Legmagasabb ajánlat
7 000 000 Ft
Érvénytelenítés ideje
2017. 03. 20. 18:07
Érvénytelen pályázat: egyéb ok További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve: 2017. 03. 20. 18:07

Ismertető

Pécsi lakás 7636 Pécs Fagyöngy utca 12. III. 10.-es ajtó

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Ingatlan 7636 Pécs Fagyöngy utca 12. III. 10.-es ajtó, megnevezés: lakás, terület 74 m², szobák száma három és fél, eszmei hányad 430/ 10000, tulajdoni forma társasági Az ingatlan Pécs kertvárosi részén „Rózsadomb” városrészben van. Az ingatlan (lakás) átlagos állapotú, központi fűtésű konszolidált házban van. Parkoló a ház előtt.

Pályázat kezdete
2017. 02. 18. | 18:18
Pályázat vége
2017. 03. 07. | 12:18
Ügyszám
15..Fpk.452
Becsérték11 985 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
Donau-Capital Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
2740 Abony, Berzsenyi utca 1..
Cégjegyzékszám
13-09-158679

Adós adatai

Cégnév
L-AGOSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „f.a.”
Székhely
7831 Pellérd, Arany János utca 7.
Cégjegyzékszám
02 06 068210

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 15..Fpk.452 ügyszámú nyilvános pályázat, a Donau-Capital Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-158679, székhely: 2740 Abony, Berzsenyi utca 1.., levelezési cím: 2740 Abony, Berzsenyi utca 1..) felszámoló által a L-AGOSZ Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02 06 068210, székhely: 7831 Pellérd, Arany János utca 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
Nem a pályázati kiírásnak megfelelő minimál árat nyújtottak be.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 15..Fpk.452 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. március 7. 12 óra 18 perckor, a Donau-Capital Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-158679, székhely: 2740 Abony, Berzsenyi utca 1.., levelezési cím: 2740 Abony, Berzsenyi utca 1..) felszámoló által a L-AGOSZ Bt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 02 06 068210, székhely: 7831 Pellérd, Arany János utca 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 15..Fpk.452 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. február 18. 18 óra 18 perckor, a Donau-Capital Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-158679, székhely: 2740 Abony, Berzsenyi utca 1.., levelezési cím: 2740 Abony, Berzsenyi utca 1..) felszámoló által a L-AGOSZ Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02 06 068210, székhely: 7831 Pellérd, Arany János utca 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P691951.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Donau-Capital Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-158679, székhely: 2740 Abony, Berzsenyi utca 1.., levelezési cím: 2740 Abony, Berzsenyi utca 1..), mint a(z) L-AGOSZ Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 02 06 068210, székhely: 7831 Pellérd, Arany János utca 7.) Pécsi Törvényszék 15..Fpk.452/2015/11. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. február 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P691951
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. február 18. 18 óra 18 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. március 6. 18 óra 18 perc

Ajánlati biztosíték összege: 559 550 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összege: 559550 Ft., azaz ötszázötvenkilencezerötszázötven forint.
A 237 / 2009. (X 20.) Kormányrendelet alapján kiszámított ajánlati biztosíték összegét a Donau-Capital Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Kft., számlavezető OTP Bank Nyrt. 11701004-20245777-00000000. számú bankszámlára. kell megfizetni, L-AGOSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „fa” ingatlan pályázata bánatpénz „megjelöléssel.
Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettséget csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek a pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl az előbbiekben megadott bankszámlaszám számlán hiánytalanul jóváírásra kerül.
Az ajánlati biztosíték összegét a pályázati felhívást kiíró felszámolóbiztos az esetlegesen felmerülő bank költségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, és egyéb hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámolóbiztos a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejáratakor ellenőrzi, a szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, akkor az ajánlati biztosítékot a felszámolóbiztos nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámolóbiztos az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül kerül visszautalása. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön, létre vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49 / A § (4) szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Ingatlan
7636 Pécs Fagyöngy utca 12. III. 10.-es ajtó, megnevezés: lakás, terület 74 m², szobák száma három és fél, eszmei hányad 430/ 10000, tulajdoni forma társasági

Az ingatlan Pécs kertvárosi részén „Rózsadomb” városrészben van. Az ingatlan (lakás) átlagos állapotú, központi fűtésű konszolidált házban van. Parkoló a ház előtt.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 11 985 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pécsi lakás

Típus:
lakás
Területe:
74 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
11 985 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pécs
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
22174/7/A/25
Ingatlan postai címe:
7636 Pécs , Fagyöngy utca 12. III em. 10
Területnagyság:
74 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Pécsi lakás

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
eszmei hányad 430/ 10000, tulajdoni forma társasági

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 7.számúbejegyző határozat, érkezési idő 35052 /2013.03.13 jelzálogjog 5 573 004 11 Ft. és járulékai erejéig, jogosult: Alapítvány a Vidék Kis és Középvállalkozások Fejlesztésére 7621 Pécs Felsőmalom utca 13. 10-es számú bejegyző határozat, érkezési idő 35341/2015.02.26 jelzálogjog 461 657 Ft jogosult: Nemzeti Adó és Vámhivatal Baranya megyei Adóigazgatóság

Az ingatlan tartozékai: beépített konyhabútor

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlan Pécs kertvárosi részén „Rózsadomb” városrészben van. Az ingatlan (lakás) átlagos állapotú, központi fűtésű konszolidált házban van. Parkoló a ház előtt.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítendő vagyonelemek megtekinthetőek a felszámolóbiztossal előre egyeztetett időpontban: email titkarsag@donaucapital.hu .A pályázattal kapcsolatos egyéb információ az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül érhetőek el.Felszámolóbiztos a megajánlott vételárat a pályázati irányár 85 % -ban határozza meg, mint vételár minimumot. Ez alatti ajánlatokat érvénytelennek nyilvánítja a felszámolóbiztos.Az ingatlan vonatkozásában az értékesítés adómentes.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a Donau-Capital Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Kft., számlavezető OTP Bank Nyrt. 11701004-20245777-00000000 bankszámlára kell megfizetni átutalással, , L-AGOSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „fa” ingatlan vételára ” közleménnyel, legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül.
A tulajdon jogot szerző fél a nyilvános értékesítése az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.
Részletfizetési lehetőség: nincs.
A szerződéskötés határideje nyertes pályázóval szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 30. napon belül kerül sor.
Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámolóbiztos választja ki illetve a szerződéskötéssel kapcsolatos felmenő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázat terheli.
Az ügyvédi munkadíj összege:
A 10. 000.000 Ft vagy az azt el nem érő vételár esetén a vagyontárgy értékének egy százaléka, de minimum 50 000 Ft a 10 000 000 Ft-ot meghaladó vételár esetén százezer forint továbbá a 10 millió Ft-ot meghaladó rész alapján további 0,3 %.
Az ügyvédi munkadíj az áfa összegét nem tartalmazza. A szerződéskötés feltétele hogy az EÉR rendszert üzemeltető számára történő, a felszámolóbiztos által véglegesnek elfogadott vételár 1 % jutalékfizetési kötelezettség teljesítése, mely nem része a teljes vételárnak.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés határideje nyertes pályázóval szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 30. napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy átadása a teljes vételár megfizetésének napját követő 15. munkanapon belül történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámolóbiztos a pályázatra beérkezett ajánlatokat ellenőrzi, a feltételeket nem teljesítő vagy hiányos pályázatokat érvénytelenné nyilvánítja és kizárja.Az érvényes pályázatokat a felkínált vételár alapján nagyságrendi sorrendbe állítja.A pályázatok bontására pályázati határidő lejáratát követő nyolc napon belül kerül sor, A legmagasabb ajánlatot tévő pályázót hirdeti meg a felszámolóbiztos nyertesként. Elővásárlási jog gyakorlása: A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés]. Ettől eltérő eljárásról nem rendelkezhet.A felszámolóbiztos több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő pályázat esetén) nyilvános elektronikus online ártárgyalást tart.Az ártárgyalásról az EÉR rendszert igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.Az értékelésről készült jegyzőkönyvet, a pályázat bontásától számított 20 napon belül a felszámolóbiztos elkészíti, az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül.A felszámolóbiztos eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat, vagy ha a Cstv. 49 /D § szerinti zálogjogosult túl alacsonynak minősítik az ajánlati árat, Jelent hirdetményre a 237 / 2009. (X.20. ) Kormányrendelet és a 17 / 2014 II. 3.) Kormányrendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.A felszámolóbiztos fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítja és lezárja.Ezen a jogcímen sem a felszámolóbiztossal sem az általa képviselt társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.Felszámolóbiztos a megajánlott vételárat a pályázati irányár 85 % -ban határozza meg, mint vételár minimumot. Ez alatti ajánlatokat érvénytelennek nyilvánítja a felszámolóbiztos.Az ingatlan vonatkozásában az értékesítés adómentes.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ajánlatok az elektronikus értékesítési rendszer (EÉR) igénybevételével elektronikusan nyújthatóak be.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. Pályázó adatait:
• Gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámlaszáma, képviselő neve, címe, 30 napnál nem régebbi hatályos eredeti vagy másolatban cégkivonat, képviseletre jogosult vezető tisztségviselő vagy tisztségviselők aláírási címpéldányai,
• magánszemély pályázó esetében: név, születési név, anyja neve, lakcím, születési hely, és idő, személyigazolvány szám, adóazonosító jel, személyi szám:
2. vagyonelem pontos megnevezését és a vételár egyértelmű megjelölését
3. fizetőképesség igazolása, 30 napnál nem régebbi, fizetőképesség (fedezet) igazolása banki vagy ügyvédi okirattal (banki fedezetigazolás esetén kizárólagos felhasználással, célnevesített hitelígérvény, letétkezelő ügyvéd által igazolt ügyvédi letét kizárólagos hozzáféréssel)
4. ajánlati biztosíték befizetésének igazolása
5. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerted és elfogadja
6. nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalása
7. kötelezettségvállaló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázat nyertessége esetén adásvételi szerződést a felszámolóval annak értékelése EÉR rendszerben történt megjelenését számított 30 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően pályázatban megajánlott, de legkésőbb a kiírásban megszabott 30 napon belül átutalja
8. kötelezettségvállaló nyilatkozat, hogy a vevő a vagyontárgyakat a vételár kifizetésétől számított 15 napon belül birtokba veszi
9. Tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy amennyiben a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződés megkötésétől
10. nyilatkozatot annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződés elkészítésére a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, melynek költsége a vevőt terheli
A felszámolóbiztos részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában részben vagy egészben eredménytelenné nyilváníthatja.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P691951/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 03. 20. | 18:07 || A pályázat érvénytelenítve lett.

2017. 03. 07. | 12:18 || A pályázat véget ért.

2017. 02. 27. | 15:18 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 18 órával.

2017. 02. 18. | 18:18 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P691951F1 kommentje:

    Tisztelt,felszámoló.Megtekintésre,szeretnék,idöpontot.Pályázó

  • || Értékesítő kommentje:

    Megtekintés időpontja 2017.03.03. 10 óra a helyszínen. Kérem elektronikus levélben a megtekintési szándékot és elérhetőségét a titkarsag@donaucapital.hu megküldeni. Felszámolóbiztos