A nyertes ár
14 075 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2018. 01. 18. 15:30

Ismertető

Kivett, beépítetlen terület a 7-es főút mellett

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Kivett, beépítetlen terület a 7-es főút mellett

Pályázat kezdete
2018. 01. 18. | 09:00
Pályázat vége
2018. 01. 18. | 15:30
Ügyszám
3.Fpk.00130
Becsérték6 600 000 Ft
Minimálár6 600 000 Ft
Kikiáltási ár7 375 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
PROFÉNA Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1201 Budapest, Vágóhíd út 65..
Cégjegyzékszám
01-09-925516

Adós adatai

Cégnév
AUTÓ NÉRÓ Bt.„f.a.”
Székhely
8000 Székesfehérvár, Prohászka utca 38-40.. 2. em. 3.
Cégjegyzékszám
07-06-005383

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 3.Fpk.00130 ügyszámú nyilvános pályázat, a PROFÉNA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-925516, székhely: 1201 Budapest, Vágóhíd út 65.., levelezési cím: 1201 Budapest, Vágóhíd út 65..) felszámoló által a AUTÓ NÉRÓ Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-06-005383, székhely: 8000 Székesfehérvár, Prohászka utca 38-40.. 2. em. 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 14 075 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P723306F4
Szerződéskötés dátuma: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, az elővásárlásra jogosultak megkereséséről.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

A(z) PROFÉNA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-925516, székhely: 1201 Budapest, Vágóhíd út 65.., levelezési cím: 1201 Budapest, Vágóhíd út 65..) felszámoló által a AUTÓ NÉRÓ Bt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07-06-005383, székhely: 8000 Székesfehérvár, Prohászka utca 38-40.. 2. em. 3.) adóssal szembeni, 3.Fpk.00130 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

Pályázati Közlemény

A(z) PROFÉNA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-925516, székhely: 1201 Budapest, Vágóhíd út 65.., levelezési cím: 1201 Budapest, Vágóhíd út 65..) felszámoló által a AUTÓ NÉRÓ Bt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07-06-005383, székhely: 8000 Székesfehérvár, Prohászka utca 38-40.. 2. em. 3.) adóssal szembeni, 3.Fpk.00130 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása megkezdődött.

Pályázati Közlemény

Ártárgyalást tart a(z) PROFÉNA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-925516, székhely: 1201 Budapest, Vágóhíd út 65.., levelezési cím: 1201 Budapest, Vágóhíd út 65..) felszámoló a(z) AUTÓ NÉRÓ Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-06-005383, székhely: 8000 Székesfehérvár, Prohászka utca 38-40.. 2. em. 3.) adóssal szemben folytatott felszámolási eljárás keretében, a(z) 3.Fpk.00130 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P723306

Az ártárgyalás kezdete: 2018. január 18. 09 óra 00 perc
Az ártárgyalás vége: 2018. január 18. 14 óra 00 perc

Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 3.Fpk.00130 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. január 15. 16 óra 00 perckor, a PROFÉNA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-925516, székhely: 1201 Budapest, Vágóhíd út 65.., levelezési cím: 1201 Budapest, Vágóhíd út 65..) felszámoló által a AUTÓ NÉRÓ Bt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07-06-005383, székhely: 8000 Székesfehérvár, Prohászka utca 38-40.. 2. em. 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.00130 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. december 27. 08 óra 00 perckor, a PROFÉNA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-925516, székhely: 1201 Budapest, Vágóhíd út 65.., levelezési cím: 1201 Budapest, Vágóhíd út 65..) felszámoló által a AUTÓ NÉRÓ Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-06-005383, székhely: 8000 Székesfehérvár, Prohászka utca 38-40.. 2. em. 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P723306.

Pályázati Hirdetmény

A(z) PROFÉNA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-925516, székhely: 1201 Budapest, Vágóhíd út 65.., levelezési cím: 1201 Budapest, Vágóhíd út 65..), mint a(z) AUTÓ NÉRÓ Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 07-06-005383, székhely: 8000 Székesfehérvár, Prohászka utca 38-40.. 2. em. 3.) Székesfehérvári Törvényszék 3.Fpk.00130/2016/2.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. december 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P723306
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. december 27. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. január 15. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 330 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítéknak a PROFÉNA Kft. MagNet Banknál vezetett 16200182-11536576 számú bankszámlájára "AUTÓ NÉRÓ Bt. f.a. ajánlati biztosíték" megjelöléssel jóváírásra kell kerülnie 2018. január 15-i értéknappal, mely befizetés igazolását csatolni kell a pályázathoz. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a befizetést igazoló dokumentum feltöltésén túl, legkésőbb 2018. január 15-i értéknappal az előbbiekben megadott eladói bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül. Az átutalás költségei a pályázót terhelik.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Kivett, beépítetlen terület a 7-es főút mellett

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 6 600 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 6 600 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett, beépítetlen terület a 7-es főút mellett

Típus:
telek
Területe:
1 661 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
3322/4130

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Velence
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
Velence 2211
Ingatlan postai címe:
2481 Velence, hrsz. Velence 2211
Művelési ág:
kivett beépítetlen terület
Területnagyság:
1 661 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett, beépítetlen terület a 7-es főút mellett

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
AUTÓ NÉRÓ Velence Bt. FA 8000 Székesfehérvár, Prohászka utca 38-40.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Lombard Zrt. Jelzálogjog 7.500.000,- Ft és járulékai, vételi jog 5 évig; NAV VH jog 2.565.625,- Ft és járulékai; Gárdony Önkormányzata Jelzálogjog 560.739,- Ft; Gárdony Önkormányzata VH jog 259.000,- Ft és járulékai ; Székesfehérvár MJV Jegyző jelzálogjog 275.702,- Ft és járulékai

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Előzetes egyeztetés alapján: 2017. december 14. 11 óra, Kőszeri Ferenc felszámolóbiztos 30-933-0564.A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt nettó vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a vételárat a szerződéskötést követő 5 (öt) munkanapon belül, számla ellenében egyösszegben a PROFÉNA Kft. MagNet Banknál vezetett 16200182-11536576 számú bankszámlájára "AUTÓ NÉRÓ Bt. f.a. vételár" megjelöléssel történő átutalással megfizetni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, az elővásárlásra jogosultak megkereséséről.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan átadására a teljes vételár megfizetését követő 5(öt) munkanapon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenésétől számított 15 munkanapon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5 (öt) munkanapon belül átutalja. A szerződés szerkesztése, annak költségei a nyertes pályázót terhelik. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, továbbá tudomásulvételi nyilatkozatot arra az esetre, ha a vételár megfizetésére nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, úgy az eladó eláll a szerződéstől. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer a vételre jogot. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembe vételre. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A pályázatok értékelésére a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet az elővásárlási jog jogosultjának nyilatkozattételre rendelkezésére álló határidő leteltét követő 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzé teszi. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a minimál árnál alacsonyabb összegű ajánlatot nem fogad el. Amennyiben több megfelelő ajánlat kerül benyújtásra és a benyújtott legmagasabb ajánlati árat követő ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri (elérik), a felszámoló a pályázók között ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a felszámoló azokat az ajánlattevőket hívja meg, akiknek az ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Az esetleges elővásárlási joggal rendelkezők részére 15 nap áll rendelkezésre az elővásárlási jog gyakorlására. Az ingatlan értékesítésére 3. alkalommal kerül sor. A 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés az arra jogosultak részére megtörtént. Az értékesítés ÁFA mentes, nincs ÁFA fizetési kötelezettség.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P723306/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 01. 18. | 15:30 || Az új ártárgyalás véget ért.

2018. 01. 18. | 15:20 || P723306F4 14 075 000 Ft licitet tett.

2018. 01. 18. | 15:12 || P723306F2 14 050 000 Ft licitet tett.

2018. 01. 18. | 15:11 || P723306F4 14 025 000 Ft licitet tett.

2018. 01. 18. | 15:03 || P723306F2 14 000 000 Ft licitet tett.

2018. 01. 18. | 15:01 || P723306F4 13 025 000 Ft licitet tett.

2018. 01. 18. | 14:52 || P723306F2 13 000 000 Ft licitet tett.

2018. 01. 18. | 14:51 || P723306F4 12 025 000 Ft licitet tett.

2018. 01. 18. | 14:43 || P723306F2 12 000 000 Ft licitet tett.

2018. 01. 18. | 14:35 || P723306F4 11 525 000 Ft licitet tett.

2018. 01. 18. | 14:25 || P723306F2 11 500 000 Ft licitet tett.

2018. 01. 18. | 14:25 || P723306F4 11 075 000 Ft licitet tett.

2018. 01. 18. | 14:16 || P723306F2 11 050 000 Ft licitet tett.

2018. 01. 18. | 14:15 || P723306F4 11 025 000 Ft licitet tett.

2018. 01. 18. | 14:06 || P723306F2 11 000 000 Ft licitet tett.

2018. 01. 18. | 14:05 || P723306F4 10 025 000 Ft licitet tett.

2018. 01. 18. | 13:57 || P723306F2 10 000 000 Ft licitet tett.

2018. 01. 18. | 13:56 || P723306F4 9 525 000 Ft licitet tett.

2018. 01. 18. | 13:51 || P723306F2 9 500 000 Ft licitet tett.

2018. 01. 18. | 13:50 || P723306F4 9 025 000 Ft licitet tett.

2018. 01. 18. | 13:48 || P723306F2 9 000 000 Ft licitet tett.

2018. 01. 18. | 13:46 || P723306F4 8 525 000 Ft licitet tett.

2018. 01. 18. | 13:45 || P723306F2 8 500 000 Ft licitet tett.

2018. 01. 18. | 13:44 || P723306F4 8 025 000 Ft licitet tett.

2018. 01. 18. | 09:15 || P723306F2 8 000 000 Ft licitet tett.

2018. 01. 18. | 09:09 || P723306F1 7 400 000 Ft licitet tett.

2018. 01. 18. | 09:05 || P723306F2 7 375 000 Ft licitet tett.

2018. 01. 18. | 09:00 || Az új ártárgyalás megkezdődött.

2018. 01. 15. | 16:00 || A pályázat véget ért.

2017. 12. 27. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P723306F3 kommentje:

    Sikeres pályázat esetén törlik a jelzálogjogokat, vagy azzal együtt kerül értékesítésre?

  • || Értékesítő kommentje:

    Természetesen