Eredménytelenítés ideje
2015. 07. 13. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2015. 07. 13. 12:00

Ismertető

M3-as melletti tervezett lakópark része.

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Budapest XV. kerület, belterület 98089/98,99,100,101 és 102 helyrajzi számú, 5 db egyenként 1501 m² beépítetlen terület ingatlanonként 1491/1501 tulajdoni hányaddal. 1151 Budapest, barack utca 8, 10,12,14,16.

Jelentkezési határidő
2015. 06. 27. | 12:00
Pályázat kezdete
2015. 06. 27. | 12:00
Pályázat vége
2015. 07. 13. | 12:00
Ügyszám
38.Fpk.01-12-004578
EÉR azonosító
P56500
Becsérték
62 750 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
NOVENT Felszámoló és Gazdasági Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
3100 Salgótarján, Kun utca 2..
Cégjegyzékszám
12-09-000931

Adós adatai

Cégnév
Palota Gardens Építő, Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Kft „f.a.”
Székhely
1173 Budapest, Összekötő út 2.
Cégjegyzékszám
01-09-917147

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 38.Fpk.01-12-004578 ügyszámú nyilvános pályázat, a Novent Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-000931, székhely: 3100 Salgótarján, Kun utca 2.., levelezési cím: 3100 Salgótarján, Kun utca 2..) felszámoló által a Palota Gardens Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-917147, székhely: 1173 Budapest, Összekötő út 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 38.Fpk.01-12-004578 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. július 13. 12 óra 00 perckor, a Novent Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-000931, székhely: 3100 Salgótarján, Kun utca 2.., levelezési cím: 3100 Salgótarján, Kun utca 2..) felszámoló által a Palota Gardens Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-917147, székhely: 1173 Budapest, Összekötő út 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 38.Fpk.01-12-004578 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 27. 12 óra 00 perckor, a Novent Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-000931, székhely: 3100 Salgótarján, Kun utca 2.., levelezési cím: 3100 Salgótarján, Kun utca 2..) felszámoló által a Palota Gardens Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-917147, székhely: 1173 Budapest, Összekötő út 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P56500.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Novent Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-000931, székhely: 3100 Salgótarján, Kun utca 2.., levelezési cím: 3100 Salgótarján, Kun utca 2..), mint a(z) Palota Gardens Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-917147, székhely: 1173 Budapest, Összekötő út 2.) Fővárosi Törvényszék 38.Fpk.01-12-004578/15. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. június 11. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P56500
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 27. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. július 13. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 082 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték (bánatpénz) átutalása az OTP Banknál vezetett 11741000-20155229-00000000 számú bankszámlára a pályázat benyújtás határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalás tényének igazolása a pályázat benyújtás határidejéig.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest XV. kerület, belterület 98089/98,99,100,101 és 102 helyrajzi számú, 5 db egyenként 1501 m² beépítetlen terület ingatlanonként 1491/1501 tulajdoni hányaddal.
1151 Budapest, barack utca 8, 10,12,14,16.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 62 750 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
7 505 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1491/1501

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest,
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
98089/98-102
Ingatlan postai címe:
Budapest,, hrsz. 98089/98-102
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
beépítetlen terület
Területnagyság:
7 505 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
PALOTA GARDENS Építő Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság "Fa"1173 Budapest, Összekötő út 2

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): • az MKB Bank Zrt.. – 7.000.000.000,- Ft - egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog;• LÁKÓ-BÉR Kft.. – haszonélvezeti jog - 2015. február 22-ig;• LÁKÓ-BÉR Kft. – elővásárlási jog;• ELEPHANT EUROPE LTD. – 5.000.000.000,- Ft – egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésére a felszámolóval való előzetes egyeztetést követően kerülhet sor.Érdeklődni lehet: 06-32-317-480, és bb.kft1@chello.hu

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár és az ajánlat biztosíték különbözetét átutalással kell megfizetni az OTP Banknál vezetett 11741000- 20155229-00000000 számú bankszámlára az adásvételi szerződés megkötését követő 20 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződés megkötésére az eredményhirdetést (vevőkijelölést) követő 20 napon belül kerül sor

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 1. A pályázó személyének, főbb adatainak megjelölése (magánszemélyeknél: név, állampolgárság, lakóhely, elérhetőségi cím, anyja neve, személyazonosító okmány neve, száma, adóazonosító jele, e-mail cím, meghatalmazott esetén annak adatai. Szervezeti formában pályázó esetén név, székhely, cégkivonat, illetve hatósági bejegyzés dokumentuma, adószám, képviselő neve, személyazonosító okmány neve, száma, levelezési cím, elektronikus elérhetőség).2. Az ajánlati ár egyértelmű meghatározása.3. Ajánlati biztosíték (bánatpénz) átutalása az OTP Banknál vezetett 11741000-20155229-00000000 számú bankszámlára, és az átutalás tényének igazolása a pályázat benyújtás határidejéig.4. 60 napos ajánlati kötöttség vállalása.5. Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek, kivéve a Cstv. 49/B. § (5) be kezdése, valamint a Cstv. 49/G. § (3) bekezdése hatálya alá tartozó személyek.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: – A pályázat elbírálásánál elsődleges szempont az ajánlati ár nagysága.
– Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményben értesít a nyertes pályázat összegéről, a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a szerződéskötés dátumáról, illetve – szükség szerint – az elővásárlásra jogosultak megkeresésről.
– Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlati ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontjáról és feltételeiről az érintett feleket a felszámoló írásban tájékoztatja.
– Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé.
- Nyertes pályázónál az ajánlati biztosíték a vételárba beszámít, míg a nem nyertesek esetében az eredményhirdetést /vevőkijelölést/ követő 8 napon belül visszafizetésre kerül
– A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő pályázat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.
- A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P56500/tetelek.pdf

Licitnapló

2015. 07. 13. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2015. 06. 27. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.