Legmagasabb ajánlat
16 000 000 Ft
Eredménytelenítés ideje
2017. 04. 08. 17:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 04. 08. 17:00

Ismertető

befejezetlen 43,44 m2 területű lakás, 3,52 m2 erkéllyel

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az ingatlan-nyilvántartásba benyújtott társasház alapító okiratban 27333/0/A/28 hrsz-on nyilvántartott, a természetben a Budapest XIII.ker. Mór u.12. III.1.számú 43,44 m² alapterületű 1,5 szobás lakóingatlan, a hozzá tartozó 3,52 m² alapterületű erkéllyel. A lakás befejezésre szorul: ajtók, szaniterek, fűtőtestek, gépészet hiányzik, a falakon beázás nyomai láthatók. A lakás egy 2007 évben szerkezetileg elkészült található, amely még nem alakult társasházzá.

Pályázat kezdete
2017. 03. 24. | 08:00
Pályázat vége
2017. 04. 08. | 17:00
Ügyszám
4.Fpk.01-09-006630
Becsérték21 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
REAL-HOLDING FELSZÁMOLÓ, VAGYONKEZELŐ, IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Székhely
1055 Budapest,, Balassi Bálint utca 25..
Cégjegyzékszám
01-09-738760

Adós adatai

Cégnév
ELSŐ PEST-BUDAI Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft.„f.a.”
Székhely
1135 Budapest, Szent László utca 8..
Cégjegyzékszám
01 09 568032

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.01-09-006630 ügyszámú nyilvános pályázat, a Reál Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-738760, székhely: 1055 Budapest,, Balassi Bálint utca 25.., levelezési cím: 1055 Budapest,, Balassi Bálint utca 25..) felszámoló által a Első Pest-Budai Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 568032, székhely: 1135 Budapest, Szent László utca 8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
nem érkezett megfelelő ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.01-09-006630 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. április 8. 17 óra 00 perckor, a Reál Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-738760, székhely: 1055 Budapest,, Balassi Bálint utca 25.., levelezési cím: 1055 Budapest,, Balassi Bálint utca 25..) felszámoló által a Első Pest-Budai Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 568032, székhely: 1135 Budapest, Szent László utca 8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.01-09-006630 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. március 24. 08 óra 00 perckor, a Reál Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-738760, székhely: 1055 Budapest,, Balassi Bálint utca 25.., levelezési cím: 1055 Budapest,, Balassi Bálint utca 25..) felszámoló által a Első Pest-Budai Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 568032, székhely: 1135 Budapest, Szent László utca 8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P697367.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Reál Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-738760, székhely: 1055 Budapest,, Balassi Bálint utca 25.., levelezési cím: 1055 Budapest,, Balassi Bálint utca 25..), mint a(z) Első Pest-Budai Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 568032, székhely: 1135 Budapest, Szent László utca 8..) Fővárosi Törvényszék 4.Fpk.01-09-006630/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. március 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P697367
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. március 24. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. április 8. 15 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 600 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtásának határidejét megelőző munkanapig, az Első Pest-Budai Kft. ,,f.a.'' ERSTE Bank Nyrt-nél vezetett 11600006-00000000-17722520 sz. számlájára kell átutalni.


Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, míg a többi pályázó részére a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb nyolc napon belül vissza kell fizetni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az ingatlan-nyilvántartásba benyújtott társasház alapító okiratban 27333/0/A/28 hrsz-on nyilvántartott, a természetben a Budapest XIII.ker. Mór u.12. III.1.számú 43,44 m² alapterületű 1,5 szobás lakóingatlan, a hozzá tartozó 3,52 m² alapterületű erkéllyel. A lakás befejezésre szorul: ajtók, szaniterek, fűtőtestek, gépészet hiányzik, a falakon beázás nyomai láthatók. A lakás egy 2007 évben szerkezetileg elkészült található, amely még nem alakult társasházzá.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 21 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Hrsz. 27333 45/3973 tulajdoni hányada

Típus:
lakás
Területe:
44 m²
Állapota:
építés alatt álló
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
45/3973
Becsérték:
16 700 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
27333
Ingatlan postai címe:
1135 Budapest, Mór utca 12.. 3. em. 1.
Területnagyság:
44 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Hrsz. 27333 45/3973 tulajdoni hányada

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 650.000.000 Ft keretbiztosítéki zálogjog a Pannon Creditor Kft. javáraVégrehajtási jog 9.306.275 Ft összegben a NAV javára

Az épületnél jellemző sajátosságok: önálló helyrajti számmal nem rendelkezik, társasházzá alakulás folyamatban van

Ingatlan állapota: építés alatt álló

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 2017. március 31. 15.00 óra. Kérem a Tisztelt Pályázókat, hogy megtekintési szándékukat előzetesen szíveskedjenek jelezni az info@realholding.org emailcímen.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül banki átutalással a zálogjogosult MKB-nál vezetett 10300002-10610959-49020011 számú számlájára (közlemény rovatba: Első Pest-Budai Kft. „f.a.” hrsz 27333/0/A/28).

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az eredményhirdetést követő 8 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokbavételére a vételár kifizetését követő 5 napon belül kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat lebonyolítására a többszörösen módosított 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 2012. március 1-je után hatályos előírásai, továbbá a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet előírásai az irányadók. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező társaság vehet részt. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - az ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet; a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF), - egy hónapnál nem régebbi cégkivonat gazdasági társaság esetén, a cégjegyzése jogosult személy aláírási címpéldánya - minimum 60 napos szerződéskötési kötelezettség vállalása, - kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat. A Cstv. 49/A, (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet - pályázatbontástól számított 20 napon belül - a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékesítésénél értékelési szempont a vételár nagysága. Az értékesítés MENTES az ÁFA fizetési kötelezettség alól.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázattal kapcsolatos minden költség - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terheli. Felhívjuk az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékára vonatkozólag, mely a vételárba beleszámít. Az a pályázó, akinek a felszámolás alatt álló gazdálkodóval szemben bármilyen tartozása áll fenn, a pályázaton nem vehet részt, így beérkezett pályázatát a felszámoló nem veszi figyelembe.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P697367/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 04. 08. | 17:00 || A pályázat véget ért.

2017. 04. 03. | 13:34 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 2 órával.

2017. 03. 24. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P697367F5 kommentje:

  T Felszámoló! A tulajdonlap vagy 40 oldal, több mint 100 tulajdonossal. Kérdésem a következő: 1. miből derül ki, hogy a 45/3973 tulajdonhányad egy lakást takar és nem egy tároló? 2. Ha jól értelmezem több mint tíz éve nincs albetétesítés, tehát jogilag az egész épület osztatlan közös tulajdon. Legalább megosztási szerződés van a tulajdonosok között? 3. Nyilatkozna valamit az elbetétesítésről? a közös képviselő szerint 2007-óta áll az épület, és ezen idő alatt nem sikerült megkapni. Bár többszöri nekifutás volt, azóta az elhangzott ígéretekből nem lett semmi. Mivel a felszámolás alatti cég az építtető, Önök vállalják, hogy a felszámolás megszüntetése előtt még elkészítik az albetéteket? 4. Azt jól értelmezem, hogy mivel Önök felszámolják az építtetőt ezzel a garanciális javítások sem készülnek el? Érdeklődő

 • || P697367F3 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! A 45/3973 tulajdoni hányad a pályázatban kiírt 45 nm-es lakás 1/1 tulajdoni hányada lesz albetétesítés után?

 • || P697367F2 kommentje:

  érdeklődnék ,hogy áfás avagy mentes az áfa alól az értékesítés ? üdv. bt.

 • || P697367F1 kommentje:

  Ha nincs önálló hrsz-a, akkor társtulajdonosoknak elővásárlási joguk van.Ez hány főt érint?Fontos kérdés, kérem válaszoljon.

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt érdeklődő! A 100 feletti társtulajdonosra és a pályázat nyilvános jellegére tekintettel nincs szükség az elővásárlási jogosultak megnyilatkoztatására.