Eredménytelenítés ideje
2017. 06. 19. 20:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 06. 19. 20:00

Ismertető

Lakott lakóház 1/2 tulajdoni hányada

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Bicske belterület 4200/7 helyrajzi számú lakott ingatlan adós tulajdonában lévő 1/2 tulajdoni hányada

Pályázat kezdete
2017. 06. 02. | 08:00
Pályázat vége
2017. 06. 19. | 20:00
Ügyszám
10.Fpk.01-2013-001474
Megnézem az előző kiírást
Becsérték8 670 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1092 Budapest, Ferenc körút 44..
Cégjegyzékszám
01-09-887338

Adós adatai

Cégnév
First Immo Ingatlanforgalmazó Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1112 Budapest, Lanka utca 23.
Cégjegyzékszám
01-09-901595

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 10.Fpk.01-2013-001474 ügyszámú nyilvános pályázat, a Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a First Immo Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-901595, székhely: 1112 Budapest, Lanka utca 23.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 10.Fpk.01-2013-001474 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. június 19. 20 óra 00 perckor, a Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a First Immo Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-901595, székhely: 1112 Budapest, Lanka utca 23.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 10.Fpk.01-2013-001474 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. június 2. 08 óra 00 perckor, a Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a First Immo Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-901595, székhely: 1112 Budapest, Lanka utca 23.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P756657.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..), mint a(z) First Immo Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-901595, székhely: 1112 Budapest, Lanka utca 23.) Fővárosi Törvényszék 10.Fpk.01-2013-001474/24. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. május 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P756657
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. június 2. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. június 19. 20 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 433 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Érvényes pályázat feltétele, hogy a pályázó a bánatpénzt a First Immo Kft. f.a. B3 Takarék Szövetkezetnél vezetett 73600149-11130943-00000000 számú bankszámlájára, "Bicske 4200/7 hrsz bánatpénz" közleménnyel, a banki átutalási napokat is figyelembe véve befizesse úgy, hogy az legkésőbb a pályázat lejáratának határidejéig a számlán jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Eredménytelen pályázónak, ill. a pályázat bármilyen okból történő eredménytelensége esetén a befizetett bánatpénz kamatmentesen a befizető által megjelölt bankszámlára visszafizetésre kerül az erről való értesítést követő 8 munkanapon belül.
Nem jár vissza a bánatpénz, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, továbbá ha a nyertes pályázó az EÉR-t üzemeltető részére a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-át kitevő üzemeltetési költséget nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Bicske belterület 4200/7 helyrajzi számú lakott ingatlan adós tulajdonában lévő 1/2 tulajdoni hányada

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 8 670 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakóház, udvar

Típus:
lakóépület
Területe:
736 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/2 tulajdoni hányad

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Bicske
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
4200/7
Ingatlan postai címe:
2060 Bicske, Kinizsi Pál utca 54.
Művelési ág:
lakóház, udvar
Területnagyság:
736 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
lakóház, udvar
Az ingatlan jogi jellege:
osztatlan közös tulajdon

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
First Immo Kft. f.a. 1112 Budapest, Lanka u. 23.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - önálló zálogjog K&H Bank Zrt. 36.139 CHF és járulékai erejéig- vételi jog 2011.03.30-ig K&H Bank Zrt. javára- végrehajtási jog DEKORPONT Kft. javára- végrehajtási jog Vida Sándor Zoltánné javára- végrehajtási jog Porsche Bank Zrt. javára- végrehajtási jog K&H Bank Zrt. javára- végrehajtási jog K&H Bank Zrt. javára- holtig tartó haszonélvezeti jog Vida Sándor Zoltán javára

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan lakott, azonban a felszámoló a Cstv. 31.§ (3) bekezdése alapján felhívja az adós volt vezető tisztségviselőjét, hogy az ingatlanok megtekintését 2017. május 31. napján 10 és 12 óra között biztosítsa. A pályázók ennek tudomásul vétele mellett akként nyilatkoznak, hogy a megtekintés biztosításának esetleges elmaradása esetén is fenntartják pályázati ajánlatukat, annak kockázatát vállalják, és a megtekintési lehetőség esetleges elmaradása esetén ebből fakadóan a felszámolóval szemben semmilyen igényt nem érvényesítenek, arról lemondanak

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül forintban egy összegben kell megfizetnie átutalással, a szerződésben rögzítésre kerülő feltételekkel az adós B3 Takarék Szövetkezetnél vezetett 73600149-11130943-00000000 számú bankszámlájára. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 20 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-ának megfizetése az EÉR-t üzemeltető számára, amely nem része a teljes vételárnak. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az értékesítésre kerülő tulajdoni hányad lakott, haszonélvezeti joggal terhelt, a felszámoló az ingatlanokat a haszonélvezetre jogosult jogainak sérelme nélkül adja birtokba.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatot kér, mely az ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az EÉR-en keresztül, elektronikusan nyújtható be.Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - A pályázó adatait, gazdálkodó szervezet esetén: nevet, székhelyet, adószámot, telefonszámot, e-mail címet, a hatályos cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) eredeti, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát; magánszemély esetén: nevet, lakcímet, születési adatokat, adóazonosító jelet, személy igazolványszámot, telefonszámot, e-mail címet; a meghatalmazott igénybevételére vonatkozóan a Pp. (1952. évi III. tv.) 67. és 69. §-ában foglalt jogszabályok az irányadóak;- Az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot a pályázat lejárati határidejétől számított 90 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.- Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR-en történt megjelenésétől számított 20 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 15 napon belül átutalja.- Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig.- Nyilatkozatot, hogy a pályázó nem tartozik a Cstv. alapján a vásárlási lehetőségből kizártak körébe (Cstv. 49. § (3) bek., (3b) bek.)A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásnál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalást tart. A kiíró felhívja a figyelmet, hogy az előző mondat a Cégközlönyben hibásan jelent meg (10% helyett 120 % szerepel), az ártárgyalásra vonatkozóan a jelen kiírásban foglaltak az érvényesek. Az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az érdekelteket. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben. Az elővásárlási jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése alapján gyakorolhatják oly módon, hogy a vételár közlést követő 10 napon belül vételi szándékukat bejelentik a felszámolónak. Az ingatlan társtulajdonosának törvényen alapuló elővásárlási joga van. Az eladónak a törvényen alapuló elővásárlási joggal rendelkezőkön kívül egyéb elővásárlási jogosultról nincs tudomása, ezért kéri az esetleges egyéb elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak.A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat. Jelen hirdetményre a 237/2009. (X.20.) Kormányrendelet és a 17/2014. (II. 3.) Kormányrendelet vonatkozó szabályai az irányadók.A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan a kellékszavatosság teljes körű (rejtett hibákra, rendeltetésszerű használhatóságra, műszaki állapotra stb. is kiterjedő) eladói kizárása mellett kerül értékesítésre. Az ingatlan értékesítése mentes az általános forgalmi adó alól.
Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat - mely a vételár 1 %-a +ÁFA, minimum 100.000 Ft +ÁFA - a vevő köteles megfizetni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P756657/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 06. 19. | 20:00 || A pályázat véget ért.

2017. 06. 02. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.