Eredménytelenítés ideje
2017. 06. 20. 10:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 06. 20. 10:00

Ismertető

Kiskunfélegyházai ingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Kiskunfélegyházi üzlet

Pályázat kezdete
2017. 06. 02. | 12:00
Pályázat vége
2017. 06. 20. | 10:00
Ügyszám
18.Fpk.03-14-000059
Becsérték5 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
Receiver Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1119 Budapest, Fehérvári út 83..
Cégjegyzékszám
01-10-046562

Adós adatai

Cégnév
NAPSUGÁR ABC Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
6100 Kiskunfélegyháza, XI kerület tanya 40. A ép.
Cégjegyzékszám
03 09 117453

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 18.Fpk.03-14-000059 ügyszámú nyilvános pályázat, a Receiver Management Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046562, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 83.., levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 83..) felszámoló által a NAPSUGÁR ABC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 117453, székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, XI kerület tanya 40. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 18.Fpk.03-14-000059 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. június 20. 10 óra 00 perckor, a Receiver Management Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046562, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 83.., levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 83..) felszámoló által a NAPSUGÁR ABC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03 09 117453, székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, XI kerület tanya 40. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 18.Fpk.03-14-000059 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. június 2. 12 óra 00 perckor, a Receiver Management Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046562, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 83.., levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 83..) felszámoló által a NAPSUGÁR ABC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 117453, székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, XI kerület tanya 40. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P764144.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Receiver Management Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046562, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 83.., levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 83..), mint a(z) NAPSUGÁR ABC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 03 09 117453, székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, XI kerület tanya 40. A ép.) Bács-Kiskun Megyei Bíróság 18.Fpk.03-14-000059/6. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. május 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P764144
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. június 2. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. június 20. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 250 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése - legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejét megelőző napig a Receiver Management Zrt. 10300002-10569460-49020033 számú bankszámlájára, "NAPSUGÁR ABC Kft. f.a. bánatpénz" megjelöléssel, oly módon, hogy az összeg legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejét megelőző nap 14 óráig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az eredménytelenség megállapításától számított 8 (nyolc) munkanapon belül a felszámoló kamatmentesen visszautalja az ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot. A nyertes pályázat esetében a bánatpénz összege a vételárba beszámít.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Kiskunfélegyházi üzlet

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 5 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlet

Típus:
ház
Területe:
622 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
164/288
Becsérték:
5 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kiskunfélegyháza
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
4225
Ingatlan postai címe:
6100 Kiskunfélegyháza, Perczel Mór utca 1/B..
Területnagyság:
622 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
üzlet

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
NAPSUGÁR ABC Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"6100 Kiskunfélegyháza, XI kerület 40. A. ép.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog: 10 000 000Ft. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Végrehajtási jog: 3 628 891Ft. NAV Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt ingatlan megtekintése 2017. június 7. napján délelőtt 14 órakor lehetséges előzetes telefonos egyeztetést követően. A kapcsolattartó elérhetősége: 20/221-6118. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat a pályázat leadási határidejéig írásban a felszámolónál jelezzék. Amennyiben az elővásárlásra jogosultak a nyertes pályázat megismerését követő 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig elővásárlási jogukat nem gyakorolják, a felszámoló úgy tekinti, hogy elővásárlási jogukkal nem kívánnak élni. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Eredménytelen pályázat esetén a felszámoló intézkedik újabb értékesítés kiírásáról. A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül kerül sor. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével a szerződő felek a felszámoló által megbízott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a nettó vételár 1,25%-a, melyet a nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni. A nyertes köteles továbbá viselni valamennyi tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével felmerülő költséget.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámoló az ingatlant a teljes vételár bankszámlán történő jóváírását követő 20 napon belül adja birtokba.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell: • az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, •gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, • a nettó ajánlati ár egyértelmű meghatározását, • a fizetés módját, határidejét, • az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, • az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 90 nap, • kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül az EÉR rendszer üzemeltetője felé 1% mértékű díjat megfizeti és ugyanezen határidőn belül az adásvételi szerződést megköti, valamint a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül átutalja, • nyilatkozatot, amely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, • nyilatkozatot az ügyvédi munkadíj megfizetéséről. Az elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott vételár nagysága. Másodlagos elbírálási szempont a vételár teljesítésére vállalt határidő. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet. és a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az értékesítésre kerülő ingatlanért és azok egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más költség a pályázót (vevőt) terheli. A felszámoló tudomása szerint az ingatlan környezeti kárral, illetve környezeti teherrel nem érintett, azonban a később felmerülő (megismerendő) és az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet és az azzal járó költségeket is a vevő viseli. A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ajánlattevő köteles továbbá viselni valamennyi tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével felmerülő költséget.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P764144/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 06. 20. | 10:00 || A pályázat véget ért.

2017. 06. 02. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.