Legmagasabb ajánlat
800 000 Ft
Eredménytelenítés ideje
2017. 05. 06. 14:12
Eredménytelen pályázat: Egyéb ok. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 05. 06. 14:12

Ismertető

Éttermi berendezési tárgyak

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Éttermi berendezési tárgyak

Pályázat kezdete
2017. 04. 21. | 14:12
Pályázat vége
2017. 05. 06. | 14:12
Ügyszám
4.Fpk.16-13-000578
Becsérték1 568 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
M&A Partners Vagyon-és Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11..
Cégjegyzékszám
01-09-998231

Adós adatai

Cégnév
CSALÁD-2005. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"„f.a.”
Székhely
5300 Karcag, Kisújszállási út 37.
Cégjegyzékszám
16 09 008591

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.16-13-000578 ügyszámú nyilvános pályázat, a M & A Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-998231, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11.., levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11..) felszámoló által a CSALÁD-2005. Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16 09 008591, székhely: 5300 Karcag, Kisújszállási út 37.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: Egyéb ok
Alacsony vételár.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.16-13-000578 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. május 6. 14 óra 12 perckor, a M & A Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-998231, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11.., levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11..) felszámoló által a CSALÁD-2005. Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 16 09 008591, székhely: 5300 Karcag, Kisújszállási út 37.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.16-13-000578 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. április 21. 14 óra 12 perckor, a M & A Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-998231, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11.., levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11..) felszámoló által a CSALÁD-2005. Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16 09 008591, székhely: 5300 Karcag, Kisújszállási út 37.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P726879.

Pályázati Hirdetmény

A(z) M & A Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-998231, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11.., levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11..), mint a(z) CSALÁD-2005. Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16 09 008591, székhely: 5300 Karcag, Kisújszállási út 37.) Szolnoki Törvényszék 4.Fpk.16-13-000578/3. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. április 6. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P726879
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. április 21. 14 óra 12 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. május 6. 14 óra 12 perc

Ajánlati biztosíték összege: 47 040 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összegét, az ajánlatot tevőnek vételi szándéka bizonyítására az ajánlattétel benyújtásának határidejéig az adós társaság rendelkezésére kell bocsátania, ha azt átutalással fizeti, úgy a „CSALÁD-2005 Kft. FA” ajánlati biztosíték” közleménnyel, a felszámoló adós társaságok pénzeszközei részére elkülönített, az ERSTE Bank Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-76277377 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon visszautalásra kerül. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Éttermi berendezési tárgyak

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 568 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Éttermi berendezések a mellékelt csatolmány szerint

Típus:
Üzleti berendezés
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
82 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak a Sárgaház Vendéglőben lelhetőek fel, melyek jelenleg is használatban vannak a bérlő által. A vagyontárgyak előre egyeztetett időpontban megtekinthetőek. Telefonos elérhetőség: 06-1-411-1037, munkanapokon 14-16 óra között. E-mailes elérhetőség: iroda@mapartners.hu.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötéstől számított legfeljebb 30 napon belül. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben az ajánlati biztosíték összegén túl beszámítással nem élhet. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig, illetve a pályázati anyagban és szerződésben vállalt további kötelezettségeinek teljesüléséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.Az eszközök irányára az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy az eszközök vételárát ÁFA fizetési kötelezettség terheli. Az Áfa körbe tartozó nyertes pályázó esetében, figyelemmel az Áfa tv. 142. § (1) g) pontjára a 100.000 Ft vételárat meghaladó értékesítés esetén az adót a vevő fizeti meg a fordított adózás szabályai szerint, az Áfa körbe nem tartozó nyertes pályázó esetében a felszámoló számlája 27% áfát tartalmaz.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésé a kiértékelési jegyzőkönyv feltöltésétől számított legfeljebb 30 napon belül történik.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A Vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni, a teljes vételár megfizetésétől számított 8 napon belül. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért, az őrzésért költségtérítést számolhat fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: az érvényes ajánlatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő szempontjából a felszámoló által elfogadható legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével a szerződő felek a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg, díját a nyertes pályázat esetén a vevő az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg köteles megfizetni, továbbá annak kiegyenlítésére a pályázati ajánlatában kötelezettséget kell vállalnia. Az ügyvédi munkadíj 50.000e Ft vételár alatt a vételár 5 %-a, de minimum 100.000 Ft + Áfa.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell:  a pályázó adatait (cég esetén: 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, eredeti aláírási címpéldányt, magánszemély esetén: személyes adatokat) a vagyontárgy pontos megnevezését egyösszegű, nettó vételár megjelölését az ajánlott fizetési feltételeket az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a 60 napos ajánlati kötöttségre vonatkozó nyilatkozatot nyilatkozatot, hogy a vagyontárgy állapotát megismerte, a kellékszavatossági, illetve garanciális igényeiről lemond fedezeti igazolást a fennmaradó vételár tekintetében az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy ajánlatának el nem fogadása esetén az ajánlati biztosítékot milyen bankszámlára kéri visszautalni hogy elfogadja az elektronikus (e-mail) kapcsolattartást a vételárfizetésen kívüli egyéb kötelezettségek megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket teljes terjedelemben elfogadja. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.Amennyiben a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő összegű pályázati ajánlatok érkeznek, úgy a kiíró ártárgyalást tart. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló 10 napot biztosít, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben a felszámoló 5 napot biztosít e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P726879/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 05. 06. | 14:12 || A pályázat véget ért.

2017. 04. 21. | 14:12 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P726879F2 kommentje:

  Azt szeretém kérdezni, hogy a beépített dolgokat mint pl. A klíma , radiátor azokat le lehet szerelni?

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Nem lehet leszerelni.

 • || P726879F2 kommentje:

  Minden Cs nál ott van.

 • || P726879F2 kommentje:

  Mi ez a ,,p"?

 • || P726879F2 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló !

 • || P726879F1 kommentje:

  p