Eredménytelenítés ideje
2017. 06. 19. 20:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2017. 06. 19. 20:00

Ismertető

Értékesítésre kerül Igar, külterületen 0181 Hrsz alatti, „ kivett major „ megnevezésű ingatlan, ún. Strasszer-Zichy kastély

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Igar, külterület 0181 Hrsz alatti, „ kivett major „ megnevezésű ingatlan, ún. Strasszer-Zichy kastély A Fejér megyei Igar melletti Vámpusztán, a település határán található 15.750 m2 területű birtok, melyen a késő barokk stílusban épült, szabadon álló, téglalap alaprajzú, részben alápincézett, földszintes, kontyolt nyereg-, és manzárdtetős kastély (maradványai) találhatók, melyet Hübner Ede tervezett 1773-ban. A vámpusztai birtokot 1907 előtt vásárolta meg a gr. Zichy családtól Strasszer Vilmos. Ekkoriban (1910) építtette a kastélyt, Hübner Jenő építész tervei szerint. Az épület teljes alapterülete 638 m2, jelenleg romos állapotban van. A belső válaszfalak egy részét, a tető bádogozását és a nyílászárókat kibontották. Közmű ellátással az épület nem rendelkezik. A telek kerítésének nagy részét elbontották. Az ingatlanról további információk és képek az http://elherdaltorokseg.blog.hu/2016/12/02/strasszer_kastely_igar-vampuszta webhelyen találhatók. A kastély műemléki védettség alatt áll: azonosítója 3656, törzsszáma 10271. Az ingatlant a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” javára bejegyzett 30 mFt keretbiztosítéki jelzálogjog terheli.

Pályázat kezdete
2017. 06. 02. | 08:00
Pályázat vége
2017. 06. 19. | 20:00
Ügyszám
7.Fpk.03-14-000432
Becsérték
19 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
FREGAT CONSULT Felszámoló, Reorganizációs, Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1132 Budapest, Alig utca 14..
Cégjegyzékszám
01-09-680225

Adós adatai

Cégnév
Kiskunsági Referencia Oktató és Szolgáltató Nonprofit Kft.„f.a.”
Székhely
6085 Fülöpszállás, Kurjantó puszta 2. a ép.
Cégjegyzékszám
03 09 118408

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.03-14-000432 ügyszámú nyilvános pályázat, a Fregat Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-680225, székhely: 1132 Budapest, Alig utca 14.., levelezési cím: 1132 Budapest, Alig utca 14..) felszámoló által a Kiskunsági Nonprofit Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 118408 , székhely: 6085 Fülöpszállás, Kurjantó puszta 2. a ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.03-14-000432 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. június 19. 20 óra 00 perckor, a Fregat Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-680225, székhely: 1132 Budapest, Alig utca 14.., levelezési cím: 1132 Budapest, Alig utca 14..) felszámoló által a Kiskunsági Nonprofit Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03 09 118408 , székhely: 6085 Fülöpszállás, Kurjantó puszta 2. a ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.03-14-000432 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. június 2. 08 óra 00 perckor, a Fregat Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-680225, székhely: 1132 Budapest, Alig utca 14.., levelezési cím: 1132 Budapest, Alig utca 14..) felszámoló által a Kiskunsági Nonprofit Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 118408 , székhely: 6085 Fülöpszállás, Kurjantó puszta 2. a ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P764522.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Fregat Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-680225, székhely: 1132 Budapest, Alig utca 14.., levelezési cím: 1132 Budapest, Alig utca 14..), mint a(z) Kiskunsági Nonprofit Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 03 09 118408 , székhely: 6085 Fülöpszállás, Kurjantó puszta 2. a ép.) Kecskeméti Törvényszék 7.Fpk.03-14-000432/19. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. május 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P764522
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. június 2. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. június 19. 20 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 770 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték
mértéke a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján 10 millió forintnál alacsonyabb összegű irányár (becsérték) esetén annak legfeljebb 5%-a
Az ajánlati biztosítékra (bánatpénz) a 2013. évi V. tv. (új Ptk. ) 6: 185. §-a, 6:212-6:214 §.
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.A pályázaton történő részvétel feltétele a megjelölt összegű ajánlati biztosítéknak az adósnak az MKB Banknál vezetett 10300002-10628978-49020013 számú számlájára történő befizetése, és az erről szóló igazolásnak a pályázathoz történő csatolása. Az ajánlati biztosíték megfizetését igazolni kell. A pályázati biztosíték befizetését az
értékesítő az eredmény megállapítási érdekében a pályázati ajánlattételi határidő lejártakor
ellenőrzi. (EÉR rend 13.)

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázatban kérjük megjelölni, hogy sikertelen pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kérik az ajánlati biztosíték visszautalását.
Amennyiben a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére kamatmentesen visszautaljuk. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít. Ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül kamatmentesen utaljuk vissza.

Ha azonban a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Igar, külterület 0181 Hrsz alatti, „ kivett major „ megnevezésű ingatlan, ún. Strasszer-Zichy kastély

A Fejér megyei Igar melletti Vámpusztán, a település határán található 15.750 m2 területű birtok, melyen a késő barokk stílusban épült, szabadon álló, téglalap alaprajzú, részben alápincézett, földszintes, kontyolt nyereg-, és manzárdtetős kastély (maradványai) találhatók, melyet Hübner Ede tervezett 1773-ban. A vámpusztai birtokot 1907 előtt vásárolta meg a gr. Zichy családtól Strasszer Vilmos. Ekkoriban (1910) építtette a kastélyt, Hübner Jenő építész tervei szerint.
Az épület teljes alapterülete 638 m2, jelenleg romos állapotban van. A belső válaszfalak egy részét, a tető bádogozását és a nyílászárókat kibontották. Közmű ellátással az épület nem rendelkezik. A telek kerítésének nagy részét elbontották. Az ingatlanról további információk és képek az http://elherdaltorokseg.blog.hu/2016/12/02/strasszer_kastely_igar-vampuszta webhelyen találhatók. A kastély műemléki védettség alatt áll: azonosítója 3656, törzsszáma 10271.
Az ingatlant a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” javára bejegyzett 30 mFt keretbiztosítéki jelzálogjog terheli.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 19 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Igar, Strasszer-Zichy kastély

Típus:
kivett major
Területe:
638 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
19 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Igar
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0181
Ingatlan postai címe:
7015 Igar, külterület 0181 hrsz..
Területnagyság:
638 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Igar, Strasszer-Zichy kastély
Az ingatlan jogi jellege:
A kastély műemléki védettség alatt áll: azonosítója 3656, törzsszáma 10271.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Kiskunsági Referencia Oktató és Szolgáltató Nonprofit Kft. „f.a”

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlant a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” javára bejegyzett 30 mFt keretbiztosítéki jelzálogjog terheli.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlanok a felszámolóval történt EÉR rendszeren keresztül előzetes egyeztetést követően megtekinthetők a felszámolóbiztos, vagy az általa meghatalmazott személy jelenlétében.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 10 napon belül átutalással kell megfizetni az adósnak az MKB Banknál vezetett 10300002-10628978-49020013 számú számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre a felszámoló telephelyén (6720 Szeged, Roosevelt tér 14. sz.), az általa megjelölt időpontban kerül sor. Az adásvételi szerződés megkötésének végső időpontja a pályázat beérkezésének végső határidejét követő 60 nap

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba adásának idejéről a felek a szerződésben rendelkeznek. Birtokba adására a vételár teljes összegének megfizetését követően kerülhet sor. A vételár megfizetésének módja átutalás vagy befizetés bankszámlára, a vételár megfizetésének végső határideje a szerződéskötéstől számított 10 nap.

A tulajdonba adás feltétele – az adásvételi szerződésben a felek által elfogadott egyéb szerződéses kikötés hiányában a - a teljes vételár megfizetése. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, mely a FREGAT CONSULT Felszámoló, Reorganizációs, Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság által feltöltött hirdetmény alapján, kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.Az érvényes pályázatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza.A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igény bevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet – pályázat bontástól számított 20 napon belül – a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes pályázati feltételek, az elbírálás módja:1. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező társaság vehet részt.2. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződés kötési nyilatkozatok jog hatályosan intézhetők.3. A pályázatnak tartalmaznia kell:- a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát.- magánszemély esetén személyi igazolványának, lakcímkártyájának, adókártyájának másolatát, elérhetőségeit, 2 tanúval ellátott nyilatkozatot, melyben igazolja, hogy a tulajdonszerzésben nincs korlátozva- egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételről szóló igazolás. - kapcsolattartó személyt (név, cím, telefonszám, e-mail cím).- a megajánlott vételárat nettó összegben, forintban és a fizetés módját, ütemezését.- azon bankszámla megjelölését, amelyre a felszámoló visszautalja a vesztes, vagy a sikertelenné nyilvánított pályázó által befizetett pályázati biztosítékot.- a pályázat feltételeinek elfogadásáról szóló, valamint a titoktartási nyilatkozatot. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:– a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni,– az ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyonért fizet; a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF),– egy hónapnál nem régebbi hiteles cégkivonat gazdasági társaság esetén, a cégjegyzésre jogosult személy eredeti hiteles aláírási címpéldányát,– minimum 60 napos szerződés kötési kötelezettség vállalása,- annak vállalását, hogy adásvétel-vételi szerződés esetén a szerződéskötéstől számított 10 napon belül a teljes vételárat megfizeti,– kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A nyertes pályázóval a felszámoló a szerződést akkor köti meg, ha az igazolja a 17/2014. (II.3)
Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék (a nettó vételár 1%-át) működtető
részére történő megfizetését.

Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződésének az elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialkudott bruttó vételár 1,5 %-a + áfa, de legalább 20.000 Ft+ áfa, mely költséget a vevő viseli.

A meghirdetett vagyonelemeket a felszámoló megtekintett állapotban értékesíti, azok per-, teher- és igénymentességét a Cstv. 38. § (4) bekezdésében foglaltak alapján szavatolja, kellékszavatosságát kizárja. Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az értékesítést követően a szerződéskötés díját és minden egyéb, az értékesítéssel kapcsolatos költségeket a vevő magára vállalja.

A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli.

Felhívjuk az elővásárlásra jogosultat, illetve opciós jog jogosultját, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják.

A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékára vonatkozólag, mely a vételárba beleszámít.
A nyertes pályázó esetében az ajánlati biztosíték összegét a vételárba beszámítjuk, azt a fel-számoló letétként kezeli, kamat utána nem jár.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő pályázat hiányában a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról döntsön.

A pályázó tudomásul veszi, hogy az 1991. évi XLIX. törvény 48. § (2a-b) bekezdése értelmében a felszámoló az értékesítéskor ellenőrzi, hogy a vevő (személy vagy szervezet) nem esik-e az e törvényben meghatározott kizáró okok alá. A fenti személyekről, szervezetekről az azonosításuk érdekében és az őket megillető jogokra vonatkozóan nyilvántartást vezet, annak érdekében, hogy az értékesítésben olyan személy vagy szervezet ne vehessen részt, amelyik bármilyen kizáró ok alá esik. Ezeket a nyilvántartásokat a felszámoló megőrzi és kezeli legalább a felszámolási eljárás jogerős lezárásáig. A személyazonosság ellenőrzése és a hatósági nyilvántartási adatokkal való egyezőség megállapítása érdekében a felszámoló megkeresheti a személyiadat-és lakcímnyilvántartást, az útiokmány nyilvántartást vagy a központi idegenrendészeti nyilvántartást vezető szervet. Az így megszerzett adatokat kizárólag a bíróság, az ügyész, a büntetőügyben eljáró szervek részére továbbíthatja.
A pályázattal kapcsolatban további információ kizárólag az EÉR-en keresztül kérhető és adható.
Az adós társaság esetében 2012. április 13. előtt nem került sor pályázat közzétételére, így arra a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P764522/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 06. 19. | 20:00 || A pályázat véget ért.

2017. 06. 02. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.