A nyertes ár
33 100 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2017. 05. 24. 19:29

Ismertető

Taksony belterületen találhat 14 db telekingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

2335 Taksony Belterületen található 14 db telek ingatlan . Természetben a 6604,6605,6608,6609,6612,6613,6614,6615,6616,6617,6618,6627,6636,6637 hrsz címeken található.

Pályázat kezdete
2017. 05. 24. | 14:29
Pályázat vége
2017. 05. 24. | 19:29
Ügyszám
1. Fpk. 13-13-000847
Megnézem az előző kiírást
Becsérték28 000 000 Ft
Minimálár
Kikiáltási ár33 100 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
AGRO-ALBA Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1027 Budapest, Frankel Leó út 11..
Cégjegyzékszám
01-10-046981

Adós adatai

Cégnév
Mi-BAU 62 Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
2335 Taksony, Széchenyi út 43.
Cégjegyzékszám
13-09-129-150

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 1. Fpk. 13-13-000847 ügyszámú nyilvános pályázat, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a MI-BAU 62 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-129-150, székhely: 2335 Taksony, Széchenyi út 43.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 33 100 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P754895F1
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése. Pályázók ajánlatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy az adás-vételi szerződést - a felszámolási eljárások sajátosságaira való tekintettel - a felszámoló által kijelölt ügyvéd készíti el, akinek a munkadíja a vételár 1%-a + ÁFA.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

A(z) Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a MI-BAU 62 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-129-150, székhely: 2335 Taksony, Széchenyi út 43.) adóssal szembeni, 1. Fpk. 13-13-000847 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

Pályázati Közlemény

A(z) Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a MI-BAU 62 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-129-150, székhely: 2335 Taksony, Széchenyi út 43.) adóssal szembeni, 1. Fpk. 13-13-000847 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása megkezdődött.

Pályázati Közlemény

Ártárgyalást tart a(z) Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló a(z) MI-BAU 62 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-129-150, székhely: 2335 Taksony, Széchenyi út 43.) adóssal szemben folytatott felszámolási eljárás keretében, a(z) 1. Fpk. 13-13-000847 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P754895

Az ártárgyalás kezdete: 2017. május 24. 14 óra 29 perc
Az ártárgyalás vége: 2017. május 24. 19 óra 29 perc

Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1. Fpk. 13-13-000847 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. május 20. 14 óra 00 perckor, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a MI-BAU 62 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-129-150, székhely: 2335 Taksony, Széchenyi út 43.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1. Fpk. 13-13-000847 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. május 5. 10 óra 00 perckor, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a MI-BAU 62 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-129-150, székhely: 2335 Taksony, Széchenyi út 43.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P754895.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..), mint a(z) MI-BAU 62 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-129-150, székhely: 2335 Taksony, Széchenyi út 43.) Budapest Környéki Törvényszék 1. Fpk. 13-13-000847/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. április 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P754895
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. május 5. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. május 20. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 840 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a megpályázott ingatlanok tekintetében meghatározott ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a pályázat benyújtása előtt kell befizetni az adós Magnet Banknál vezetett 16200010-10054718-00000000 számú számlájára „MI BAU 62 Kft. „fa” bánatpénz” közleménnyel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§(4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

2335 Taksony Belterületen található 14 db telek ingatlan . Természetben a 6604,6605,6608,6609,6612,6613,6614,6615,6616,6617,6618,6627,6636,6637 hrsz címeken található.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 28 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: telekingatlan

Típus:
telek
Területe:
808 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
808 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
telekingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog 37.000.000.-Ft és járuléka erejéig, jogosult: SZIR-VIX Szolgáltató Kft. Bejegyző határozat: 63152/2/2016.12.05

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: telekingatlan

Típus:
telek
Területe:
808 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
808 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
telekingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog 37.000.000.-Ft és járuléka erejéig, jogosult: SZIR-VIX Szolgáltató Kft. Bejegyző határozat: 63152/2/2016.12.05

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: telekingatlan

Típus:
telek
Területe:
809 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
809 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
telekingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog 37.000.000.-Ft és járuléka erejéig, jogosult: SZIR-VIX Szolgáltató Kft. Bejegyző határozat: 63152/2/2016.12.05

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: telekingatlan

Típus:
telek
Területe:
845 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
845 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
telekingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog 37.000.000.-Ft és járuléka erejéig, jogosult: SZIR-VIX Szolgáltató Kft. Bejegyző határozat: 63152/2/2016.12.05

Ingatlan állapota: átlagos

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: telekingatlan

Típus:
telek
Területe:
808 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
808 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
telekingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog 37.000.000.-Ft és járuléka erejéig, jogosult: SZIR-VIX Szolgáltató Kft. Bejegyző határozat: 63152/2/2016.12.05

Ingatlan állapota: átlagos

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: telekingatlan

Típus:
telek
Területe:
808 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
808 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
telekingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog 37.000.000.-Ft és járuléka erejéig, jogosult: SZIR-VIX Szolgáltató Kft. Bejegyző határozat: 63152/2/2016.12.05

Ingatlan állapota: átlagos

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: telekingatlan

Típus:
telek
Területe:
808 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
808 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
telekingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog 37.000.000.-Ft és járuléka erejéig, jogosult: SZIR-VIX Szolgáltató Kft. Bejegyző határozat: 63152/2/2016.12.05

Ingatlan állapota: átlagos

8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: telekingatlan

Típus:
telek
Területe:
6 615 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
6 615 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
telekingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog 37.000.000.-Ft és járuléka erejéig, jogosult: SZIR-VIX Szolgáltató Kft. Bejegyző határozat: 63152/2/2016.12.05

Ingatlan állapota: átlagos

9. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: telekingatlan

Típus:
telek
Területe:
808 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
808 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
telekingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog 37.000.000.-Ft és járuléka erejéig, jogosult: SZIR-VIX Szolgáltató Kft. Bejegyző határozat: 63152/2/2016.12.05

Ingatlan állapota: átlagos

10. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: telekingatlan

Típus:
telek
Területe:
808 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
808 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
telekingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog 37.000.000.-Ft és járuléka erejéig, jogosult: SZIR-VIX Szolgáltató Kft. Bejegyző határozat: 63152/2/2016.12.05

Ingatlan állapota: átlagos

11. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: telekingatlan

Típus:
telek
Területe:
957 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
957 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
telekingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog 37.000.000.-Ft és járuléka erejéig, jogosult: SZIR-VIX Szolgáltató Kft. Bejegyző határozat: 63152/2/2016.12.05

Ingatlan állapota: átlagos

12. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: telekingatlan

Típus:
telek
Területe:
1 156 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
1 156 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
telekingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog 37.000.000.-Ft és járuléka erejéig, jogosult: SZIR-VIX Szolgáltató Kft. Bejegyző határozat: 63152/2/2016.12.05

Ingatlan állapota: átlagos

13. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: telekingatlan

Típus:
telek
Területe:
788 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
788 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
telekingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog 37.000.000.-Ft és járuléka erejéig, jogosult: SZIR-VIX Szolgáltató Kft. Bejegyző határozat: 63152/2/2016.12.05

Ingatlan állapota: átlagos

14. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: telekingatlan

Típus:
telek
Területe:
788 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
788 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
telekingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog 37.000.000.-Ft és járuléka erejéig, jogosult: SZIR-VIX Szolgáltató Kft. Bejegyző határozat: 63152/2/2016.12.05

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan megtekinthető a 2335 Taksony , 6604 hrsz., 6605 hrsz.., 6608 hrsz., 6609 hrsz.,6612 hrsz., 6613 hrsz., 6614 hrsz., 6615 hrsz., 6616 hrsz., 6617 hrsz., 6618 hrsz., 6627 hrsz., 6636 hrsz., 6637 hrsz.,címen előre egyeztetett időpontban. További felvilágosítást nyújt dr. Szentenszki István felszámolóbiztos (tel:70/777-6569, 1/354-0985)

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötést követő 60 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése. Pályázók ajánlatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy az adás-vételi szerződést - a felszámolási eljárások sajátosságaira való tekintettel - a felszámoló által kijelölt ügyvéd készíti el, akinek a munkadíja a vételár 1%-a + ÁFA.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb egyösszegű vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti a az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő ás záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az AGRO-ALBA Zrt. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: A pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott vételárat, nyilatkozatot 90 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Fedezet igazolást a vételár rendelkezésre állásáról. Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adás vételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat 60 napon belül átutalja. Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig. A meghirdetett ingatlanról részletes tenderfüzet készült, mely az EÉR rendszerben megtekinthető, illetve letölthető, előzetes költségtérítés ellenében. A költségtérítés összege 80.000,- Ft + ÁFA, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet. A pályázat benyújtásának nem feltétele a tenderfüzet megvásárlása.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P754895/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P754895#tenderfuzet

Licitnapló

2017. 05. 24. | 19:29 || Az új ártárgyalás véget ért.

2017. 05. 24. | 18:50 || P754895F1 33 100 000 Ft licitet tett.

2017. 05. 24. | 14:29 || Az új ártárgyalás megkezdődött.

2017. 05. 20. | 14:00 || A pályázat véget ért.

2017. 05. 05. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.