A nyertes ár
32 900 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve:2016. 11. 17. 15:22

Ismertető

MTESZ ingatlan - Székesfehérvár

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Székesfehérvár belterület 65 hrsz.-ú, természetben a dr. Koch László u. 13. sz. alatt található 396 m2 területű 1/1 tulajdoni hányadú kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlant

Pályázat kezdete
2016. 11. 17. | 10:00
Pályázat vége
2016. 11. 17. | 15:22
Ügyszám
4.Fpk.01-12-012221
EÉR azonosító
P495219
Becsérték
35 000 000 Ft
Minimálár
Kikiáltási ár
31 700 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1133 Budapest, Pozsonyi út 56..
Cégjegyzékszám
01-09-994411

Adós adatai

Cégnév
Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége„f.a.”
Székhely
1055 Budapest, Kossuth tér 6-8.
Cégjegyzékszám
13.PK.60.431/1989

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 4.Fpk.01-12-012221 ügyszámú nyilvános pályázat, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..) felszámoló által a MTESZ „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13.PK.60.431/1989, székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 32 900 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P495219F6
Szerződéskötés dátuma: A szerződéskötésre a pályázat EÉR rendszerben történt nyilvános eredményhirdetést követően a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelően és a 17/2014. (II.3) Korm.rendelet 6. § (1) b. pontja szerinti jutalék megfizetését követően a vevő költségére 45 napon belül kerül sor.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..) felszámoló által a MTESZ „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13.PK.60.431/1989, székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8.) adóssal szembeni, 4.Fpk.01-12-012221 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

Pályázati Közlemény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..) felszámoló által a MTESZ „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13.PK.60.431/1989, székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8.) adóssal szembeni, 4.Fpk.01-12-012221 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása megkezdődött.

Pályázati Közlemény

Ártárgyalást tart a(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..) felszámoló a(z) MTESZ „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13.PK.60.431/1989, székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8.) adóssal szemben folytatott felszámolási eljárás keretében, a(z) 4.Fpk.01-12-012221 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P495219

Az ártárgyalás kezdete: 2016. november 17. 10 óra 00 perc
Az ártárgyalás vége: 2016. november 17. 15 óra 00 perc

Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.01-12-012221 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. október 31. 21 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..) felszámoló által a MTESZ „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13.PK.60.431/1989, székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.01-12-012221 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. szeptember 23. 12 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..) felszámoló által a MTESZ „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13.PK.60.431/1989, székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P495219.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..), mint a(z) MTESZ „f.a” (cégjegyzékszám: 13.PK.60.431/1989, székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8.) Fővárosi Törvényszék 4.Fpk.01-12-012221/15. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. szeptember 8. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P495219
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2016. szeptember 23. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2016. október 28. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz összegét a pályázat benyújtásának határidejéig kell megfizetni a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége f.a. 10104569-37216200-01003005 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénz-fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha bánatpénz a beérkezési határidőig az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül. E körben a pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A felszámoló a befizetett bánatpénzt a sikertelen pályázóknak az értékelést, ártárgyalást követő 8 napon belül visszafizeti, nyertes pályázó esetén a befizetett bánatpénz a vételárba beszámít.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Székesfehérvár belterület 65 hrsz.-ú, természetben a dr. Koch László u. 13. sz. alatt található 396 m2 területű 1/1 tulajdoni hányadú kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlant

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 35 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Lakóház

Típus:
lakóépület
Területe:
396 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
396 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Lakóház

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A tulajdoni lap III. részében a következő tények vannak feljegyezve és a következő jogok vannak bejegyezve: végrehajtási jog, vezetékjog

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingatlanról készített fényképek az EÉR rendszerben megtekinthetők. Az értékesítésre kerülő ingatlanok megtekinthetők, előzetesen egyeztetett időpontban, munkaidőben.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége f.a. 10104569-37216200-01003005 számú bankszámlájára átutalással a szerződésben rögzített határidőre. A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés megkötését követő 90 napon belül átutalással esedékes.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre a pályázat EÉR rendszerben történt nyilvános eredményhirdetést követően a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelően és a 17/2014. (II.3) Korm.rendelet 6. § (1) b. pontja szerinti jutalék megfizetését követően a vevő költségére 45 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell: - az ajánlattevő azonosítására alkalmas adatokat (név, cím, társaság esetén hatályos cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő/k/ aláírási címpéldánya) - az ajánlott nettó vételárat, - a fizetés módját, ütemezését és határidejét, - pályázó kötelezettségvállalását, hogy sikeres pályázat esetén az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül adásvételi szerződést köt, illetve pályázati ajánlatában vállalt határidőre a vételárat megfizeti, - nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról - a vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetésének igazolását, - nyilatkozatot, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, - nyilatkozatot, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri. - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett ingatlant a pályázó megtekintette, annak állapotát megismerte, - nyilatkozatot arról, hogy lemond az eladóval szembeni minden nemű kellékszavatossági, garanciális igény érvényesítéséről, - Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázati ajánlatokat a felszámoló a bontást követő 15 napon belül bírálja el. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyja az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. Az ajánlatok közül előnyt élvez az, aki a megajánlott vételárat rövidebb határidőn belül vállalja megfizetni. A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvános pályázati felhívás szerinti nettó ajánlati árat el nem érő érvényes pályázatot benyújtó pályázók között ártárgyalást tartson. Amennyiben ezen ajánlatok között azonos értékű található (a legmagasabb ajánlati árat követő ajánlati ár annak 90%-át eléri) közöttük a felszámoló köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás feltételeit előzetesen a felszámoló ismerteti a résztvevőkkel. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható. Az adásvételi szerződés alapján a vételár megfizetése átutalással a szerződésben rögzített határidőre egy összegben történik.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgyak értékesítésére az áfa tv. 142. § (1) bekezdés pontjai alapján – amennyiben a vevő adóalany - a fordított adózás szabályai vonatkoznak. A felszámolási eljárásban ezt megelőzően három esetben jelent meg az ingatlanra hirdetmény. Felhívjuk az elővásárlásra jogosult(ak)at, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak, melyet a Cstv. előírásai szerint gyakorolhatnak. Az ingatlant bemutató tenderfüzet megvásárolható 25.000 Ft + ÁFA áron.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P495219/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P495219#tenderfuzet

Licitnapló

2016. 11. 17. | 15:23 || Az új ártárgyalás véget ért.

2016. 11. 17. | 15:12 || P495219F6 32 900 000 Ft licitet tett.

2016. 11. 17. | 15:12 || P495219F4 32 800 000 Ft licitet tett.

2016. 11. 17. | 15:02 || P495219F6 32 700 000 Ft licitet tett.

2016. 11. 17. | 15:02 || P495219F4 32 600 000 Ft licitet tett.

2016. 11. 17. | 15:01 || P495219F6 32 500 000 Ft licitet tett.

2016. 11. 17. | 15:01 || P495219F4 32 400 000 Ft licitet tett.

2016. 11. 17. | 15:01 || P495219F6 32 300 000 Ft licitet tett.

2016. 11. 17. | 15:01 || P495219F4 32 200 000 Ft licitet tett.

2016. 11. 17. | 14:59 || P495219F6 32 100 000 Ft licitet tett.

2016. 11. 17. | 14:59 || P495219F4 32 000 000 Ft licitet tett.

2016. 11. 17. | 14:58 || P495219F6 31 900 000 Ft licitet tett.

2016. 11. 17. | 14:58 || P495219F4 31 800 000 Ft licitet tett.

2016. 11. 17. | 14:48 || P495219F6 31 700 000 Ft licitet tett.

2016. 11. 17. | 10:00 || Az új ártárgyalás megkezdődött.

2016. 10. 31. | 21:00 || A pályázat véget ért.

2016. 10. 15. | 10:56 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 18 órával.

2016. 10. 03. | 11:59 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 64 órával.

2016. 09. 23. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P495219F5 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló ! Kérnék egy új időpontot a megtekintésre !? Üdv. BT.

 • || P495219F4 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Szeretnék jelentkezni a helyszíni megtekintésre. Üdvözlettel. RT

 • || Értékesítő kommentje:

  2016. október 3. hétfő 9.30-10.30

 • || P495219F3 kommentje:

  Ha jól értem az ingatlan kikiáltási ára 35 millió forint + áfa tehát bruttó 44.450.000 Ft. Amilyen ajánlatot teszek ahhoz hozzájön az áfa, jól értettem?

 • || Értékesítő kommentje:

  Amennyiben nem adóalany akkor igen. Ha adóalany, akkor a fordított adózás szabályai szerint járunk el.

 • || P495219F2 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Az ingatlan terhei között ez olvasható: végrehajtási jog, vezetékjog. Mit jelent ez pontosan? Az ingatlan tehermentesítődik a vétel által? Köszönöm!

 • || Értékesítő kommentje:

  A vevő az ingatlant tulajdonjogát tehermentesen szerzi meg.

 • || P495219F2 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Helyszíni megtekintési szeretnék kérni egy alternatív időpontot. Köszönöm!

 • || Értékesítő kommentje:

  2016. október 3. hétfő 9.30-10.30

 • || P495219F1 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Helyszíni megtekintési időpontot szeretnék kérni október első hetére. Köszönöm

 • || Értékesítő kommentje:

  2016. október 3. hétfő 9.30-10.30 között.