Legmagasabb ajánlat
21 000 Ft
Eredménytelenítés ideje
2017. 04. 17. 10:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 04. 17. 10:00

Ismertető

Irodaberendezések, számítástechnikai eszközök

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Irodaberendezések, számítástechnikai eszközök

Pályázat kezdete
2017. 03. 31. | 10:54
Pályázat vége
2017. 04. 17. | 10:00
Ügyszám
5.Fpk.08-15-000174
Megnézem az előző kiírást
Becsérték250 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
HUNGARO-JUSTITIA Igazságügyi Szakértői Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
8200 Veszprém, Rákóczi utca 5..
Cégjegyzékszám
19-09-504896

Adós adatai

Cégnév
SOPI BAUK Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
9400 Sopron, Táncsics utca 50. Fszt. em. 1.
Cégjegyzékszám
08-09-016185

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.08-15-000174 ügyszámú nyilvános pályázat, a Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Rákóczi utca 5.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Rákóczi utca 5..) felszámoló által a SOPI BAU Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08-09-016185, székhely: 9400 Sopron, Táncsics utca 50. Fszt. em. 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Nem érkezett megfelelő ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.08-15-000174 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. április 17. 10 óra 00 perckor, a Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Rákóczi utca 5.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Rákóczi utca 5..) felszámoló által a SOPI BAU Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 08-09-016185, székhely: 9400 Sopron, Táncsics utca 50. Fszt. em. 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.08-15-000174 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. március 31. 10 óra 54 perckor, a Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Rákóczi utca 5.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Rákóczi utca 5..) felszámoló által a SOPI BAU Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08-09-016185, székhely: 9400 Sopron, Táncsics utca 50. Fszt. em. 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P712969.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Rákóczi utca 5.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Rákóczi utca 5..), mint a(z) SOPI BAU Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 08-09-016185, székhely: 9400 Sopron, Táncsics utca 50. Fszt. em. 1.) Győri Törvényszék 5.Fpk.08-15-000174/4. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. március 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós kis értékű ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P712969
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. március 31. 10 óra 54 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. április 17. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 12 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték megfizetése átutalással a SOPI BAU Kft. "f.a." számlájára „SOPI BAU Kft. "f.a." pályázat ajánlati biztosíték” megjelöléssel oly módon, hogy az összeg legkésőbb a pályázat benyújtási határidejéig jóváírásra kerüljön. Számlavezető pénzintézet MKB Zrt.; bankszámlaszám: 10300002-10648797-49020010

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték összege eredményes pályázat esetén a vételárba beszámításra kerül. Eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül a pályázó részére kamatmentesen visszafizetésre kerül. Az érvényes pályázat feltétele az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Csődtörvény 49/A § (4) bekezdése szerinti ajánlatot az elrendelt elektronikus ártárgyaláson nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlattól visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Irodaberendezések, számítástechnikai eszközök

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 250 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Irodaberendezések

Típus:
Üzleti berendezés
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
30 db
Becsérték:
374 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóság Adós székhelyén (Sopron) tekinthető meg. A megtekintésre - előzetes bejelentkezés alapján - 2017. 03. 21. nap 9-15 óra között van lehetőség. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás. Határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 8 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 8 munkanapon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%+Áfát tartalmazó összeg, minimum 40.000,- Ft + ÁFA összeg, melyet nyertes pályázat esetén vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokba vételéről vevő a saját költségén a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az elektronikus értékesítési rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan, írásban benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: - Pályázó neve, azonosító adatai, cég esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt - A megvásárolni kívánt vagyontárgy és a nettó vételár egyértelmű megjelölésével az ajánlott fizetési feltételeket - Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása - 60 napos ajánlati kötöttség vállalása - Az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalás – Az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (bankgarancia, letéti igazolás, vagy más megfelelő fedezetigazolás) - Kötelezettség-vállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az adásvételi szerződés megkötése esetén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 8 napon belül átutalással egy összegben megfizeti az eladó részére - Tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől. A beérkező ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Csődtörvény 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a nettó vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a Kiíróval sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. Az értékesítésre az Áfa tv. megfelelő rendelkezései az irányadók. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P712969/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 04. 17. | 10:00 || A pályázat véget ért.

2017. 04. 03. | 13:33 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 2 órával.

2017. 03. 31. | 10:54 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P712969F1 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló biztos Úr! Kérem az anitanrd@gmail.com email címre részletes listát fotót szíveskedjen küldeni. Köszönettel A