Legmagasabb ajánlat
785 100 000 Ft
Érvénytelenítés ideje
2016. 11. 16. 15:54
Érvénytelen pályázat: egyéb okTovábbi információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve:2016. 11. 16. 15:54

Ismertető

Budapest II. kerület belterület 13870 hrsz.-ú, természetben 1020 Budapest, Fő utca 66. sz. alatt található 3071 m2 területű 2823/3071 tulajdoni hányadú kivett lakóház, irodaház, udvar

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Budapest II. kerület belterület 13870 hrsz.-ú, természetben 1020 Budapest, Fő utca 66. sz. alatt található 3071 m2 területű 2823/3071 tulajdoni hányadú kivett lakóház, irodaház, udvar megnevezésű ingatlant

Pályázat kezdete
2016. 10. 21. | 00:00
Pályázat vége
2016. 11. 10. | 00:00
Ügyszám
4. Fpk. 01-12-012221
EÉR azonosító
P563767
Becsérték
1 570 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1097 Budapest, Könyves Kálmám körút 12-14..
Cégjegyzékszám
01-09-994411

Adós adatai

Cégnév
a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége „f.a” „f.a.”
Székhely
1055 Budapest, Kossuth tér 6-8..
Cégjegyzékszám
13.PK. 60.431/1989.

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 4. Fpk. 01-12-012221 ügyszámú nyilvános pályázat, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmám körút 12-14.., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmám körút 12-14..) felszámoló által a MTESZ „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13.PK. 60.431/1989., székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
A pályázati hirdetményben nem került rögzítésre, hogy az ingatlan társasház illetve a felek közötti külön és közös tulajdon egyértelmű feltüntetése nem található meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4. Fpk. 01-12-012221 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. november 10. 00 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmám körút 12-14.., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmám körút 12-14..) felszámoló által a MTESZ „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13.PK. 60.431/1989., székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4. Fpk. 01-12-012221 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. október 21. 00 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmám körút 12-14.., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmám körút 12-14..) felszámoló által a MTESZ „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13.PK. 60.431/1989., székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P563767.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmám körút 12-14.., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmám körút 12-14..), mint a(z) MTESZ „f.a” (cégjegyzékszám: 13.PK. 60.431/1989., székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8..) Fővárosi Törvényszék 4. Fpk. 01-12-012221/15.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2013. szeptember 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P563767
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2016. október 21. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2016. november 10. 00 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 35 700 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz összegét a pályázat benyújtásának határidejéig kell megfizetni a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége f.a. 10104569-37216200-01003005 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A bánatpénz-fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha bánatpénz a beérkezési határidőig az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül. E körben a pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest II. kerület belterület 13870 hrsz.-ú, természetben 1020 Budapest, Fő utca 66. sz. alatt található 3071 m2 területű 2823/3071 tulajdoni hányadú kivett lakóház, irodaház, udvar megnevezésű ingatlant

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 570 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, irodaház, udvar

Típus:
lakás
Területe:
3 071 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
2823/3071

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
13870
Ingatlan postai címe:
1055 Budapest, Kossuth tér 6-8..
Művelési ág:
kivett lakóház, irodaház, udvar
Területnagyság:
3 071 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, irodaház, udvar
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
Az ingatlan a tulajdoni lap I. részében feltüntetett régészeti és történeti jelentőségű védett terület, műemlék.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
lásd a csatolt tulajdoni lap szerint

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A tulajdoni lap III. részében a következő tények és a következő jogok vannak bejegyezve: elidegenítési és terhelési tilalom, végrehajtási jog, jelzálogjog,

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingatlanról készített fényképek az EÉR rendszerben megtekinthetők. Az értékesítésre kerülő ingatlan megtekinthető előzetesen egyeztetett időpontban, munkaidőben. Időpont egyeztetésre az EER rendszerben feltett kérdés – válasz formájában van mód.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége f.a. 10104569-37216200-01003005 számú bankszámlájára átutalással a szerződésben rögzített határidőre. A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül átutalással esedékes. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással az ajánlati biztosíték összegén túl nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre a pályázat EÉR rendszerben történt nyilvános eredményhirdetést követően a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelően és a 17/2014. (II.3) Korm.rendelet 6. § (1) b. pontja szerinti jutalék megfizetését követően a vevő költségére 45 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: : A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell: - az ajánlattevő azonosítására alkalmas adatokat (név, cím, társaság esetén hatályos cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő/k/ aláírási címpéldánya) - az ajánlott nettó vételárat, - a fizetés módját, ütemezését és határidejét, - pályázó kötelezettségvállalását, hogy sikeres pályázat esetén az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül adásvételi szerződést köt, illetve pályázati ajánlatában vállalt határidőre a vételárat megfizeti, - nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról - a vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetésének igazolását, - nyilatkozatot, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, - nyilatkozatot, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri. - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett ingatlant a pályázó megtekintette, annak állapotát megismerte, - nyilatkozatot arról, hogy lemond az eladóval szembeni minden nemű kellékszavatossági, garanciális igény érvényesítéséről. - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a vállalt fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó elállhat a szerződéstől, és a pályázó elveszti az ajánlati biztosítékot. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázati ajánlatokat a felszámoló a pályázat benyújtási határidőt követő 20 napon belül bírálja el. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyja az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. Az ajánlatok közül előnyt élvez az, aki a megajánlott vételárat rövidebb határidőn belül vállalja megfizetni. A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvános pályázati felhívás szerinti nettó ajánlati árat el nem érő érvényes pályázatot benyújtó pályázók között ártárgyalást tartson. Az EER rendszeren lebonyolított ártárgyalást követően, amennyiben a legmagasabb licitárat tevő ajánlata nem éri el a pályázati kiírás szerinti ajánlati árat, a felszámoló dönthet az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról. Amennyiben az érvényes ajánlatok között azonos értékű található (a legmagasabb ajánlati árat követő ajánlati ár annak 90%-át eléri) közöttük a felszámoló köteles ártárgyalást tartani. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő- a kiírás szerinti ajánlati árat el nem érő - ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható. Az adásvételi szerződés alapján a vételár megfizetése átutalással a szerződésben rögzített határidőre egy összegben történik.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy értékesítésére az áfa tv. 142. § (1) bekezdés pontjai alapján – amennyiben a vevő adóalany - a fordított adózás szabályai vonatkoznak. A felszámolási eljárásban ezt megelőzően adott ingatlanra nem jelent meg hirdetmény. Felhívjuk az elővásárlásra jogosult(ak)at, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak, melyet a Cstv. előírásai szerint gyakorolhatnak. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló 10 napot biztosít.
Az ingatlant bemutató tenderfüzet megvásárolható 50.000 Ft + ÁFA áron.
A fenti vagyontárgyról készített tender füzetek az alábbi linken érhetők el: https://eer.gov.hu/palyazat

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P563767/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P563767#tenderfuzet

Licitnapló

2016. 11. 16. | 15:54 || A pályázat érvénytelenítve lett.

2016. 11. 10. | 00:00 || A pályázat véget ért.

2016. 10. 21. | 00:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P563767F8 kommentje:

  A kiírás hiányosságaira tekintettel kérjük, hogy a Felszámoló intézkedjen a pályázat felfüggesztéséről, illetve új, minden feltételt tartalmazó pályázat kiírásáról. Ellenkező esetben jogi úton fogunk érvényt szerezni panaszunknak. Tisztelettel, Groll Róbert

 • || P563767F8 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! 2016. 11.07. 14:32-kor a tárgyi ingatlan kisebbségi tulajdonosa (Pro-Dieci Kft.) által olyan tények kerültek ismertetésre, amelyek a pályázati kiírásból nem voltak megismerhetőek (a tenderdokumentációban osztatlan közös tulajdon, használati megállapodás hiánya), ezáltal a kiírás jogszerűsége erősen kifogásolható. A pályázat szempontjából az ajánlati árat erősen befolyásoló elővételi jogról, az ingatlan állítólagos társasházzá minősítéséről, (Alapító Okiratról, Szervezeti és Működési Szabályzatról) a kiírásban szó sem esett, ezért kérjük, hogy a kisebbségi tulajdonos által közölt állítások valóságtartalmát illetően a Felszámoló részletes hivatalos írásbeli tájékoztatást nyújtson minden egyes pályázó részére. %

 • || P563767F4 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Ezúton is kérjük Önt, hogy az Önnek küldött levelünk alapján tájékoztassa az érdeklődőket a társasház létrejöttéről, az Alapító Okiratról, a Szervezeti és Működési Szabályzatról és ezek alapján fennálló elővásárlási jogunkról! Tisztelettel, Pro-Dieci Kft, Nagygyörgy Tibor

 • || P563767F1 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Az október 27-én 9 órától tartandó bejáráson való részvételi szándékunkat ezúton jeleznénk!

 • || Értékesítő kommentje:

  Köszönettel vettem az érdeklődést.

 • || P563767F5 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Tájékoztatást kérek az ingatlan megtekinthetőségének időpontjáról. Köszönöm.

 • || Értékesítő kommentje:

  AZ ingatlant 2016. október 27-én csütörtökön 9-11. óra közötti időben, vagy 2016. november 8-án kedden 9-11. óra közötti időben tekinthetik meg.

 • || P563767F1 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Kérném szíves tájékoztatását, hogy mikor van lehetőség az ingatlan bejárására. Válaszát előre is köszönöm!

 • || Értékesítő kommentje:

  AZ ingatlant 2016. október 27-én csütörtökön 9-11. óra közötti időben, vagy 2016. november 8-án kedden 9-11. óra közötti időben tekinthetik meg.

 • || P563767F2 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! A Hirdetményben foglaltaknak megfelelően, megtekintési időpontot kérek!

 • || Értékesítő kommentje:

  AZ ingatlant 2016. október 27-én csütörtökön 9-11. óra közötti időben, vagy 2016. november 8-án kedden 9-11. óra közötti időben tekinthetik meg.

 • || P563767F1 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Szeretném szíves tájékoztatását kérni, hogy az irodaház mely részei tartoznak az MTESZ tulajdonába? Válaszát előre is köszönöm!

 • || Értékesítő kommentje:

  Alapvetően a a pinceszint egy részén és a III. és IV. emeleten lévő helyiségek nem képezik a MTESZ tulajdonát.