Legmagasabb ajánlat
3 000 000 Ft
Eredménytelenítés ideje
2017. 06. 03. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 06. 03. 12:00

Ismertető

Kaposvári üzlethelyiség

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Kaposvár belterület 252/A/5 helyrajzi szám alatti, üzlethelyiség megnevezésű, 170 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi bejegyzések találhatóak: jelzálogjog 73 500 CHF erejéig az OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. jogosult javára; végrehajtási jog 580 887-Ft erejéig a Nemzeti Adó-és Vámhivatal jogosult javára; végrehajtási jog 6 856 666-Ft és 5 390 666-Ft erejéig Varga Szabolcs jogosult javára.

Pályázat kezdete
2017. 05. 19. | 12:00
Pályázat vége
2017. 06. 03. | 12:00
Ügyszám
2.Fpk.14-16-000126
Megnézem az előző kiírást
Becsérték10 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
Pre-Holding Felszámoló Gazdasági és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1027 Budapest, Varsányi Irén utca 21..
Cégjegyzékszám
01-09-993384

Adós adatai

Cégnév
OPORTÓ Vendéglátó és Kereskedelmi Kft.„f.a.”
Székhely
7400 Kaposvár, József A. utca 14.
Cégjegyzékszám
14-09-303356

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 2.Fpk.14-16-000126 ügyszámú nyilvános pályázat, a Pre-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-993384, székhely: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 21.., levelezési cím: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 21..) felszámoló által a OPORTÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14-09-303356, székhely: 7400 Kaposvár, József A. utca 14.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Az ajánlott vételár alacsony

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 2.Fpk.14-16-000126 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. június 3. 12 óra 00 perckor, a Pre-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-993384, székhely: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 21.., levelezési cím: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 21..) felszámoló által a OPORTÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 14-09-303356, székhely: 7400 Kaposvár, József A. utca 14.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 2.Fpk.14-16-000126 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. május 19. 12 óra 00 perckor, a Pre-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-993384, székhely: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 21.., levelezési cím: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 21..) felszámoló által a OPORTÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14-09-303356, székhely: 7400 Kaposvár, József A. utca 14.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P748724.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Pre-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-993384, székhely: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 21.., levelezési cím: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 21..), mint a(z) OPORTÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 14-09-303356, székhely: 7400 Kaposvár, József A. utca 14.) Kaposvári Törvényszék 2.Fpk.14-16-000126. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. május 4. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P748724
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. május 19. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. június 3. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 500 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázóknak az ajánlati biztosítékot a felszámoló szervezet 12001008 - 01395707 - 00300005 jelzőszámú bankszámlájára kell megfizetniük "OPORTÓ Kft. "f.a." ajánlati biztosíték" közleménnyel, oly módon, hogy az legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Érvényes vételi ajánlat kizárólag az ajánlati biztosíték előírt módon történő megfizetése esetén nyújtható be. Eredménytelen pályázati eljárás esetén a felszámoló az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalja. Eredményes pályázati eljárás esetén az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak az ajánlati biztosíték teljes összegét felszámoló az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszti. Az ajánlati biztosíték a pályázók javára nem kamatozik, azok visszautalásáért a felszámoló kezelési költséget nem számol fel.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Kaposvár belterület 252/A/5 helyrajzi szám alatti, üzlethelyiség megnevezésű, 170 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi bejegyzések találhatóak: jelzálogjog 73 500 CHF erejéig az OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. jogosult javára; végrehajtási jog 580 887-Ft erejéig a Nemzeti Adó-és Vámhivatal jogosult javára; végrehajtási jog 6 856 666-Ft és 5 390 666-Ft erejéig Varga Szabolcs jogosult javára.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 10 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlethelyiség

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
170 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
170 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
üzlethelyiség

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan az EÉR rendszeren keresztül egyeztetett időpontban megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékon felüli vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belül köteles megfizetni a felszámoló szervezet bankszámlájára történő banki átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázó a felszámoló felhívására az adásvételi szerződést az eredményhirdetést követő 15 napon belül köteles megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a vételár megfizetését követő 15 napon belül az ingatlan birtokba vételéről saját költségén köteles gondoskodni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati kiírásban foglaltaknak teljes körűen megfelelő és így érvényesnek minősített ajánlatokat kizárólag a megajánlott nettó vételár alapján bírálja el. Nyertes pályázónak azt az érvényesnek minősített ajánlatot tett p��lyázót hirdeti ki, aki a legmagasabb nettó összegű vételi ajánlatot tette, figyelembe véve az ártárgyalás jelen pályázatban ismertetett szabályait is.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan értékesítése a 2007. évi CXXVII. tv. 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján mentes az ÁFA alól. Az érvényes pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, úgymint gazdasági társaság pályázó esetén: a pályázó nevét, székhelyét, cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát, magánszemély pályázó esetén: a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét és ezen adatait igazoló okmányok másolati példányát, elérhetőségét. A pályázó nyilatkozatát, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni. Nyilatkozatot a megajánlott nettó vételárról, a vállalt fizetési feltételekről. A pályázónak igazolnia kell a megajánlott vételár - ajánlati kötöttség határidejéig fennálló, az ajánlati biztosítékot meghaladó részre vonatkozó - rendelkezésre állását. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja. A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy az ingatlan értékesítésére megtekintett, megismert állapotban kerül sor és tudomásul veszi, hogy az ingatlanra sem az adós, sem a felszámoló szervezet kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a Csődtörvény jelen ingatlan esetében kizárja. A pályázónak nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy a jelen ingatlan értékesítési eljárása során a nyertes ajánlati összeg 1,5%-ának megfelelő összegű ügyvédi költség - de minimum 150 000-Ft + ÁFA - megfizetését vállalja az eladó által az adásvételi szerződés elkészítésére megbízott ügyvéd részére. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. A felszámoló felhívja az esetleges elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogosultságukat - jogosultságuk igazolás mellett - a pályázati leadás határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A felszámoló a nyilatkozat tételére legalább 10 napot biztosít. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit és az ártárgyalás megkezdését a résztvevőkkel az EÉR rendszeren keresztül ismerteti a felszámoló (Cstv. 49/A. § (4) bekezdés).

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P748724/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 06. 03. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2017. 05. 19. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.