Legmagasabb ajánlat
380 000 Ft
Eredménytelenítés ideje
2015. 07. 13. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2015. 07. 13. 12:00

Ismertető

Követelés két magánszeméllyel szemben

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Követelés két magánszeméllyel szemben

Jelentkezési határidő
2015. 06. 27. | 12:00
Pályázat kezdete
2015. 06. 27. | 12:00
Pályázat vége
2015. 07. 13. | 12:00
Ügyszám
4.Fpk.16-13-000360
EÉR azonosító
P56615
Becsérték
2 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
PÉNZINFÓ Felszámoló és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1091 Budapest,, Üllői út 55..
Cégjegyzékszám
01-09-906722

Adós adatai

Cégnév
MEGASZER Épületgépészeti Bt.„f.a.”
Székhely
5000 Szolnok, Szapáry út 18..
Cégjegyzékszám
Cg. 16-06-009573

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.16-13-000360 ügyszámú nyilvános pályázat, a Pénzinfó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-906722, székhely: 1091 Budapest,, Üllői út 55.., levelezési cím: 1091 Budapest,, Üllői út 55..) felszámoló által a MEGASZER BT. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg. 16-06-009573, székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 18..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
A megajánlott vételár alacsony összege miatt a pályázat eredménytelen.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.16-13-000360 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. július 13. 12 óra 00 perckor, a Pénzinfó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-906722, székhely: 1091 Budapest,, Üllői út 55.., levelezési cím: 1091 Budapest,, Üllői út 55..) felszámoló által a MEGASZER BT. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Cg. 16-06-009573, székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 18..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.16-13-000360 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 27. 12 óra 00 perckor, a Pénzinfó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-906722, székhely: 1091 Budapest,, Üllői út 55.., levelezési cím: 1091 Budapest,, Üllői út 55..) felszámoló által a MEGASZER BT. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg. 16-06-009573, székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 18..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P56615.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Pénzinfó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-906722, székhely: 1091 Budapest,, Üllői út 55.., levelezési cím: 1091 Budapest,, Üllői út 55..), mint a(z) MEGASZER BT. „f.a” (cégjegyzékszám: Cg. 16-06-009573, székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 18..) Szolnoki Törvényszék 4.Fpk.16-13-000360/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. június 11. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P56615
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 27. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. július 13. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 100 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat érvényességi feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése a felszámoló szervezet Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12072507-01115393-00200007 számú bankszámlájára történő befizetése a pályázat beérkezésének határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázónál az ajánlati biztosíték beszámításra, a többi pályázó részére a befizetett ajánlati biztosíték az eredményhirdetést követő 8 napon belül kamatmentesen visszautalásra kerül.
Amennyiben az eladó a pályázatnyertes pályázó felróható magatartása miatt nem tudja vele az adásvételi szerződést megkötni, akkor a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Követelés két magánszeméllyel szemben

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Követelés

A követelés összege:
13 475 700
Lejárati ideje:
Lejárt (1 éven túl)
Számviteli besorolása:
Egyéb követelés
A követelés kötelezettje:
Magánszemély
A követelés biztosított-e:
nem

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérése a pályázat megjelenésétől lehetséges az EÉR rendszeren keresztül elektronikus levelezés formájában.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vagyontárgy vételárának megfizetése történhet készpénzben vagy banki átutalással, melynek határideje a szerződéskötéstől számított 30. nap. Amennyiben az adásvételi szerződés megkötése után a pályázó felróható magatartása miatt az adásvételi szerződés nem teljesül (pl. a pályázó határidőre nem fizeti meg a vételárat), akkor a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázónak a pályázatban vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beérkezési határidőn túl 60 napig fenntartja, mely idő alatt a szerződéskötésre sor kerül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámoló a garancia kizárásával a vagyonelem tulajdongát per-, teher- és igénymentesen adja át. A vagyonelem birtokba és tulajdonba adásának feltétele a vételár teljes összegének megfizetése.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A kiíró az érvényes pályázatok közül elsődlegesen a legmagasabb (nettó) vételárat tartalmazó és a vételárat legrövidebb határidőn belül kiegyenlítő ajánlatot részesíti előnyben.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatnak tartalmaznia kell - a vételi ajánlaton túlmenően – a megvásárolni szándékozott vagyon pontos megnevezését, a fizetés módját, ajánlattevő nevét, címét. Társaság esetében 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, és az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát másolatban. Magánszemély pályázó esetében csatolni kell személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát.

Mellékelni kell továbbá annak igazolását, hogy az ajánlati biztosíték határidőben átutalásra került.

A pályázó a pályázatban külön nyilatkozatával tudomásul veszi az eladó kellékszavatosságának és garanciájának teljes körű kizárását.

A pályázat érvényességi feltétele, hogy a pályázó az ajánlat tartalmára, benyújtásának formájára, időpontjára vonatkozó követelményeknek maradéktalanul eleget tegyen.

Az ajánlattevők között a felszámoló árversenyt tart, amennyiben legfeljebb 10 %-os eltérés van az ajánlott vételár vonatkozásában a pályázók között. A felszámoló az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Az ártárgyaláson önhibájából részt nem vevő, vagy visszalépő pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A vételárba hitelezői igény beszámítására nincs lehetőség.

Az elővásárlásra jogosultak elővásárlási szándékukat - jogosultságuk igazolásával - a pályázat benyújtási határidejéig nyújthatják be, írásban dr. Fekete László felszámolóbiztosnál (levelezési cím: 5000 Szolnok, Szapáry út 31. I/5.). A jogukat a nyertes ajánlat megismerését követő 8 napon belül gyakorolhatják. Amennyiben az elővásárlási jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával.

Kiíró - kedvezőtlen árajánlat esetén - fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot - megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilvánítsa.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P56615/tetelek.pdf

Licitnapló

2015. 07. 13. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2015. 06. 27. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.