A nyertes ár
10 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve:2015. 07. 13. 12:00

Ismertető

Más célra is hasznosítható üres bankfiók.

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

8868 Letenye, Kárpáti utca 1-2. szám alatti 1355 m2 osztatlan közös tulajdonú ingatlan 100/1003-ad része, amely természetben 135 m2 területű üresen álló volt bankfiók.

Jelentkezési határidő
2015. 06. 27. | 12:00
Pályázat kezdete
2015. 06. 27. | 12:00
Pályázat vége
2015. 07. 13. | 12:00
Ügyszám
19. Fpk. 01-14-002875
EÉR azonosító
P56657
Becsérték
13 970 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
NOVENT Felszámoló és Gazdasági Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
3100 Salgótarján, Kun utca 2..
Cégjegyzékszám
12-09-000931

Adós adatai

Cégnév
Czibor Invest Ingatlanhasznosító Kft„f.a.”
Székhely
1047 Budapest, Baross út 79-89.
Cégjegyzékszám
01-09-876246

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 19. Fpk. 01-14-002875 ügyszámú nyilvános pályázat, a Novent Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-000931, székhely: 3100 Salgótarján, Kun utca 2.., levelezési cím: 3100 Salgótarján, Kun utca 2..) felszámoló által a Czibor Invest Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-876246, székhely: 1047 Budapest, Baross út 79-89.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 10 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P56657F1
Szerződéskötés dátuma: A szerződés megkötésére az eredményhirdetést (vevőkijelölést) követő 20 napon belül kerül sor
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 19. Fpk. 01-14-002875 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. július 13. 12 óra 00 perckor, a Novent Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-000931, székhely: 3100 Salgótarján, Kun utca 2.., levelezési cím: 3100 Salgótarján, Kun utca 2..) felszámoló által a Czibor Invest Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-876246, székhely: 1047 Budapest, Baross út 79-89.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 19. Fpk. 01-14-002875 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 27. 12 óra 00 perckor, a Novent Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-000931, székhely: 3100 Salgótarján, Kun utca 2.., levelezési cím: 3100 Salgótarján, Kun utca 2..) felszámoló által a Czibor Invest Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-876246, székhely: 1047 Budapest, Baross út 79-89.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P56657.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Novent Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-000931, székhely: 3100 Salgótarján, Kun utca 2.., levelezési cím: 3100 Salgótarján, Kun utca 2..), mint a(z) Czibor Invest Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-876246, székhely: 1047 Budapest, Baross út 79-89.) FővárosiTörvényszék 19. Fpk. 01-14-002875/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. június 11. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P56657
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 27. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. július 13. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 619 100 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése az OTP Banknál vezetett 11741000-20181064-00000000 számú bankszámlára a pályázat benyújtás határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetés tényének igazolása a pályázat benyújtás határidejéig.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

8868 Letenye, Kárpáti utca 1-2. szám alatti 1355 m2 osztatlan közös tulajdonú ingatlan 100/1003-ad része, amely természetben 135 m2 területű üresen álló volt bankfiók.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 13 970 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

Típus:
ház
Területe:
135 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
100/1003

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Letenye
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1460
Ingatlan postai címe:
8868 Letenye, hrsz. 1460
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
lakóház, udvar, gazdasági épület
Területnagyság:
135 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Czibor Invest Kft "fa"1047 Budapest, Baross u. 79-89.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Bejegyzett terhek a pályáztatott tulajdoni hányad vonatkoztatásában a tulajdoni lap III. része szerint:– keretbiztosítéki jelzálogjog 52,0 millió Ft értéken a Magyarországi Volksbank Zrt. javára (1088 Budapest, Rákóczi út 7.),– végrehajtási jog 10 732 220 Ft főkövetelés és járulékai erejéig a NAV Dél-budapesti Adóigazgatóság (1096 Budapest, Haller u. 3-5.) javára

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésére a felszámolóval való előzetes egyeztetést követően kerülhet sor.Érdeklődni lehet: 06-32-317-480, bb.kft1@chello.hu

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár és a ajánlati biztosíték különbözetét átutalással kell megfizetni az OTP Banknál vezetett 11741000- 20181064-00000000 számú bankszámlára az adásvételi szerződés megkötését követő 20 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződés megkötésére az eredményhirdetést (vevőkijelölést) követő 20 napon belül kerül sor

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 1. A pályázó személyének, főbb adatainak megjelölése (magánszemélyeknél: név, állampolgárság, lakóhely, elérhetőségi cím, anyja neve, személyazonosító okmány neve, száma, adóazonosító jele, e-mail cím, meghatalmazott esetén annak adatai. Szervezeti formában pályázó esetén név, székhely, cégkivonat, illetve hatósági bejegyzés dokumentuma, adószám, képviselő neve, személyazonosító okmány neve, száma, levelezési cím, elektronikus elérhetőség).2. Az ajánlati ár egyértelmű meghatározása.3. Letéti biztosíték (bánatpénz) befizetése az OTP Banknál vezetett 11741000-20181064-00000000 számú bankszámlára, és a befizetés tényének igazolása a pályázat benyújtás határidejéig.4. 60 napos ajánlati kötöttség vállalása.5. Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek, kivéve a Cstv. 49/B. § (5) be kezdése, valamint a Cstv. 49/G. § (3) bekezdése hatálya alá tartozó személyek.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: – A pályázat elbírálásánál elsődleges szempont az ajánlati ár nagysága.
- Az ingatlan értékesítése tárgyiadómentes
– Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményben értesít a nyertes pályázat összegéről, a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a szerződéskötés dátumáról, illetve – szükség szerint – az elővásárlásra jogosultak megkeresésről.
– Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlati ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontjáról és feltételeiről az érintett feleket a felszámoló írásban tájékoztatja.
– Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé.
- Nyertes pályázónál az ajánlati biztosíték a vételárba beszámít, míg a nem nyertesek esetében az eredményhirdetést /vevőkijelölést/ követő 8 napon belül visszafizetésre kerül.
– A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő pályázat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

- A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P56657/tetelek.pdf

Licitnapló

2015. 07. 13. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2015. 06. 27. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.