Eredménytelenítés ideje
2017. 03. 20. 20:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 03. 20. 20:00

Ismertető

Értékesítésre kerül egy magánszemély felé fennálló kifejezetten bizonytalan követelés

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Magánszemély felé fennálló kifejezetten bizonytalan követelés A követelés összege : 48.000.000,- Ft, azaz Negyvennyolcmillió forint és kamatai A követelés státusza : 1 éven túl lejárt A követelés kötelezettje : magyar magánszemély Biztosíték : Nem biztosított Számviteli besorolása: Egyéb követelés

Pályázat kezdete
2017. 03. 03. | 12:00
Pályázat vége
2017. 03. 20. | 20:00
Ügyszám
10.Fpk. 06-07-000405
Becsérték1 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
GORDIUS CONSULTING Gazdasági-Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1143 Budapest, Besnyői utca 13..
Cégjegyzékszám
01-10-042573

Adós adatai

Cégnév
PEMATBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
6750 Algyő, Tüskevár utca 3.
Cégjegyzékszám
06 09 008177

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 10.Fpk. 06-07-000405 ügyszámú nyilvános pályázat, a GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a PEMATBETON „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06 09 008177 , székhely: 6750 Algyő, Tüskevár utca 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 10.Fpk. 06-07-000405 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. március 20. 20 óra 00 perckor, a GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a PEMATBETON „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 06 09 008177 , székhely: 6750 Algyő, Tüskevár utca 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 10.Fpk. 06-07-000405 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. március 3. 12 óra 00 perckor, a GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a PEMATBETON „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06 09 008177 , székhely: 6750 Algyő, Tüskevár utca 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P689966.

Pályázati Hirdetmény

A(z) GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..), mint a(z) PEMATBETON „f.a” (cégjegyzékszám: 06 09 008177 , székhely: 6750 Algyő, Tüskevár utca 3.) Szegedi Törvényszék 10.Fpk. 06-07-000405/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. február 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P689966
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. március 3. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. március 20. 20 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 50 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A meghirdetett tételekre az pályázhat, aki a pályázat benyújtását megelőzően az ajánlati biztosítékot átutalja az adós MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-28529132-00003285 számú elkülönített bankszámlájára. Az utalás tényét igazoló okiratot a pályázathoz csatolni kell. Az átutalás közlemény rovatába kérjük beírni: „Pematbeton Kft. „f.a.” bánatpénz.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, azt a felszámoló letétként kezeli, kamat utána nem jár.
A többi pályázó részére a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb nyolc napon belül vissza kell fizetni.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) be kezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Magánszemély felé fennálló kifejezetten bizonytalan követelés

A követelés összege : 48.000.000,- Ft, azaz Negyvennyolcmillió forint és kamatai
A követelés státusza : 1 éven túl lejárt
A követelés kötelezettje : magyar magánszemély
Biztosíték : Nem biztosított
Számviteli besorolása: Egyéb követelés

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Magánszemély felé fennálló kifejezetten bizonytalan követelés

A követelés összege:
48 000 000
Lejárati ideje:
Lejárt (1 éven túl)
Számviteli besorolása:
Egyéb követelés
A követelés kötelezettje:
Magánszemély
A követelés biztosított-e:
nem

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A követeléssel kapcsolatos dokumentumok megtekintésének feltétele a felszámoló irodájába történő, a megtekintést megelőző bejelentkezés. Az időpont egyeztetéssel kapcsolatban, érdeklődni a +36-30/415-77-90-es telefonszámon , munkanapokon, 9-12 óra között lehet.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 60 napon belül átutalással kell megfizetni az adós MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-28529132-00003285 számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő a pályázati biztosítékot elveszíti.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A követeléssel kapcsolatos dokumentumok megtekintésének feltétele a felszámoló irodájába történő, a megtekintést megelőző bejelentkezés. Az időpont egyeztetéssel kapcsolatban, érdeklődni a +36-30/415-77-90-es telefonszámon , munkanapokon, 9-12 óra között lehet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, mely a Gordius Consulting Zrt. által feltöltött hirdetmény alapján, kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igény bevételével, elektronikusan nyújtható be.A felszámoló a pályázatok értékelésénél a megajánlott vételár alapján dönt. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő aj��nlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igény bevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet – pályázat bontástól számított 20 napon belül – a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékelésénél értékelési szempont a vételár nagysága.A pályázat alapfeltételei:1. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező társaság vehet részt.2. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződés kötési nyilatkozatok jog hatályosan intézhetők.3. A pályázatnak tartalmaznia kell:- a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát.- magánszemély esetén személyi igazolványának, lakcímkártyájának, adókártyájának másolatát.- kapcsolattartó személyt (név, cím, telefonszám, e-mail cím).- a megajánlott vételárat és a fizetés módját, ütemezését.- azon bankszámla megjelölését, amelyre a felszámoló visszautalja a vesztes, vagy a sikertelenné nyilvánított pályázó által befizetett pályázati biztosítékot.- a pályázat feltételeinek elfogadásáról szóló, valamint a titoktartási nyilatkozatot. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:– a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni,– az ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyonért fizet; a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF),– egy hónapnál nem régebbi cégkivonat gazdasági társaság esetén, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát,– minimum 60 napos szerződés kötési kötelezettség vállalása,– kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adós társaság esetében 2012. április 13. előtt nem került sor pályázat közzétételére, így arra a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni.
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.
A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződésének az elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialkudott bruttó vételár 1,5 %-a + áfa, de legalább 30.000 Ft+ áfa, mely költséget a vevő viseli.
A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli.

Felhívjuk az elővásárlásra jogosultat, illetve opciós jog jogosultját, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják.

A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékára vonatkozólag, mely a vételárba beleszámít. Az a pályázó, akinek a felszámolás alatt álló gazdálkodóval szemben bármilyen tartozása áll fenn, a pályázaton nem vehet részt, így beérkezett pályázatát a felszámoló nem veszi figyelembe.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P689966/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 03. 20. | 20:00 || A pályázat véget ért.

2017. 03. 03. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.