A nyertes ár
1 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve:2015. 07. 13. 12:00

Ismertető

Ingatlan Nemesnádudvaron

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

6345 Nemesnádudvar, külterület Hosszúhegy–Liget 0338/18 hrsz.-ú, „kivett gazdasági épület, udvar” megnevezésű, 3.656 m2 területű ingatlan. Tulajdoni hányad: 1/1. Jelenlegi funkció: terménytároló Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi jogok vannak bejegyezve:  keretbiztosítéki jelzálogjog 20.000.000,- Ft erejéig az Erste Bank Hungary Zrt. javára  keretbiztosítéki jelzálogjog 15.000.000,- Ft erejéig az Erste Bank Hungary Zrt. javára  jelzálogjog 6.000.000,- Ft és járulékai erejéig a Kvantum Investment Vállalkozási és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. javára  végrehajtási jog 1.362.000,- Ft és járulékai erejéig a NAV Bács-Kiskun Megyei Adóigazgatósága - Illetékhivatal - javára  végrehajtási jog 24.434.000,- Ft és járulékai erejéig az Erste Bank Hungary Zrt. javára  végrehajtási jog 6.000.000,- Ft és járulékai erejéig a Kvantum Investment Vállalkozási és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. javára  jelzálogjog 1.152.593,- Ft és járulékai erejéig a NAV Bács-Kiskun Megyei Adóigazgatósága - Illetékhivatal - javára  végrehajtási jog 2.004.911,- Ft és járulékai erejéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára  végrehajtási jog 3.932.217,- Ft és járulékai erejéig az Erste Bank Hungary Zrt. javára

Jelentkezési határidő
2015. 06. 26. | 12:00
Pályázat kezdete
2015. 06. 26. | 12:00
Pályázat vége
2015. 07. 13. | 12:00
Ügyszám
11.Fpk.03-12-000249
EÉR azonosító
P55985
Becsérték
10 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1137 Budapest, Pozsonyi út 32..
Cégjegyzékszám
01-09-724084

Adós adatai

Cégnév
HALI-HÓ COOP Termelő, Feldolgozó Értékesítő Szövetkezet „f.a.”
Székhely
6346 Sükösd, Dózsa Gy. út 280..
Cégjegyzékszám
03-02-100273

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 11.Fpk.03-12-000249 ügyszámú nyilvános pályázat, a Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a Hali-Hó Coop Szöv. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-02-100273, székhely: 6346 Sükösd, Dózsa Gy. út 280..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P55985F1
Szerződéskötés dátuma: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 10 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 11.Fpk.03-12-000249 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. július 13. 12 óra 00 perckor, a Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a Hali-Hó Coop Szöv. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03-02-100273, székhely: 6346 Sükösd, Dózsa Gy. út 280..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11.Fpk.03-12-000249 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 26. 12 óra 00 perckor, a Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a Hali-Hó Coop Szöv. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-02-100273, székhely: 6346 Sükösd, Dózsa Gy. út 280..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P55985.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..), mint a(z) Hali-Hó Coop Szöv. „f.a” (cégjegyzékszám: 03-02-100273, székhely: 6346 Sükösd, Dózsa Gy. út 280..) Kecskeméti Törvényszék 11.Fpk.03-12-000249/2.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. június 11. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P55985
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 26. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. július 13. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 500 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a STANDARD Felszámoló Kft. Oberbanknál vezetett 18400010-03566729-40100025 számú bankszámlájára kell befizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelendő! A befizetendő bánatpénz (ajánlati biztosíték) a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszafizetésre kerül.
Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó akkor vesztheti el, ha érdekkörében felmerülő okból a szerződés nem jön létre, vagy a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Elveszti a bánatpénzt az a pályázó is, aki a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

6345 Nemesnádudvar, külterület Hosszúhegy–Liget 0338/18 hrsz.-ú, „kivett gazdasági épület, udvar” megnevezésű, 3.656 m2 területű ingatlan.

Tulajdoni hányad: 1/1.
Jelenlegi funkció: terménytároló

Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi jogok vannak bejegyezve:
 keretbiztosítéki jelzálogjog 20.000.000,- Ft erejéig az Erste Bank Hungary Zrt. javára
 keretbiztosítéki jelzálogjog 15.000.000,- Ft erejéig az Erste Bank Hungary Zrt. javára
 jelzálogjog 6.000.000,- Ft és járulékai erejéig a Kvantum Investment Vállalkozási és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. javára
 végrehajtási jog 1.362.000,- Ft és járulékai erejéig a NAV Bács-Kiskun Megyei Adóigazgatósága - Illetékhivatal - javára
 végrehajtási jog 24.434.000,- Ft és járulékai erejéig az Erste Bank Hungary Zrt. javára
 végrehajtási jog 6.000.000,- Ft és járulékai erejéig a Kvantum Investment Vállalkozási és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. javára
 jelzálogjog 1.152.593,- Ft és járulékai erejéig a NAV Bács-Kiskun Megyei Adóigazgatósága - Illetékhivatal - javára
 végrehajtási jog 2.004.911,- Ft és járulékai erejéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára
 végrehajtási jog 3.932.217,- Ft és járulékai erejéig az Erste Bank Hungary Zrt. javára

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 10 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyonelemek megtekintésének helye: Nemesnádudvar, időpontja: a felszámolóval történő előzetes egyeztetést követően (Kocsis Bence: 06-30-418-4321).

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét a STANDARD Felszámoló Kft. Oberbanknál vezetett 18400010-03566729-40100025 számú bankszámlájára kell átutalni, legkésőbb 2015. július 25. napjáig.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 10 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, a pénzügyi biztosítékokat és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az áfára a vonatkozó jogszabályok az irányadóak, a pályázati irányárak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.

A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyak után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk. Amennyiben az ingatlant környezeti kár terheli, a vevő ezzel a teherrel vásárolja meg az ingatlant. A környezeti károk tehermentesítése a vevő feladata és kötelezettsége, a felszámoló ezért kötelezettséget nem vállal.

Az ajánlat benyújtásakor pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a + ÁFA, de legalább 40.000,- Ft + ÁFA mely költséget a vevő viseli.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P55985/tetelek.pdf

Licitnapló

2015. 07. 13. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2015. 06. 26. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.