A nyertes ár
1 365 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve:2017. 03. 03. 13:00

Ismertető

Tab belterületen telephely

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

I. Ingatlan Ingatlan megnevezése: kivett telephely Fekvése: belterület Hrsz.: 1146/4 Földrészlet: 6.106 m2 Tul. Hányad: 1/1 Az ingatlan trapéz alakú, közművesítetlen. Jelenleg a terület fel van szántva. Épület nincs rajta. A tulajdoni lapból kiderül, hogy végrehajtási jog terheli 8.478.758,- Ft adótartozás és járulékai erejéig, valamint 38.924.942,- Ft adótartozás és járulékai erejéig a NAV Somogy megyei Adóigazgatósága (7400 Kaposvár Béke u. 20.) javára.

Jelentkezési határidő
2017. 03. 03. | 08:00
Pályázat kezdete
2017. 03. 03. | 08:00
Pályázat vége
2017. 03. 03. | 13:00
Ügyszám
7.Fpk.14-14-000268
EÉR azonosító
P671850
Becsérték
2 390 845 Ft
Minimálár
Kikiáltási ár
1 260 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1103 Budapest, Gyömrői út 76..
Cégjegyzékszám
01-09-566001

Adós adatai

Cégnév
MKB Hungária Sátor-, Ponyva- és Fitnessgép-gyártó Kereskedelmi, Szolgáltató és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
8660 Tab, Munkás utca 14.
Cégjegyzékszám
14 09 000683

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 7.Fpk.14-14-000268 ügyszámú nyilvános pályázat, a LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76.., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 76..) felszámoló által a MKB Hungária Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14 09 000683, székhely: 8660 Tab, Munkás utca 14.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 365 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P671850F2
Szerződéskötés dátuma: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést és viseli annak költségeit. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

A(z) LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76.., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 76..) felszámoló által a MKB Hungária Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 14 09 000683, székhely: 8660 Tab, Munkás utca 14.) adóssal szembeni, 7.Fpk.14-14-000268 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

Pályázati Közlemény

A(z) LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76.., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 76..) felszámoló által a MKB Hungária Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 14 09 000683, székhely: 8660 Tab, Munkás utca 14.) adóssal szembeni, 7.Fpk.14-14-000268 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása megkezdődött.

Pályázati Közlemény

Ártárgyalást tart a(z) LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76.., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 76..) felszámoló a(z) MKB Hungária Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14 09 000683, székhely: 8660 Tab, Munkás utca 14.) adóssal szemben folytatott felszámolási eljárás keretében, a(z) 7.Fpk.14-14-000268 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P671850

Az ártárgyalás kezdete: 2017. március 3. 08 óra 00 perc
Az ártárgyalás vége: 2017. március 3. 13 óra 00 perc

Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.14-14-000268 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. február 27. 08 óra 00 perckor, a LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76.., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 76..) felszámoló által a MKB Hungária Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 14 09 000683, székhely: 8660 Tab, Munkás utca 14.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.14-14-000268 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. február 10. 08 óra 00 perckor, a LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76.., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 76..) felszámoló által a MKB Hungária Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14 09 000683, székhely: 8660 Tab, Munkás utca 14.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P671850.

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76.., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 76..), mint a(z) MKB Hungária Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 14 09 000683, székhely: 8660 Tab, Munkás utca 14.) Kaposvári Törvényszék 7.Fpk.14-14-000268/12. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. január 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P671850
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. február 10. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. február 27. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 119 542 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt az MKB Hungária Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11072872 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „MKB Hungária Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

I. Ingatlan
Ingatlan megnevezése: kivett telephely
Fekvése: belterület
Hrsz.: 1146/4
Földrészlet: 6.106 m2
Tul. Hányad: 1/1

Az ingatlan trapéz alakú, közművesítetlen. Jelenleg a terület fel van szántva. Épület nincs rajta.
A tulajdoni lapból kiderül, hogy végrehajtási jog terheli 8.478.758,- Ft adótartozás és járulékai erejéig, valamint 38.924.942,- Ft adótartozás és járulékai erejéig a NAV Somogy megyei Adóigazgatósága (7400 Kaposvár Béke u. 20.) javára.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 390 845 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett üzemi terület

Típus:
telek
Területe:
6 106 m²
Állapota:
felszántott
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
TAB
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1146/4
Ingatlan postai címe:
8660 TAB, hrsz. 1146/4
Művelési ág:
kivett telephely
Területnagyság:
6 106 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett üzemi terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A tulajdoni lapból kiderül, hogy végrehajtási jog terheli 8.478.758,- Ft adótartozás és járulékai erejéig, valamint 38.924.942,- Ft adótartozás és járulékai erejéig a NAV Somogy megyei Adóigazgatósága (7400 Kaposvár Béke u. 20.) javára.

Ingatlan állapota: felszántott

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan nem elkerített, a felszámoló közreműködése nélkül megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni az MKB Hungária Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11072872 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést és viseli annak költségeit. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Elsődleges értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A pályázat értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, az eljáró képviselője aláírási címpéldányát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével.
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P671850/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 03. 03. | 13:00 || Az új ártárgyalás véget ért.

2017. 03. 03. | 12:46 || P671850F2 1 365 000 Ft licitet tett.

2017. 03. 03. | 12:45 || P671850F1 1 350 000 Ft licitet tett.

2017. 03. 03. | 10:09 || P671850F2 1 335 000 Ft licitet tett.

2017. 03. 03. | 10:08 || P671850F1 1 320 000 Ft licitet tett.

2017. 03. 03. | 10:07 || P671850F2 1 305 000 Ft licitet tett.

2017. 03. 03. | 10:06 || P671850F1 1 290 000 Ft licitet tett.

2017. 03. 03. | 09:54 || P671850F2 1 275 000 Ft licitet tett.

2017. 03. 03. | 09:50 || P671850F1 1 260 000 Ft licitet tett.

2017. 03. 03. | 08:00 || Az új ártárgyalás megkezdődött.

2017. 02. 27. | 08:00 || A pályázat véget ért.

2017. 02. 10. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.