Eredménytelenítés ideje
2017. 06. 19. 12:24
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 06. 19. 12:24

Ismertető

Kivett üzemi terület Komlón

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Komló belterületén 2413/12 helyrajzi számon nyilvántartott természetben 7300 Komló, Altáró út 4-6. sz. alatt található "kivett üzemi terület" ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

Pályázat kezdete
2017. 06. 02. | 12:24
Pályázat vége
2017. 06. 19. | 12:24
Ügyszám
4.Fpk.70.025
Megnézem az előző kiírást
Becsérték17 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1146 Budapest, Thököly út 59/A..
Cégjegyzékszám
01-09-674540

Adós adatai

Cégnév
STEEL Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
2800 Tatabánya, Kandó Kálmán út 16.
Cégjegyzékszám
11-09-001504

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.70.025 ügyszámú nyilvános pályázat, a Credit-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-674540, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59/A.., levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 59/A..) felszámoló által a STEEL Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-09-001504, székhely: 2800 Tatabánya, Kandó Kálmán út 16.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat, a vagyon ismételten meghirdetésre kerül

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.70.025 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. június 19. 12 óra 24 perckor, a Credit-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-674540, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59/A.., levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 59/A..) felszámoló által a STEEL Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 11-09-001504, székhely: 2800 Tatabánya, Kandó Kálmán út 16.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.70.025 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. június 2. 12 óra 24 perckor, a Credit-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-674540, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59/A.., levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 59/A..) felszámoló által a STEEL Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-09-001504, székhely: 2800 Tatabánya, Kandó Kálmán út 16.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P763771.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Credit-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-674540, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59/A.., levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 59/A..), mint a(z) STEEL Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 11-09-001504, székhely: 2800 Tatabánya, Kandó Kálmán út 16.) Tatabányai Törvényszék 4.Fpk.70.025/2016. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. május 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P763771
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. június 2. 12 óra 24 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. június 19. 12 óra 24 perc

Ajánlati biztosíték összege: 510 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Átutalás a felszámoló Credit-Audit Kft CIB Banknál vezetett 10700024-65644216-51100005 számú bankszámlájára.
Az átutalás közleményeként kérjük megjelölni: " Steel Kft f.a. 2413/12 hrsz ajánlati biztosíték".

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló bizonylatot a pályázó köteles az ajánlatához mellékletben csatolni.
Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámít, nem nyertes pályázó esetén az 8 munkanapon belül, kamatmentesen visszafizetésre kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Komló belterületén 2413/12 helyrajzi számon nyilvántartott természetben 7300 Komló, Altáró út 4-6. sz. alatt található "kivett üzemi terület" ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 17 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett üzemi terület

Típus:
fejlesztési terület
Területe:
2 049 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
65 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Komló
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2413
Ingatlan postai címe:
7300 Komló, Altáró utca 4-6.
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
üzemi terület
Alrészlet jele:
12
Területnagyság:
2 049 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett üzemi terület
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
ivóvíz átvezetési jog, fűtési mlegvíz átvezetési jog, csapadékvíz elvezetési szorgalmi jog, távbeszélő vezeték átvezetési szorgalmi jog

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
STEEL Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság f.a. (2800 Tatabánya, Kandó Kálmán út 16.)

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): -vizvezetési szorgalmi jog-egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog MKB Bank Zrt 50.000.000.-Ft-végrehajtási jog Komló város Önkormányzata 1.162.202.Ft és járulékai

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan, igény esetén 2017. június 13-án 10 és12 óra között tekinthető meg, mellyel kapcsolatban felszámoló kéri az érdeklődőket, hogy az EÉR felületen előre jelezzék esetleges részvételi szándékukat.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése átutalással történik a felszámoló társaság fentebb megjelölt bankszámlájára, az adásvételi szerződést követő 8 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre az eredményhirdetést követően 15 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az értékesítésre kerülő ingatlan birtokba adására a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat során azon pályázó kerül nyertesként kihirdetésre, akinek az ajánlata, mind annak összegében és fizetési határidejében a legjobbnak bizonyul.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázat során tulajdonjogot szerző pályázó az Adóssal szemben beszámítással nem élhet.
A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultak figyelmét arra, hogy az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyilvános értékesítésen gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról.

Felszámoló felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy a nyertes pályázónak a vételár 1%-át az EÉR rendszer szolgáltatója részére meg kell fizetnie, az adásvételi szerződésre csak azt követően van mód.

Felszámoló fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy amennyiben az ajánlatok nem érik el a 15mFt-ot, akkor eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P763771/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 06. 19. | 12:24 || A pályázat véget ért.

2017. 06. 02. | 12:24 || A pályázat megkezdődött.