 12. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P483341F4 kommentje:

  Tisztelt felszámoló!Mint a pályázati kiirás tartalmaz,hogy az ingatlan megtekinthető aug.24.-én 9-16óra között.Szertném az ingatlant személyesen megnézni 15:30-kor!Kérem válaszoljon hogy megfelel e az idöpont!köszönettel:pályázó

 • || Értékesítő kommentje:

  Kollégám ott lesz és várni fogja Önt.

 • || P483341F3 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló ! Az lenne a kérdésem, hogy amennyiben cég kíván pályázni, akkor a cégnek hol kell, vagy kell-e egyáltalán regisztrálni, vagy elegendő teljesíteni a pályázatban leírtakat. A Weboldalon próbáltam cégként is regisztrálni, de úgy látom csak magánszemélyként van rá lehetőség. Várom válaszát, Üdvözlettel,

 • || Értékesítő kommentje:

  Nem tudom, de rengeteg cég pályázik, ezért biztos, hogy valamilyen módon egy cég is tud regisztrálni. Kérem forduljon az EÉR rendszer Ügyfélszolgálatához.

 • || P483341F3 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló ! Amennyiben ingatlanforgalmazással foglakozó cég a pályázó, sikeres pályázat esetén a számla a fordított ÁFA szabályai szerint lesz-e kiállítva ? Tehát a számla összege a nettó összeget tartalmazza és ezt az összeget is kell megfizetni, és a vevő bevallja befizetendő ÁFA- ként is és léevonható ÁFA-ként is az ÁFA összegét ?

 • || Értékesítő kommentje:

  Igen, ebben az esetben a fordított ÁFA szabályai szerint kerülne kiállításra a számla

 • || P483341F3 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló ! Kérdéseim : Az aktuális ár azt jelenti, hogy ez a jelenlegi legjobb ajánlat ? Az, hogy a vételárat ÁFA fizetési kötelezettség terheli azt jelenti, hogy mondjuk a jelenlegi irányár az 17.500.000,- Ft + Áfa, tehát 22,225.000,- Ft ?

 • || Értékesítő kommentje:

  Igen, a legmagasabb árat ajánló lehet a vevő. Igen ajánlati ár + ÁFA =vételár

 • || P483341F1 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló/ Van e elővásárlási jog?

 • || Értékesítő kommentje:

  Nincs elővásárlási jogosult.

 • || P483341F1 kommentje:

  t

 • || Értékesítő kommentje:

  Nem értelmezhető a kérdés.