Legmagasabb ajánlat
17 000 000 Ft
Eredménytelenítés ideje
2015. 07. 13. 12:00
Eredménytelen pályázat: a működtetőt megillető 1% jutalék megfizetésének igazolása nem történt meg.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2015. 07. 13. 12:00

Ismertető

Elhagyatott majorépületek, félkész sertésólak

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

A Hódmezővásárhelyi Járási Földhivatalnál Székkutas, külterület, 0369/9 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, a KUTASI-MAJOR Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „fa” 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képező, major művelési ágú, 8 ha 1411 m2 alapterületű ingatlan. A tulajdoni lap tanúsága szerint az ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve: - Végrehajtási jog a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára 1.931.356.-Ft azaz Egymilliókilencszázharmincegyezer-háromszázötvenhat Forint, és további 1.459.599.-Ft azaz Egymilliónégyszázötvenkilencezer-ötszázkilencvenkilenc Forint erejéig

Jelentkezési határidő
2015. 06. 27. | 12:00
Pályázat kezdete
2015. 06. 27. | 12:00
Pályázat vége
2015. 07. 13. | 12:00
Ügyszám
2.Fpk.06-12-000237
EÉR azonosító
P54450
Becsérték
15 000 000 Ft
Minimálár
Kikiáltási ár
17 025 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
SONTEN Pénzügyi és Befektetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1036 Budapest, Perc utca 8..
Cégjegyzékszám
02-09-061086

Adós adatai

Cégnév
KUTASI-MAJOR Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „fa” „f.a.”
Székhely
6720 Szeged , Arany János utca 7.. 3. em. 17.
Cégjegyzékszám
06-09-015994

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 2.Fpk.06-12-000237 ügyszámú nyilvános pályázat, a Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..) felszámoló által a Kutasi-Major Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-09-015994, székhely: 6720 Szeged , Arany János utca 7.. 3. em. 17.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: a működtetőt megillető 1% jutalék megfizetésének igazolása nem történt meg
a működtetőt megillető 1% jutalék megfizetésének igazolása nem történt meg

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 2.Fpk.06-12-000237 ügyszámú nyilvános pályázat, a Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..) felszámoló által a Kutasi-Major Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-09-015994, székhely: 6720 Szeged , Arany János utca 7.. 3. em. 17.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 17 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P54450F3
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötés határideje: az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

A(z) Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..) felszámoló által a Kutasi-Major Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 06-09-015994, székhely: 6720 Szeged , Arany János utca 7.. 3. em. 17.) adóssal szembeni, 2.Fpk.06-12-000237 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

Pályázati Közlemény

A(z) Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..) felszámoló által a Kutasi-Major Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 06-09-015994, székhely: 6720 Szeged , Arany János utca 7.. 3. em. 17.) adóssal szembeni, 2.Fpk.06-12-000237 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása megkezdődött.

Pályázati Közlemény

Ártárgyalást tart a(z) Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..) felszámoló a(z) Kutasi-Major Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-09-015994, székhely: 6720 Szeged , Arany János utca 7.. 3. em. 17.) adóssal szemben folyatott felszámolási eljárás keretében, a(z) 2.Fpk.06-12-000237 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P54450

Az ártárgyalás kezdete: 2015. augusztus 6. 09 óra 00 perc
Az ártárgyalás vége: 2015. augusztus 6. 14 óra 00 perc

Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 2.Fpk.06-12-000237 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. július 13. 12 óra 00 perckor, a Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..) felszámoló által a Kutasi-Major Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 06-09-015994, székhely: 6720 Szeged , Arany János utca 7.. 3. em. 17.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 2.Fpk.06-12-000237 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 27. 12 óra 00 perckor, a Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..) felszámoló által a Kutasi-Major Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-09-015994, székhely: 6720 Szeged , Arany János utca 7.. 3. em. 17.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P54450.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..), mint a(z) Kutasi-Major Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 06-09-015994, székhely: 6720 Szeged , Arany János utca 7.. 3. em. 17.) Szegedi Törvényszék 2.Fpk.06-12-000237/17. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. június 11. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P54450
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 27. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. július 13. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 750 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton történõ részvétel feltétele a pályázatban feltüntetett összegû ajánlati biztosíték átutalása a KUTASI-MAJOR Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „fa”-nak az UniCredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000051-48390004 számú bankszámlájára. A biztosíték összegét a pályázat benyújtását megelőzően teljesíteni kell.
Az ajánlati biztosíték akkor tekinthető megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlán, a a pályázat benyújtását megelőzően a számlavezetõ bank jóváírja.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc napon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak az az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától számított nyolc napon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy az ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A Hódmezővásárhelyi Járási Földhivatalnál Székkutas, külterület, 0369/9 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, a KUTASI-MAJOR Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „fa” 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képező, major művelési ágú, 8 ha 1411 m2 alapterületű ingatlan.

A tulajdoni lap tanúsága szerint az ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve:

- Végrehajtási jog a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára 1.931.356.-Ft azaz Egymilliókilencszázharmincegyezer-háromszázötvenhat Forint, és további 1.459.599.-Ft azaz Egymilliónégyszázötvenkilencezer-ötszázkilencvenkilenc Forint erejéig

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 15 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyon megtekinthető, a megtekintésről további felvilágosítást nyújt Dr. Budai Zoltán (tel.. 06-20-3655-886).

Vételár megfizetésének módja, határideje: Vételár megfizetésének módja: átutalással, a szerződéskötést követő 15 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötés határideje: az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár megfizetését követően nyomban.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb egyösszegű vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű ( a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P54450/tetelek.pdf

Licitnapló

2015. 08. 06. | 14:00 || Az új ártárgyalás véget ért.

2015. 08. 06. | 09:00 || Az új ártárgyalás megkezdődött.

2015. 07. 13. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2015. 06. 27. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.