A nyertes ár
62 650 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve:2017. 02. 27. 08:00

Ismertető

Tabi üzemi terület, raktárakkal, telephellyel, úttal

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

I. Ingatlan Ingatlan megnevezése: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület Fekvése: belterület Hrsz.: 1155/17 Földrészlet: 9.165 m2 Tul. Hányad: 1/1 A telek sokszög oldalú. Két épület található rajta, egy portaépület és egy szociális épület. Az épületek régi kialakításúak, hagyományos építési módban készültek. Porta alapterülete: 224 m2, szociális épület alapterülete: 200 m2. Összesen 424 m2 A tulajdoni lapból kiderül, hogy keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 272.700.000,- Ft erejéig a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (Budapest, Bach Center, Szabadság tér 7.) javára.Vezetékjog terheli 444 m2 nagyságú területre a Siófok-Andocs szakasz 20 kV-os elektromos vezeték elhelyezése miatt az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt (7626 Pécs, Búza tér 8/A) javára. II. Ingatlan Ingatlan megnevezése: kivett lakóház, udvar, árok Fekvése: belterület Hrsz.: 1155/18 Földrészlet: 7.199 m2 Tul. Hányad: 1/1 A telek négyszög alakú. Az épület 1960-as években épülhetett, 1999-ben teljes felújítást kapott. Tetőszerkezetet, padozatot, nyílászárókat kicserélték. Forgácsoló CNC üzemnek használták. Az épület alapterülete: 323 m2. A tevékenysége már üzemi/ipari jellegű, de ez a tulajdoni lapon nem került átvezetésre. A tulajdoni lapból kiderül, hogy keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 272.700.000,- Ft erejéig a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (Budapest, Bach Center, Szabadság tér 7.) javára .Vezetékjog terheli 95 m2 nagyságú területre a Siófok-Andocs szakasz 20 kV-os elektromos vezeték elhelyezése miatt az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt (7626 Pécs, Búza tér 8/A) javára. III. Ingatlan Ingatlan megnevezése: kivett út Fekvése: belterület Hrsz.: 1155/19 Földrészlet: 2.425 m2 Tul. Hányad: 1/1 Kb. 10m széles, aszfaltozott felületű, szilárd burkolattal ellátott üzemi út. z üzemi út a 1155/21, valamint a 1155/17 és 1155/18 hrsz.-ú ingatlanok között helyezkedik el. A tulajdoni lapból kiderül, hogy keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 272.700.000,- Ft erejéig a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (Budapest, Bach Center, Szabadság tér 7.) javára. Vízvezetési szolgalmi jog 599 m2 nagyságú területre Tab Város Önkormányzata (8660 Tab, Kossuth L. u. 49.) javára. IV. Ingatlan Ingatlan megnevezése: kivett üzemi terület Fekvése: belterület Hrsz.: 1155/21 Földrészlet: 36.672 m2 Tul. Hányad: 1/1 Az ingatlanon 14 épület található, melyek különböző műszaki állapotúak. Kb. az 1960-as években épületek. Az irodaépület 247 m2, forgácsoló üzem 352 m2, daraboló üzem 572 m2, raktár 288 m2, elektromos elosztó, raktár 1.168 m2, TMK műhely 40m2, gázpalack tároló 33 m2, lakatosüzem 1.088 m2, raktár 810 m2, raktár 144 m2, raktár 36 m2, veszélyes hulladéktároló szin, garázs 62 m2. Összesen 4.840 m2 A tulajdoni lapból kiderül, hogy keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 272.700.000,- Ft erejéig a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (Budapest, Bach Center, Szabadság tér 7.) javára. Vízvezetési szolgalmi jog 92 m2 nagyságú területre Tab Város Önkormányzata (8660 Tab, Kossuth L. u. 49.) javára. Vezetékjog terheli 143 m2 nagyságú területre a Siófok-Andocs szakasz 20 kV-os elektromos vezeték elhelyezése miatt az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt (7626 Pécs, Búza tér 8/A) javára.

Jelentkezési határidő
2017. 02. 10. | 08:00
Pályázat kezdete
2017. 02. 10. | 08:00
Pályázat vége
2017. 02. 27. | 08:00
Ügyszám
7.Fpk.14-14-000268
EÉR azonosító
P671845
Becsérték
49 296 093 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1103 Budapest, Gyömrői út 76..
Cégjegyzékszám
01-09-566001

Adós adatai

Cégnév
MKB Hungária Sátor-, Ponyva- és Fitnessgép-gyártó Kereskedelmi, Szolgáltató és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
8660 Tab, Munkás utca 14.
Cégjegyzékszám
14 09 000683

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 7.Fpk.14-14-000268 ügyszámú nyilvános pályázat, a LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76.., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 76..) felszámoló által a MKB Hungária Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14 09 000683, székhely: 8660 Tab, Munkás utca 14.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 62 650 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P671845F4
Szerződéskötés dátuma: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést és viseli annak költségeit. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.14-14-000268 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. február 27. 08 óra 00 perckor, a LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76.., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 76..) felszámoló által a MKB Hungária Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 14 09 000683, székhely: 8660 Tab, Munkás utca 14.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.14-14-000268 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. február 10. 08 óra 00 perckor, a LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76.., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 76..) felszámoló által a MKB Hungária Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14 09 000683, székhely: 8660 Tab, Munkás utca 14.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P671845.

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76.., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 76..), mint a(z) MKB Hungária Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 14 09 000683, székhely: 8660 Tab, Munkás utca 14.) Kaposvári Törvényszék 7.Fpk.14-14-000268/12. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. január 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P671845
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. február 10. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. február 27. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 678 882 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt az MKB Hungária Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11072872 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „MKB Hungária Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

I. Ingatlan
Ingatlan megnevezése: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Fekvése: belterület
Hrsz.: 1155/17
Földrészlet: 9.165 m2
Tul. Hányad: 1/1
A telek sokszög oldalú. Két épület található rajta, egy portaépület és egy szociális épület. Az épületek régi kialakításúak, hagyományos építési módban készültek. Porta alapterülete: 224 m2, szociális épület alapterülete: 200 m2. Összesen 424 m2
A tulajdoni lapból kiderül, hogy keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 272.700.000,- Ft erejéig a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (Budapest, Bach Center, Szabadság tér 7.) javára.Vezetékjog terheli 444 m2 nagyságú területre a Siófok-Andocs szakasz 20 kV-os elektromos vezeték elhelyezése miatt az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt (7626 Pécs, Búza tér 8/A) javára.

II. Ingatlan
Ingatlan megnevezése: kivett lakóház, udvar, árok
Fekvése: belterület
Hrsz.: 1155/18
Földrészlet: 7.199 m2
Tul. Hányad: 1/1
A telek négyszög alakú. Az épület 1960-as években épülhetett, 1999-ben teljes felújítást kapott. Tetőszerkezetet, padozatot, nyílászárókat kicserélték. Forgácsoló CNC üzemnek használták. Az épület alapterülete: 323 m2. A tevékenysége már üzemi/ipari jellegű, de ez a tulajdoni lapon nem került átvezetésre.
A tulajdoni lapból kiderül, hogy keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 272.700.000,- Ft erejéig a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (Budapest, Bach Center, Szabadság tér 7.) javára .Vezetékjog terheli 95 m2 nagyságú területre a Siófok-Andocs szakasz 20 kV-os elektromos vezeték elhelyezése miatt az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt (7626 Pécs, Búza tér 8/A) javára.

III. Ingatlan
Ingatlan megnevezése: kivett út
Fekvése: belterület
Hrsz.: 1155/19
Földrészlet: 2.425 m2
Tul. Hányad: 1/1
Kb. 10m széles, aszfaltozott felületű, szilárd burkolattal ellátott üzemi út. z üzemi út a 1155/21, valamint a 1155/17 és 1155/18 hrsz.-ú ingatlanok között helyezkedik el.
A tulajdoni lapból kiderül, hogy keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 272.700.000,- Ft erejéig a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (Budapest, Bach Center, Szabadság tér 7.) javára. Vízvezetési szolgalmi jog 599 m2 nagyságú területre Tab Város Önkormányzata (8660 Tab, Kossuth L. u. 49.) javára.

IV. Ingatlan
Ingatlan megnevezése: kivett üzemi terület
Fekvése: belterület
Hrsz.: 1155/21
Földrészlet: 36.672 m2
Tul. Hányad: 1/1
Az ingatlanon 14 épület található, melyek különböző műszaki állapotúak. Kb. az 1960-as években épületek. Az irodaépület 247 m2, forgácsoló üzem 352 m2, daraboló üzem 572 m2, raktár 288 m2, elektromos elosztó, raktár 1.168 m2, TMK műhely 40m2, gázpalack tároló 33 m2, lakatosüzem 1.088 m2, raktár 810 m2, raktár 144 m2, raktár 36 m2, veszélyes hulladéktároló szin, garázs 62 m2. Összesen 4.840 m2
A tulajdoni lapból kiderül, hogy keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 272.700.000,- Ft erejéig a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (Budapest, Bach Center, Szabadság tér 7.) javára. Vízvezetési szolgalmi jog 92 m2 nagyságú területre Tab Város Önkormányzata (8660 Tab, Kossuth L. u. 49.) javára. Vezetékjog terheli 143 m2 nagyságú területre a Siófok-Andocs szakasz 20 kV-os elektromos vezeték elhelyezése miatt az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt (7626 Pécs, Búza tér 8/A) javára.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 49 296 093 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
9 165 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Tab
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1155/17
Ingatlan postai címe:
8660 Tab, hrsz. 1155/17
Területnagyság:
9 165 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 272.700.000,- Ft erejéig a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (Budapest, Bach Center, Szabadság tér 7.) javára.Vezetékjog terheli 444 m2 nagyságú területre a Siófok-Andocs szakasz 20 kV-os elektromos vezeték elhelyezése miatt az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt (7626 Pécs, Búza tér 8/A) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar, árok

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
7 199 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Tab
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1155/18
Ingatlan postai címe:
8660 Tab, hrsz. 1155/18
Területnagyság:
7 199 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, udvar, árok

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 272.700.000,- Ft erejéig a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (Budapest, Bach Center, Szabadság tér 7.) javára .Vezetékjog terheli 95 m2 nagyságú területre a Siófok-Andocs szakasz 20 kV-os elektromos vezeték elhelyezése miatt az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt (7626 Pécs, Búza tér 8/A) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett út

Típus:
kivett út
Területe:
2 425 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Tab
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1155/19
Ingatlan postai címe:
8660 Tab, hrsz. 1155/19
Területnagyság:
2 425 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett út

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 272.700.000,- Ft erejéig a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (Budapest, Bach Center, Szabadság tér 7.) javára. Vízvezetési szolgalmi jog 599 m2 nagyságú területre Tab Város Önkormányzata (8660 Tab, Kossuth L. u. 49.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett üzemi terület

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
36 672 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Tab
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1155/21
Ingatlan postai címe:
8660 Tab, hrsz. 1155/21
Területnagyság:
36 672 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett üzemi terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 272.700.000,- Ft erejéig a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (Budapest, Bach Center, Szabadság tér 7.) javára. Vízvezetési szolgalmi jog 92 m2 nagyságú területre Tab Város Önkormányzata (8660 Tab, Kossuth L. u. 49.) javára. Vezetékjog terheli 143 m2 nagyságú területre a Siófok-Andocs szakasz 20 kV-os elektromos vezeték elhelyezése miatt az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt (7626 Pécs, Búza tér 8/A) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt ingatlan megtekintése 2017. február 17. napján 9 óra 30 perckor lehetséges. A megtekintésre annak időpontját megelőzően 2 nappal bejelentkezés szükséges a kapcsolattartónál Tanács Józsefnél a 20/340-7973 telefonszámon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni az MKB Hungária Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11072872 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést és viseli annak költségeit. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Elsődleges értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A pályázat értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, az eljáró képviselője aláírási címpéldányát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat nettó vételár megjelölésével (a felszámoló tételes ajánlatot kér benyújtani az egyes vagyoncsoportokra)
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P671845/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 02. 27. | 08:00 || A pályázat véget ért.

2017. 02. 10. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.