Eredménytelenítés ideje
2017. 04. 17. 14:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 04. 17. 14:00

Ismertető

5. csomag: 31 db használt állapotú autóbusz, amelyek forgalomból kivontak, részben üzemképtelen gépjárművek.

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

5. csomag 31 db használt állapotú autóbusz, amelyek forgalomból kivontak, részben üzemképtelen gépjárművek.

Pályázat kezdete
2017. 04. 01. | 12:00
Pályázat vége
2017. 04. 17. | 14:00
Ügyszám
5.Fpk.02-13-000590
Becsérték142 500 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...
Cégjegyzékszám
01-10-044074

Adós adatai

Cégnév
PK. Zrt. Pécsi Közlekedési Zrt. „f.a.”
Székhely
7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 33..
Cégjegyzékszám
02-10-060068

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.02-13-000590 ügyszámú nyilvános pályázat, a Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...) felszámoló által a PK. Zrt. Pécsi Közlekedési Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-10-060068, székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 33..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett vételi ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.02-13-000590 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. április 17. 14 óra 00 perckor, a Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...) felszámoló által a PK. Zrt. Pécsi Közlekedési Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 02-10-060068, székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 33..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.02-13-000590 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. április 1. 12 óra 00 perckor, a Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...) felszámoló által a PK. Zrt. Pécsi Közlekedési Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-10-060068, székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 33..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P724911.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...), mint a(z) PK. Zrt. Pécsi Közlekedési Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 02-10-060068, székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 33..) Pécsi Törvényszék 5.Fpk.02-13-000590/9. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. március 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P724911
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. április 1. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. április 17. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 4 475 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett nettó irányár alapján számolt bánatpénz megfizetése adós gazdálkodó szervezet Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000-77057529 számú számlájára, „Ajánlati biztosíték 5. csomag” közleménnyel, legkésőbb a pályázati határidő lezárása és ennek igazolása a pályázati anyagban.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§. (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a VECTIGALIS ZRt. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

5. csomag 31 db használt állapotú autóbusz, amelyek forgalomból kivontak, részben üzemképtelen gépjárművek.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 142 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: 31 db használt állapotú autóbusz

Típus:
Jármű
Tehermentes:
nem NAV 541.474.000.-Ft. és járulékai erejéig bejegyzett jelzálog jogával. A NAV 774.207.000.-Ft. és járulékai, 909.006.000.-Ft. és járulékai, valamint 44.536.000.-Ft. és járulékai erejéig bejegyzett végrehajtási jogával terheltek.
Mennyisége:
31 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelemeket és adatainak megtekintését a felszámoló a pályázók részére jelen hirdetmény EÉR megjelenésétől számított 15. naptól előzetes időpont egyeztetést után, 2017. március 22-én 10 órától biztosítja (92/511-550)

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetését a felszámoló átutalással az adásvételi szerződés megkötésétől számított legkésőbb 15 napon belül kéri teljesíteni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számítottan és azt követően 15 napon belül megköti, hogy az EÉR rendszer működtetője részére a nettó vételár 1 %-át mint jutalékot megfizette, továbbá a
vételár szerződéskötést követő 15 napon belül átutalja.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár kifizetését követően felszámoló előzetes időpont egyeztetést követően birtokba adja az ingóságokat.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. Az ajánlatok közül előnyt élvez az, aki a megajánlott vételárat rövidebb határidőn belül vállalja megfizetni. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat, vagy ha a Cstv. 49/D §. szerinti zálogjogosult túl alacsonynak minősíti az ajánlati árat. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. A meghirdetett ingóságok kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre. Együttes értékesítés sikertelensége esetén – megfelelő ajánlat hiányában – az eljárás eredménytelen. Eladó kellékszavatosságot nem vállalnak. Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ajánlatoknak tartalmazniuk
kell:
A pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó
szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási
címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.
Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR
rendszerben történt megjelenésétől számítottan és azt követően 15 napon belül megköti, hogy
az EÉR rendszer működtetője részére a nettó vételár 1 %-át mint jutalékot megfizette, továbbá a
vételár szerződéskötést követő 15 napon belül átutalja.
Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig.
A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az
értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló
elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által
megtekinthető.
A pályázatok értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.
A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az ÉER rendszerének
igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró
időpontjáról az érdekelteket.
Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban
meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.
Felszámoló közvetlenül felhívja a társaságot, valamint társaságok tagjait elővásárlási joguk
gyakorlására, valamint a Cstv. 49/C. §-ban meghatározott elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P724911/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 04. 17. | 14:00 || A pályázat véget ért.

2017. 04. 03. | 13:33 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 2 órával.

2017. 04. 01. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.