Legmagasabb ajánlat
14 500 000 Ft
Eredménytelenítés ideje
2017. 06. 19. 10:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 06. 19. 10:00

Ismertető

Szegeden 2010-es alapítású társasházban I. emeleti iroda eladó

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Szegeden 2010-es alapítású társasházban I. emeleti iroda eladó. Az ingatlantömb Újszeged városrész csendes, viszonylag új keletkezésű lakóövezetében található, egyedi kertes, és tömbös kialakítású lakóingatlanok környezetében, egy sarki fekvésű épülettömb első emeletén. Az ingatlan épülettömbje téglalap alaprajzú, haránttagolású, földszint+2emeleti szinttel megépült, hagyományos építésmódú, kombinált enyhelejtésű lapostetős lefedésű épület. Az épülettömb műszaki állaga életkorának megfelelő a külső szemrevételezés szerint jó, az épületrészek műszaki állapota az épület állagával megegyező. Az épület falszerkezete égetett kerámiai tégla, külső hőszigeteléssel, nemes vakolattal, a belső elválasztó falak vakoltak, festettek. Az iroda kialakításai a társasház alapító okiratban leírtaktól eltérnek, egy fürdőszoba is készült. Jellemzőiben mindenben megegyezik egy átlagos igényű lakás kialakításainak. Külső nyílászárói hőszigetelt műanyag szerkezetűek. A fűtést és a melegvízellátást fali gázkazán biztosítja, a fűtési rendszer melegvizes központi padlófűtés. A vizes helyiségek oldalfalazata csempeburkolatos, az előtér és a vizes helyiségek padlóburkolata kerámialap, a szobák, félszoba és étkező padlóburkolata laminált padlólap.

Pályázat kezdete
2017. 06. 02. | 09:00
Pályázat vége
2017. 06. 19. | 10:00
Ügyszám
2.Fpk.236/2016
Becsérték32 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
Georg-Invest Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1094 Budapest, Liliom utca 7-9..
Cégjegyzékszám
01-09-967682

Adós adatai

Cégnév
ANLEGER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
6726 Szeged, Fülemüle utca 34. 1. em. 3.
Cégjegyzékszám
06-09-000858

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 2.Fpk.236/2016 ügyszámú nyilvános pályázat, a Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9.., levelezési cím: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9..) felszámoló által a ANLEGER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-09-000858, székhely: 6726 Szeged, Fülemüle utca 34. 1. em. 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 2.Fpk.236/2016 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. június 19. 10 óra 00 perckor, a Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9.., levelezési cím: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9..) felszámoló által a ANLEGER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 06-09-000858, székhely: 6726 Szeged, Fülemüle utca 34. 1. em. 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 2.Fpk.236/2016 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. június 2. 09 óra 00 perckor, a Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9.., levelezési cím: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9..) felszámoló által a ANLEGER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-09-000858, székhely: 6726 Szeged, Fülemüle utca 34. 1. em. 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P759594.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9.., levelezési cím: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9..), mint a(z) ANLEGER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 06-09-000858, székhely: 6726 Szeged, Fülemüle utca 34. 1. em. 3.) Szegedi Törvényszék 2.Fpk.236/2016/15. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. május 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P759594
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. június 2. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. június 19. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése – legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig a Georg-Invest Holding Kft 10300002-10627565-49020016 számú bankszámlájára, "ANLEGER Kft. f.a. bánatpénz" megjelöléssel, oly módon, hogy az összeg legkésőbb a pályázat benyújtási határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Amennyiben a pályázati eljárás eredménytelen, az eredménytelenség megállapításától számított 8 (nyolc) munkanapon belül a felszámoló kamatmentesen visszautalja az ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot. A nyertes pályázat esetében a bánatpénz összege a vételárba beszámít.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Szegeden 2010-es alapítású társasházban I. emeleti iroda eladó. Az ingatlantömb Újszeged városrész csendes, viszonylag új keletkezésű lakóövezetében található, egyedi kertes, és tömbös kialakítású lakóingatlanok környezetében, egy sarki fekvésű épülettömb első emeletén. Az ingatlan épülettömbje téglalap alaprajzú, haránttagolású, földszint+2emeleti szinttel megépült, hagyományos építésmódú, kombinált enyhelejtésű lapostetős lefedésű épület. Az épülettömb műszaki állaga életkorának megfelelő a külső szemrevételezés szerint jó, az épületrészek műszaki állapota az épület állagával megegyező. Az épület falszerkezete égetett kerámiai tégla, külső hőszigeteléssel, nemes vakolattal, a belső elválasztó falak vakoltak, festettek. Az iroda kialakításai a társasház alapító okiratban leírtaktól eltérnek, egy fürdőszoba is készült. Jellemzőiben mindenben megegyezik egy átlagos igényű lakás kialakításainak. Külső nyílászárói hőszigetelt műanyag szerkezetűek. A fűtést és a melegvízellátást fali gázkazán biztosítja, a fűtési rendszer melegvizes központi padlófűtés. A vizes helyiségek oldalfalazata csempeburkolatos, az előtér és a vizes helyiségek padlóburkolata kerámialap, a szobák, félszoba és étkező padlóburkolata laminált padlólap.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 32 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: iroda

Típus:
iroda
Területe:
80,6 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Szeged
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
5494/A/13.
Ingatlan postai címe:
6726 Szeged, Fülemüle utca 34.. 1. em. 3.
Területnagyság:
80,6 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
iroda

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ANLEGER Kft. "f.a."6726 Szeged, Fülemüle utca 34. 1. em. 3.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintése, kizárólag előzetes, 2017. június 1. 16:00 óráig történt egyeztetés alapján június 4-én 10:30 és 11:00 óra között lehetséges. A tulajdoni lap alapján jogszabályon alapuló elővásárlási jogosultja nincsen az ingatlannak. További elővásárlási jogosultról a felszámolónak nincs ismerete. A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat a pályázat leadási határidejéig írásban a felszámolónál jelezzék. Amennyiben az elővásárlásra jogosultak a nyertes pályázat megismerését követő 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig elővásárlási jogukat nem gyakorolják, a felszámoló úgy tekinti, hogy elővásárlási jogukkal nem kívánnak élni. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Eredménytelen pályázat esetén a felszámoló intézkedik újabb értékesítés kiírásáról. A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az irányár az általános forgalmi adót nem tartalmazza. Az ANLEGER Kft. "f.a." az ingatlan bérbeadása és értékesítése tevékenységi kör tekintetében nem jelentkezett be az ÁFA hatálya alá.

A vételár megfizetése a felszámoló Georg-Invest Holding Kft. 10300002-10627565-49020016 számú bankszámlájára történő utalással történik, a szerződéskötést követő 30 napon belül. Ha a vételár szerződés szerinti megfizetését a vevő elmulasztja, a bánatpénz összegét elveszti.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül köteles megkötni a pályázó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba és tulajdonba adására a teljes vételárnak a szerződés szerinti megfizetése esetén kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell: • az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, • gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, • az ajánlati ár egyértelmű meghatározását, • a fizetés módját, határidejét, • az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, • az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 60 nap, • az ajánlati ár fedezetének igazolását,• kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül az EÉR rendszer üzemeltetője felé 1% mértékű díjat megfizeti és ugyanezen határidőn belül az adásvételi szerződést megköti, valamint a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja, • nyilatkozatot, amely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott vételár nagysága. Másodlagos elbírálási szempont a vételár teljesítésére vállalt határidő. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 munkanapon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A felszámoló eredménytelennek nyilváníthatja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be, ideértve azt is, ha az irányár 80%-át el nem érő összegű ajánlatokat adtak be.Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet. és a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.
Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el megfelelő díj ellenében (a vételár 1 %-a, minimum 150.000 Ft), amelyet az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlattevő köteles továbbá viselni valamennyi, a tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével felmerülő költséget.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P759594/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 06. 19. | 10:00 || A pályázat véget ért.

2017. 06. 02. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P759594F1 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Szeretném jelezni részvételem a megtekintésen.