Eredménytelenítés ideje
2017. 03. 20. 17:59
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 03. 20. 17:59

Ismertető

Bányajog Kunszentmártonban

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Kunszentmárton I. - agyag megnevezésű bánya lelőhely bányajoga. A bányára vonatkozó részletes információk a Dokumentumok címszó alatt olvashatók.

Pályázat kezdete
2017. 02. 17. | 00:00
Pályázat vége
2017. 03. 20. | 17:59
Ügyszám
5.Fpk.16-14-000165
Megnézem az előző kiírást
Becsérték138 600 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
Agreement Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22..
Cégjegyzékszám
01-09-719575

Adós adatai

Cégnév
ALTEK- Tégla és Cserépipari Kft.„f.a.”
Székhely
5400 Mezőtúr, Földvári út 6.
Cégjegyzékszám
16 09 005019

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.16-14-000165 ügyszámú nyilvános pályázat, a AGREEMENT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-719575, székhely: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22.., levelezési cím: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22..) felszámoló által a ALTEK- Tégla Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16 09 005019, székhely: 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A pályázatra nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.16-14-000165 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. március 20. 17 óra 59 perckor, a AGREEMENT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-719575, székhely: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22.., levelezési cím: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22..) felszámoló által a ALTEK- Tégla Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 16 09 005019, székhely: 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.16-14-000165 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. február 17. 00 óra 00 perckor, a AGREEMENT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-719575, székhely: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22.., levelezési cím: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22..) felszámoló által a ALTEK- Tégla Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16 09 005019, székhely: 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P676084.

Pályázati Hirdetmény

A(z) AGREEMENT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-719575, székhely: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22.., levelezési cím: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22..), mint a(z) ALTEK- Tégla Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16 09 005019, székhely: 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.) Szolnoki Törvényszék 5.Fpk.16-14-000165/2. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. február 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P676084
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. február 17. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. március 19. 23 óra 59 perc

Ajánlati biztosíték összege: 4 158 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítéknak az Agreement Kft. CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10701520-22786902-51100005 sz. bankszámláján a közlemény rovatban "ALTEK bányajog Kunszentmárton ajánlati biztosíték" megjelöléssel jóváírásra kell kerülnie a pályázatok benyújtásának határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton való részvételnek. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától számított – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázóknak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Kunszentmárton I. - agyag megnevezésű bánya lelőhely bányajoga. A bányára vonatkozó részletes információk a Dokumentumok címszó alatt olvashatók.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 138 600 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Bányajog

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
nem Vagyont terhelő zálogjog. Jogosult: 3A Takarékszövetkezet és AVHGA
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
154 000 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Esetleges helyszín-megtekintési igény bejelentése céljából a felszámoló szervezet 06 1 361 0789 telefonszámán lehet bejelentkezni munkanapokon, munkaidőben.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 10 napon belül kell megfizetni átutalással az Agreement Kft. felszámoló szervezet CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10701520-22786902-51100005 sz. számlájára. Az eladó vételár-követelésével szemben történő beszámítást a jelen pályázatra irányadó, többször módosított 1991. évi XLIX. törvény kizárja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül meg kell kötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonelem az adásvételi szerződés megkötését és a vételár teljes kifizetését követően kerül átruházásra a pályázati vevőre.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az érvényes ajánlatok közül a legmagasabb összegű vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A pályázati irányárat el nem érő ajánlati ár esetleges elfogadásáról vagy elutasításáról a kiíró a jelzálogjogosulttal való egyeztetés után dönt.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az információk teljeskörűségéért a kiíró szavatosságot nem vállal. Az értékesítésre kerülő vagyonelemért, illetve annak egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg. A tulajdonjog változásával kapcsolatos minden költség a pályázót (vevőt) terheli. A pályázatoknak kötelezően tartalmazniuk kell:- az ajánlattevő magánszemély vagy cég azonosító adatait (30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány csatolandó),- a megvásárolni szándékozott vagyonelem pontos megnevezését,- a megajánlott vételárat,- az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását,- a pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozatát a jelen hirdetményben foglalt pályázati feltételek elfogadásáról,- azon bankszámlaszám megadását, melyre az ajánlattételi biztosíték visszautalható sikertelen pályázat esetén . Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásának határidejét követő naptól számított 120 nap. A jelen pályázati kiírásban és a nyilvános pályázatra vonatkozó jogszabályokban előírt bármely kötelező tartalmi és/vagy formai kellék hiánya vagy hibája esetén a pályázat érvénytelen. Ártárgyalás: A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti.Elővásárlási jog: A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlási jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat a pályázat leadásának határidejéig a felszámolónak írásban jelentsék be a 1250 Budapest, Pf. 19. címen. A jelen pályázati eljárásra vonatkozóan az elővásárlási jog bejelentése akkor joghatályos, ha az a pályázat leadásának határidejéig a felszámoló részére kézbesítésre kerül. A végleges vételár ismeretében a felszámoló nyilatkozattételre szólítja fel az elővásárlásra jogosultakat, hogy kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. Jogfenntartás: A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön, vagy ha a körülmények indokolják, a pályázatot visszavonja, érvénytelenítse. ÁFA fizetési kötelezettség: Az ÁFA fizetési kötelezettség az adószámmal rendelkező vevőnél a hatályos 2007. évi CXXVII. tv. (ÁFA-tv.) 142. § (1) bekezdés g) pontja szerint alakul (fordított ÁFA). Adószámmal nem rendelkező magánszemély vevőnél a felszámított ÁFA mértéke 27%.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P676084/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 03. 20. | 17:59 || A pályázat véget ért.

2017. 02. 27. | 15:19 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 18 órával.

2017. 02. 17. | 00:00 || A pályázat megkezdődött.